füru

füru
(Moderatör)

 • Genel Bilgiler
 • Karma Puanı: 5682.72
 • Kayıt: 2015-10-20 20:21:00
 • En son giriş: 2018-05-22 01:24:13
 • Genel İstatistikler
 • Takipçi Sayısı: 3
 • Aktif Tanım: 2919
 • Açılan Başlık: 82
 • Artı Oy: 3001
 • Eksi Oy: 15
 • Alınan Artı Oy: 6301
 • Alınan Eksi Oy: 147
 • Alınan Favori: 85

füru - en çok favorilenen tanımları

yoğun bakımda kadın ve erkek hastalar aynı odada olmasın

erkek kardeşim çok ciddi bir ameliyat geçirdi. sonrasında yoğun bakım servisine alındı. uyandığında görmek istedim ve yoğun bakım servisine girdim. hastalar arasında bir ayrım yoktu. herkes ulu orta herkesin görebileceği şekildeydi. kardeşimi o halde görmenin etkisiyle çok etrafa bakamadım ama gördüğüm şey yaşlı bir adamın altının alınıyorken başka genç bir kadının da bunu görüyor olmasıydı. ve ben buraya kimsenin düşmemesi için dua ederek ayrıldım. hastanın mahremiyet hakkı olmalı. bu cinsel bir nedenden değil. insan bu kıymetli...
devamını gör...

hipnopompik sanrı

uyku felci de denir. bu esna da yaşanılan ya rüya sanılır ya da karabasan dediğimiz halüsinasyon.

--- alıntı ---

kasların uyku sırasında felç durumunda olması, gerçekte kişileri koruyucu özelliğe sahiptir. rem dönemi sırasında daha çok rüya görülür. rüyalarda zıplama, hoplama, koşma gibi hareketler yapılır. bu hareketlerin gerçekte yapılmasının engellenmesi yaşanan bu geçici felç sayesinde önlenmektedir. bu felç sırasında beynin neden birden uyandığı açıklanamasa da, uyku bozukluğu sorunu olan kişilerde daha fazla yaşandığı bilinmektedir. 

--- alıntı ---
devamını gör...

adam yenilmekle marifetli olur yanılmakla alim

atasözüdür. bir tenbih, ders verici ve şefkatle yol göstericidir.
yenilmek ve yanılmak ta bunları bir daha yapmama adına bir ögretidir. ne var ki günümüz insanları ya yanlışında ısrarcı ya da yenildiğinde pes edip vazgeçer olmuş.
devamını gör...

onların da nefsi var

evlenmek istediği hanımda edep , ahlâk, dini hassasiyet kriterleri ararken görüştüğünde güzel ve makyajlı olanı beğenip flört etmek isteyen, el ele tutuşmakta bir sakinca görmeyen gayri samimi müslüman beyler için de telaffuz edilir. samimi ol kendini olduğundan farklı görme, gösterme.
devamını gör...

kimin kalbinde olduğuna dikkat et

kişi sevdiği ile beraberdir."(buhârî, edeb, 96; müslîm, birr, 165) hadisi şerifinden yola çıkarsak sizi sevenin de kim olduğunun, neci olduğunun önemi vardır. muhyiddin ibni arabi'nin dediği gibi “allah bir kuluna rahmet indireceği vakit o rahmeti onun kalbinde kimi bulursa ona da indirir. Allah cömerttir.”
devamını gör...

sahur vs iftar

iftar sevinci diye bir güzellik var. fakat sahur başka. sahur şükür, farkediş bence. sahur aslında en güzel vakitleri uyuyarak öldürdüğümüzü de gösteriyor. o vakitlerde dingin bir hava, garip bir huzur ve hisli bir kalp.
devamını gör...

şükür ki

sahip olduğumuz her mükafat ve esirgendiğimiz her musibet için teşekkürümüz. ve ismet özel'in de dediği gibi:

"çok şükür ki, benim bütün işim Allah'ladır
ve yine binlerce şükür ki, benim bütün işim Allah'a kalmıştır."
devamını gör...

allah'ın kaderinden allah'ın kaderine kaçmak

hz. ömer' e ait bir söz. heybeti, adaleti, aklı hayran olmamak mümkün değil. kendisinin de dediği gibi vazgeçtiğimiz her şey ya da seçtiğimiz her şey- olmuş olan ya da olmasını istediğimiz her şey yaşanacaksa da kader yaşanmayacaksa da. biz buna takılmadan o anki durumu değerlendirelim ölçümüz zaten belli.
devamını gör...

ahı tutmak

gönül yıkmak tehlikeli bir durum. bilemeyiz kim daha haklı. üzülen mahzun ve mahçupsa Allah bunun hesabını peşinen görüyor.
devamını gör...

yazı dilinin yanlış anlaşılmaya müsait olması

hâlbuki insanların kendisini anlatma ve insanları anlama gayesi taşır. kendinden izler bırakıp hisleri, bilgileri ölümsüzleştirme derdi de vardır. tüm bunlara rağmen muhatabının seni anlamak istediği kadarsın derler ya yazı dili de bir yerde bu yanlış anlaşılmanın azizliğine uğrayabiliyor. ait olduğu dil yapısı da bu durumu etkiliyor. yüz yüze gelmek, konuşmak diyalog kurmak daha anlaşılır kılıyor.
devamını gör...

