femimuhsin

femimuhsin
[ dünyalı yazar ]

 • Genel Bilgiler
 • Karma Puanı: 2173.48
 • Kayıt: 2017-08-15 20:59:50
 • En son giriş: 2018-06-19 22:42:11
 • Genel İstatistikler
 • Takipçi Sayısı: 3
 • Aktif Tanım: 1185
 • Açılan Başlık: 256
 • Artı Oy: 3416
 • Eksi Oy: 742
 • Alınan Artı Oy: 2912
 • Alınan Eksi Oy: 241
 • Alınan Favori: 52

femimuhsin - tüm tanımları

1. (Tematik)

oynak

klâsik türk müziğinde 9 süreli küçük usûl. semâî ile yürük semâî usûlünün birleşmesiyle meydana getirilmiştir. 9/4'lük mertebesine "ağır oynak" denir. türkü, şarkı, ilâhî ve oyun havalarında kullanılmıştır.
devamını gör...
2. (Tematik)

oyalama

eğlendirici nitelikteki ara müziği. potpuri ile aynı anlamda kullanıldığı da görülür. genellikle oda müziğinde bir çalgı topluluğu ya da solo çalgıcılar için yazılır ve birkaç parçadan oluşur. divertimento.
devamını gör...
5. (Tematik)

oturak havası

çeşitli yörelerde "oturak" adı verilen eğlence toplantılarında çalınan özel repertuara verilen isim. bilhassa orta anadolu'nun oturak havaları çok meşhurdur.
devamını gör...
7. (Tematik)

osmanlı bozuğu

kuzey doğu anadolu âşık müziğinde kullanılan makama verilen isim. buradaki bozuk ismi, bozuk adı verilen çalgı ile icrâ edilmesinden kaynaklanmaktadır.
devamını gör...
12. (Tematik)

orta aksak

klâsik türk müziğinde küçük usûl. aksak usûlünün özel bir çeşidi olup mertebe olarak ağır aksak gibi 9/4'lük olarak yazılır fakat ağır aksak'tan biraz daha yürüktür.
devamını gör...
14. (Tematik)

orkestra

birçok çalgıdan oluşan büyük topluluk. yunanca bir kelime olmakla birlikte eski yunan tiyatrosunda sahne ile seyirciler arasında kalan ve müzik icrâsına ayrılan yerdir. daha sonraları operada, çalgı topluluğu buna benzer bir yerde bulunduğu için bu isim kullanılmaya başlanmıştır. içerisindeki sazların sayısına ve türüne göre çeşitli gruplara ayrılmaktadır.
devamını gör...
15. (Tematik)

oratoryo

konuları tasavvufî olan sahne müziklerine verilen isim. türkçe yazılmış en ünlü oratoryo ahmed adnan saygun'un "yunus emre" oratoryosu'dur (1942).
devamını gör...
16. (Tematik)

opus

bestecilerin eserlerine verdikleri numara. eserlerin başına, eğer besteci bu şekilde numaralandırdıysa kısaca op. şeklinde yazılır.
devamını gör...
17. (Tematik)

operet

içerisinde hem dansı hem şarkıları hem de tiyatroyu barındıran müzikli sahne oyunu. operadan daha kısa ve daha az ciddi konularda yazılır. türk bestecilerin de bu türde eserler verdiği bilinmektedir. örneğin, cemal reşid rey'in "lüküs hayat" opereti (1933).
devamını gör...
18. (Tematik)

opera

orkestranın eşliğindeki ses sanatçılarının sergilediği müzikli sahne eseri. bu sanatçılar, operanın metnini şan tekniği ile seslendirirler, diğer yandan bu metinde üzerilerine biçilen rolü adeta tiyatro oyuncusu gibi canlandırırlar. batı müziği türünde eserler veren türk bestecileri de operalar bestelemişlerdir. örneğin, ahmed adnan saygun'un "özsoy" operası (1934).
devamını gör...
20. (Tematik)

onikitelli

bağlama ailesinde az görülen dört grup telli olmasıyla öne çıkan büyük boy halk çalgısı. her grupta üç sıra tel olmak üzere on iki teli olmasından hareketle bu isim verilmiştir. yörelere göre bu çalgıya meydan sazı, divan sazı, çöğür gibi isimler verilmektedir.
devamını gör...
25. (Tematik)

