maslow'un insan ihtiyaçlarını beşŸ temel kategoride (fizyolojik,güvenlik,sevgi,saygı,kendini gerçeklestirme)incelediğŸi kuramdır.
|
piramit şeklindedir. en altta fizyolojik ihtiyaçlar gelir ki, bu her insanın hissettiği ihtiyaçlardır. yemek yemek, uyumak gibi ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlara örnek olarak gösterilebilir.
bir üst aşamada güvenlik ihtiyacı yer alır. insanların barınma ve korunma ihtiyaçları güvenlik ihtiyacı kapsamındadır.
üçüncü aşamada sevgi ve aidiyet ihtiyacı yer alır. bunlar, sevilme, sevme, bir gruba ait olma, yardımseverlik gibi ihtiyaçlardır.
piramitte dördüncü aşamada saygı ihtiyacı yer alır. başkalarınca benimsenmek, tanınmak, sayılmak, başarılı olmak, takdir edilmek de bu grupta yer alan ihtiyaçlardandır.
en tepe noktada ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer alır. kişinin ideallerini gerçekleştirme ihtiyacı, bilimsel buluşlar vs de bu kategoride yer alır.

piramit tabanından başlayarak, ihtiyaçlar karşılandıkça bir üst aşamaya geçilir. mesela, karnını doyurmamış bir insanın yardımseverlik gibi bir durumu olamaz.

fizyolojik ihtiyaçların %85'i, güvenlik ihtiyacının %70'i, sevgi ve aidiyet ihtiyacının %50'si, saygı ihtiyacının %40'ı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının %10'u ile tatmin sağlanabilmektedir.
|
sosyal bilimlerde aleyhinde görüş belirtilmemiş bir kaç genel kabul görmüş kuramdan biridir. bazı kitaplarda "sanat ihtiyacı" gibi eklemelere rastlanıyor.

sözlük yazarlarını birinci derecede ilgilendiren ihtiyaç "kendini gerçekleştirme" olmalı. çünkü yazarlar, sanatçılar, üstün beyin gücü gerektiren diğer ilgil alanlarındaki kişilerin 5.sıradaki ihtiyacı 1.sırada benimsedikleri, açlığı, riski, sevilmezliği göze aldıkları yaratıcılık konusunu ele alan yayınlarda yazılıyor.

bu kuramın, zekanın binom doğalımı kuramıyla birlikte düşünülmesi yerinde olur.
|
maslow teorisi veya ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, amerikalı psikolog abraham maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha 'üst ihtiyaçlar'ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini sözkonusu etmektedir. maslow'un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir. 1. fizyolojik gereksinimler 2. güvenlik gereksinimi 3. ait olma gereksinimi 4. sevgi, sevecenlik gereksinimi 5. saygınlık gereksinimi 6. kendini gerçekleştirme gereksinimi

maslow'a göre birey için o an baskın olan gereksinimler hangi kategoriye ait gereksinimler ise, diğer deyişle günlük etkinlikleri ağırlıklı olarak hangi gereksinimleri doyurmaya yöneliyorsa, kişilik gelişmişlik düzeyi de onun istencinden ya da seçiminden bağımsız olarak bu gereksinim kategorisine karşılık gelen düzeyde bulunacaktır.

belirli bir kategorideki gereksinimler tam olarak karşılanmadan kişi bir üst düzeydeki kategorinin gereksinimlerini algılamaz, böyle gereksinimleri yoktur. örnek olarak günlük olarak karnını doyurabilen fakat güvenlik içinde bulunmayan, kendini sürekli olarak olası bir tehdit altında algılayan bir insanın, dünya görüşünü geliştirmek için kitap okumak gibi bir gereksinimi yoktur.

belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir üst düzeye sürükleyecektir.