bir tek sen gelmedin

sadece ve sadece bekleyen kişi söylemi. şöyle cam kenarında uzaklara bakarak içlenme eşliğinde beklediği için hayatını erteleyen ya da gelseydi yaşayacağı hayatı düşleyen kişiyi çağrıştırıyor. sen gitseydin ve ben geldim deseydin reddetseydi şu belirsizlikten daha iyidir.
devamını gör...

karz-ı hasen

kuran-kerim' de yedi yerde geçer, güzel bir borç anlamına gelir. maide 12 'de " eğer siz Allah'a güzel bir borç takdiminde bulunursanız, andolsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım" şeklinde bahsediliyor.

burada halis bir niyetle Allah'ın verdiğini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için vaat var. insanoğlu için vermek ne zor ki cennetlerle ödüllendiriliyor üstelik kendinin olmayanı.
devamını gör...

14 mayıs 2018 israil'in gazze şeridi katliamı

kendi ülkelerinde işgalci bir devletin askerlerinin katlettiği elli iki kişi var.

"sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor." ( ibrahim/42.)
devamını gör...

hey gidi öyle bir devir ki erkekler tek başlarına evlerini geçindiremiyor

gereksiz lüks ve her yeni çıkanı alma gibi bilinçsiz bir tüketim çağındayız. insanlar birbirlerini maddi karşılığı olan şeylerle mutlu ediyor ve mutlu oluyorlar. sözün, hâlin-tavrın etkisi kalmamış. kanaat etmek yok, paranın hesabını bilmek yok. neredeyse ailenin içindeki her birey kendi hesabında ve kendi parasını kazanıp harcıyor, beraberlik yok. buraya kadar genel bir durum. beylere gelince kendilerinin yaklaşımı ile anlaşılıyor ki bir evi geçindirememe korkuları ve güvensizlikleri var. çoğunlukla da rahat geçinmek için çalışan eş istiyorlar. ne olursa olsun şöyle bir gerçeklik var geçinmek için çok paraya değil anlayışlı ve iktisadi davranan insana ihtiyaç var.
devamını gör...

mekanın insan üzerindeki etkisi

mekanların ruhu var. insanın ruhuna iyi gelme ya da gelememe durumuyla alakalı bir etkisi oluyor mutlaka. bazı yerler kasvetlidir, mutsuzluk akar, kimi yerler cıvıl cıvıl neşelendirir insanı. ama şu da var sadece etkilenen insan değil onun ruhuyla doldurduğu mekanlar da etkilenir. evinize girerken selam verin, çiçeklerinizle konuşun, en sevdiğiniz renk olsun duvarları ve güzel insanları misafir edin...
devamını gör...

aşüfte-dil

dil farsçada gönül demektir.aşüfte de perişan anlamına gelir. bu iki kelimenin birleşimi ile gönlü perişan olmuş şeklinde kullanılır.
devamını gör...

kristal teras

safranbolu'da bulunan cam balkon diye de bilinen tokatlı kanyonunu seyredebileceğiniz bir yer. cam olması dolayısıyla zemini ve ne kadar yüksekte olduğunuzu görebiliyorsunuz. bu durum yükseklik korkusu olanları daha da tedirgin edebilir. ziyaretçiler 30' ar kişilik grup halinde içeri alınıyor. biraz da esniyor bilginize.
devamını gör...

pazar kahvaltısı

kendimle birlikte yaptığım kahvaltı idi. hiç birşey anlamadım, çayım hep soğudu. kalabalıklar güzelleştiriyor, onlara hazırlanan kahvaltı ve küçük sürprizlermiş mutlu eden.
devamını gör...

brunuaz doğrama

uluslararası sebze doğrama şekillerindendir. en küçük doğrama şeklidir. bütün parçalar aynı büyüklükte ve minicik doğranır. bizdeki yemeklik soğanı düşünün.
devamını gör...

gün batımı

bazen sanki gökyüzü çatlıyor, kıpkırmızı. doğum anı gibi. acı çekiyor ama kendini yeni bir doğuşa hazırlıyor. bazen sükunetli sararak sonbahar vedasında.
devamını gör...

sarışın

akbilleri bittiğinde akbil yağmuruna tutulan hanımların genel özellikleri. bazılarımıza ise ölü taklidi.
devamını gör...

fatih sultan'ın vasiyetnamesi

--- alıntı ---

“ben ki, istanbul fâtihi abd-i âciz fatih sultan mehmed, bizâtihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım istanbul’un taşlık mevkiinde kâin ve mâlumu’l-hudut olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim:

bu gayri menkulâtımdan elde olunacak nemalarla istanbul’un her sokağına ikişer kişi tâyin eyledim. bunlar ki, ellerindeki bir kap içinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde, günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökeler ki, yevmiye 20’şer akçe alsınlar, ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 yara sarıcı tâyin ve nasp eyledim. bunlar ki, ayın belli günlerinde istanbul’a çıkalar, bilâistisnâ her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar, var ise şifâsı ya da mümkünse şifâyab olalar.

değilse, kendilerinde hiçbir karşılık beklemeksizin dârülaceze’ye kaldırılarak, orada salâh bulduralar… maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. böyle bir hal karşında bırakmış olduğum 100 silah, ehli erbaba verile. bunlar ki hayvanat-ı  vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara çıkıp avlanalar ki, zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

ayrıca külliyemde inşâ eylediğim imârethânede şehit ve şühedânın harimleri  ve medine-i istanbul fukarası yemek yiyeler. ancak, yemek yemeye veya almaya bizâtihi kendileri gelmeyip, yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.”