oda müziği

oda müziği, oda orkestrası gibi tabirlerde kullanılan bu kelime, avrupa'nın çoksesli müzik kültüründe, soyluların himayesinde ve onların saraylarının odalarının müzik yapılan önemli yerler olması sebebiyle terminolojiye girmiştir. 2'den en fazla 15'e kadar sayıda çalgının bir arada yaptıkları müzik. bu orkestralar genellikle aynı türden (yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar) çalgılardan ya da her bir türden en fazla 2-4 adet çalgıdan oluşmaktadır. ayrıca "dönem müziği oda orkestraları" da mevcuttur ki bunlar, hangi dönemin çalgılarından oluşuyorsa, o döneme ait müzikleri seslendirirler. cumhuriyet dönemi itibarı ile türk besteciler de oda müziği niteliğinde eserler yazmışlardır.
devamını gör...
26. (Tematik)

obua

ağızlık kısmında kamış olan tahta nefesli bir çalgı. kavrak ismi verilen kısımda sesleri çıkarmaya yarayan delikler ve deliklerin üzerinde onları açıp kapamaya yarayan hareketli metal bir mekanizma vardır. çağdaş türk müziğinin en rağbet gören çalgılarından biridir.
devamını gör...

berna yılmaz

iki sene önce öldürülen terörist.

--- alıntı ---

istanbul cumhuriyet savcısı mehmet selim kiraz'ın şehit edildiği saldırı talimatını yurtdışından getiren dhkp/c'li oldukça tanıdık. şahsın adı berna yılmaz ve talimatı ağzında taşıdığı bir sd kart vasıtasıyla getirmiş.

berna, "parasız eğitim istiyoruz" pankartı açtığı için yargılandığı öne sürülen, büyük bir kampanya sonrası tahliye edilen ve ardından polise yönelik gerçekleştirdiği saldırı sırasında öldürülen dhkp/c'li.--- alıntı ---
devamını gör...

bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin

güftesi turhan oğuzbaş'a bestesi yavuz özüstün'e ait nihavend şarkı.

bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin
savrulan harmanların rüzgarı saçlarında
ve yaşanmamıs aşklar küçük avuçlarında
siyahında yeşil var kimsesiz gecelerin
başındaki klarnet taksimi enfes olmuş.
devamını gör...

karar gazetesi

menfaatçi küskünlerin gazetesi, hocacısı da aynı pelikancısı da. şu sinsiliği en son "taraf" yapıyordu. kalıntıları kararda mevcut olan taraf.

devamını gör...

o generalin apoletlerini sökeceğim

1632 sayılı askeri ceza kanununun onuncu fasıl askeri disiplini bozan sair filler arasında sayılan siyasi faaliyetlerde bulunanlar başlıklı 148. maddesine göre

askeri şahıslardan;

a) siyasi bir partiye üye olmak için müracaat eden veya herhangi bir suretle siyasi partilere girenler,

b) siyasi amaçla toplantı yapan veya aynı amaçla siyasi gösterilere katılanlar,

c) siyasi amaçla nutuk söyleyen, demeç veren, yazı yazan veya telkinde bulunanlar,

d) siyasi toplantılara resmi veya sivil kıyafetle katılanlar,

e) herhangi bir sebeple yalnız veya toplu olarak siyasi mahiyette beyanname hazırlayan,
hazırlanmış beyannameyi imzalayan, imzalatan veya yayın organlarına ulaştıran veya dağıtanlar,

fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir aydan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılırlar.

cumhurbaşkanı malatya'da türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonunun(tesk) iftarına katılıyor. ismail metin temel'de 2. ordu komutanı. tesk iftarı siyasi amaçla düzenlenen bir toplantı değil, bu durumda 2. ordu komutanının katılma amacının ne olduğu hiç önemli değil. bu ahvalde asck 148/2 ve 148/4'ün koşullarının oluştuğunu söylemek gerçekçi olmaz.

rütbe sökme meselesine de değinelim; buraya detaylı yazmayacağım ama bir kere cumhurbaşkanın yapabileceği bir iş değil. merak edenler askeri ceza kanunu 30. maddeye bakabilirler. baktıklarında tsk'dan çıkarma cezasının olduğunu görecekler, fakat bir siyasi toplantıya katılmak 30. madde kapsamına da girmiyor, çok daha ağır suçlar sonucu bu madde uygulanır. mesela ergenekon davalarında ilker başbuğ ve diğer generalller uygulanmak istenen 30. maddeydi. suçlama ise darbeydi. rütbe sökme ise 35. madde kapsamında ve sadece erbaşlar için uygulanır. erbaşların rütbeleri 30. maddede sayılan suçların işlenmesiyle erliğe indirilir.

yani muharrem ince'nin afiyetle yiyeceği bir beyan olmuş.
devamını gör...