maslow psikoloji çalışmalarını 'zihin özürlü' veya 'sinir hastası' süjelerden ziyade, albert einstein, jane addams, eleanor roosevelt gibi örnek teşkil edebilecek insanlar üzerinde yoğunlaştırmıştır. "özürlü, gelişmemiş, olgunlaşmamış, sağlıksız, kendi kişiliklerini tayin edememiş, insan ilişkileri çarpık, agresif, provokatör, kompleksli, tutarsız, kaypak süjelere dayalı araştırmaların, özürlü bir psikoloji ve felsefeye temel oluşturacağını" savunmuştur. (motivation and personality, 1987)

http://tr.wikipedia.org/wik...
abd'li psikolog abraham maslow tarafından ileri sürülen bir insan piskolojisi teorisi.

maslow, insan gereksinimlerini şŸu şŸekilde kategorize etmektedir.

1.fizyolojik gereksinimler -yemek, içmek seks barınmak
2.güvenlik gereksinimi -can güvenliğŸi mal güvenliğŸi
3.ait olma gereksinimi -bir gruba mensubiyet
4.sevgi, sevecenlik gereksinimi -sevme sevilme
5.saygınlık gereksinimi -başŸarma fark edilme sosyal statü tanınma takdir edilme
6.kendini gerçekleşŸtirme gereksinimi -ideallerini gerçekleşŸtirme yeteneklerini ortaya çıkarma estetik felsefik kural koyma

insan başŸtan itibaren bu basakmakları izler.basamak atlayamaz.en doğŸal daranışŸ biçimidir der.

http://tr.wikipedia.org/wik...

|
sadece psikolojide değil sosyolojide de temel tezlerden biri olarak kabul görür, ama aslında gelişmemiş ülkelerin neden gelişmemiş olduklarına dair oluşturulmuş bir teoridir, bu teoriye göre artık kullanılmayan tabiriyle 3. dünya ülkelerinin sorunu karınlarının falan aç olmasıdır öyle amerikanın onları işgal etmeye çalışması falan değildir yani yok yok amerikanın "un"nin falan hiç suçu yoktur.

--- alıntı ---
‎''piyasa dininin taştan putu emtiadır. bütün hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini anlamaksızın zarar ve fayda temin etme kuvvetini emtiaya izafe etmek, piyasa dininin en esaslı sapıklığı olarak beliriyor. ''
--- alıntı ---