--- alıntı ---
devamını gör...

iki gün yatak üçüncü gün toprak

küçükken dedemden duyardım hatta çoğu yaşlıdan. ne demek olduğunu anlamazdım da. çocukken ölümün ne olduğunu bilemiyorsun ta ki yakınlarında tanık olana dek. nasıl bir dua bu derken insanoğlunun gerçekten gururlu ve mağrur olduklarına ikna oldum ölmeden önce kimseye muhtaç olmak istemiyorlar. belki de en sevdiklerinin merhametlerini yitirdiklerini görmeyi...
devamını gör...

sözlük yazarlarının karalama defteri

bugün şu sosyal ortamda tanımadığımız ama içimizden birinin hüznünü paylaşan insanları yeniden gördüm. ve bu anların samimiyeti orda görmediği belki de hiç göremeyeceği insanlara kadar ulaşan duyguların sahiplerini görünür kılıyor.
devamını gör...

mistaka

sevgili babası dar-ul bekâya göç etmiş. rabbim rahmetiyle muamele eylesin. kendisine ve ailesine sabırlar diliyorum.
devamını gör...

whatsapp

geçen gün bir tanıdığımın durumunuz çok güzel diye mesaj attığı uygulama. afalladım bir, neyden bahsediyor derken bu uygulamada ki durumum aklıma geldi. aziz türkçe...
devamını gör...

nisan

doğduğum ay, en sevdiğim dedemin de öldüğü ay. ilkbaharın en güzel ayı aynı zamanda. hava ılık, güneş yakmıyor, çiçeklenmiş renk renk ve kokular.
devamını gör...

mutluymuş gibi yapmak

sahip olmadığınız duyguları yaşıyormuş gibi yapmak çok zor değil mi? mutluyken ya da değilken bunu saklayabilen insanlar gerçekten çok becerikli geliyor bana. ilan et, yay ve insanları haberdar et değil. bir mimik, bakış, dil bunlar neyse onu söyler.
devamını gör...

amele yanığı

otobüslerde güneşin geliş açısını hesaplamayı bilmeyenlerin de yaşadığıdır. insan kışın bunu yapmayı bile özlüyor.
devamını gör...

çeşme

kültürümüzde insanlara, börtü böceğe su içsin diye yaptırılan hayratlardır. kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde dahi vardır. güzel insanlarımızın kalbî duygularını da üstünde taşır:
"muslukumda daim olsun
ab-ı zemzem ey safa
içire havzı kevserinden
bize ol muhammed mustafa"
devamını gör...

bir fıkra

geneli güldürmez. şöyle bir deneme yapalım:
adamın biri doktora gitmiş. kalbim çok atıyor demiş. uzun bir muayeneden sonra doktor "atmaması lazım" demiş. bunun üzerine adam eczaneye gitmiş ve "atmaması var mı?" demiş. eczacı şaşırarak "beyefendi atmaması bizde olmaz siz köşedeki veterinere gidin " demiş. adam dört kutu at maması almış ve dört ay boyunca kullanmış. sonuç mükemmel fakat dört ay sonra adamın kalp şikayetleri yeniden başlamış ve doğru veterinere gitmiş, dört kutu daha at maması istemiş. veteriner "kusura bakmayın at maması ithalatı artık yapılmıyor. bizde de bitti" demiş. adam telaşla doktoruna gitmiş ve "atmaması bitmiş" demiş. doktor da "bitmemesi lazım" demiş...*
devamını gör...

kilo muhabbetinde ekmeği kestim eşiği

herkes sorup soruşturuyor nasıl kilo verdin diye. yağ aldıracak değiliz ya ekmeği kesince kendiliğinden birkaç kilo gidiyor. sonrası da sabır... ekmeği özellikle beyaz ekmeği kesin arkadaşlar. içerisindeki beyazlatıcı madde saçtan imal ediliyormuş. bak bu bilgi de işe yarıyor.
devamını gör...

18 mart 1915

...

"sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer; 
bu göğüslerse hudâ'nın ebedî serhaddi; 
"o benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
işte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek."

mehmet akife bu dizeleri yazdıran büyük kayıplara rağmen kazandığımız zaferin gündür.
şimdi kafasında like almaktan, modayı takip etmekten başka birşeyi olmayanların kimlerin nesli olduğunu hatırlamaları gereken bir günün yıl dönümü.
devamını gör...