(bkz: ismet özel)
kendisi alternatif bir dünya dinidir... bağlıları her alanda her şekilde kendisini temsil etmektedir.
maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak tanımladığı teorisi insan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir düzeninin olduğunu ve üst seviyedeki ihtiyaçların giderilmesi için öncelikle alt seviyedeki ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini öne sürmektedir.
maslow un teorisine göre, insan ihtiyaçlarının tatmini belirli bir sırayı takip etmektedir. üst sıralardaki bir ihtiyacın kesin olarak tatmin edilebilmesi için alt sıralardaki ihtiyaçların kesin olarak giderilmesi gerekmektedir. aksi durumda, üst sıralardaki ihtiyaçlar arka plana itilmekte ve öncelik alt sıradaki ihtiyaçlara verilmektedir.
önce dedem vardı. yani maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi falan tıraştır. amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. aynen şöyle demişti dedem yıllar önce; açlık sofuluğu bozdurur. tüm kitaplar maslow'dan bahsediyor ama kimse dedelerimizden bahsetmiyor.
|
gerek yönetim psikolojisinde gerek çalışma psikolojisinde gerekse kariyer geliştirme ve planlama dersinde tekrar tekrar işlediğimiz başlık.
kendini asan bunca insan varken ihtiyaçlar hiyerarşisinde en alt basamakta fizyolojik ihtiyaçların yer alması ilginçtir.
o geçişleri uçurum gibi önüme dayayan bir adama hiç güvenmemeliydim!
şimdi yaşasaydı bu hiyerarşi şöyle bir ad alırdı maslow'un ihtiyaçlar pramidi ya da gökdeleni* ve içinde mutlaka internet olurdu*
tüm ihtiyaçların sıralanmadığı hiyerarşi. en üst basamak olarak bilinen kendini gerçekleştirmeden sonra da bir kaç ihtiyaç vardır başkalarının kendini gerçekleştirmesine yardım etme gibi.
protestan ahlak ve kapitalizm ruhu deyince kimsenin ilgisini çekmiyor ama maslow deyince herkeste bir heyecan bir coşku. özellikle bugünlerde bu kadar popüler olması tesadüf müdür?
adam zaten paraya sahip ama kendisi sallayan yok. çünkü dine göre para sahibi olan sosyal statü olarak en üst olana veya tepeye gitmez. isterse trilyoner olsun. ama adam kafaya takmış illa güce erişecek, o yüzden verir coşkuyu protestanlıkla, parasıyla da gösterişini yapar sonra gelsin sosyal statü.
mezhep çatışmaları, burjuva sınıfı olmasa maslow da olmazdı.
bir de kendini gerçekleştirmek ne ki. bu mu yani piramidin üstü? altım kuru keyfim yerinde param iyi tamam abi ben artık kendim oldum. bu mudur yani insan olmayı becerebilmek? sen gelişmeni kendinle sınırlı tutuyorsan zaten gelişmen mümkün değil ki. sonra postmodern modern takılırsın fani dünyada
21.yy için geçerli olmayan hiyerarşidir. hani bilgisayar oyunları hani internet?bilgisayarda sorun olunca,süperi ekran kartı alacak param olmayınca depresyon seviyem 2 katına çıktı. bir de kendini gerçekleştirmeye en son ihtiyaç demiş.
herkesin ihtiyaçları farklıdır bi kere arkadaşım, banane maslow'dan dediğim falancanın ihtiyaçlar hiyerarşisidir. mesela ben okulu bitireyim ilk maaşımla bir karavan alıp içinde yaşayacağım. sonra uydu internet taktırıp freelance wep tasarım yapacağım. akşamları kadıköy'e çekip önünde obua çalarak topladığım paralarla mor çatıya bağışta bulunacağım felan fişman..

standart fani türk erkeğinin ihtiyaçları ve primat kafasındaki kısır piramit ise şöyledir.

................................oku
...............................iş bul
.............................askerlik
...........................kız bulmak
.......................düğün yapmak
....................araba sahibi olmak
..................krediye girip ev almak
................emeklilik için yazlık almak
........dünya işlerini terk edip hacca gitmek
yeter azrail, bu pramit çok büyük oldu öleyim artık.
|
abd'li psikolog abraham maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.
|
1. fizyolojik gereksinim (physiological)
2. güvenlik gereksinimi (safety)
3. ait olma gereksinimi (belonging)
4. saygınlık gereksinimi (esteem)
5. kendini gerçekleştirme gereksinimi. (self-actualization)


şeklinde sınıflandırılmış gereksinimlerdir. bunu böyle koca bir üçgenle hocalarınız yıllarca türkçe ve ingilizce şeklinde sizlere anlatır.vize sınavlarının banko sorularındandır.
|
yazılı olduğu kağıdın arka yüzünde hanımının alışveriş listesi vardır.
günümüz gencleri için piramidin en alt basamağını karın doyurmak ve online olmak diye değiştirsek yeridir.
protestan ahlak ve kapitalizm ruhu deyince kimsenin ilgisini çekmiyor ama maslow deyince bir anda odak noktası olunuyor. özellikle bugünlerde bu kadar popüler olması tesadüf müdür?
burjuva zaten paraya sahip ama itibarı yok. çünkü dine göre para sahibi olan sosyal statü olarak en üst olana veya tepeye gitmez ama dedik ya söz konusu olan burjuva, illa güce erişecek, o yüzden protestanlıkla geleneksel din anlayışı engelini aşar, parasıyla da gösterişini yapar sonra gelsin sosyal statü.
mezhep çatışmaları, burjuva sınıfı olmasa maslow da olmazdı.
en üstte kendini gerçekleştirme potansiyelinin olduğu piramittir. en altta fizyolojik ihtiyaçlar vardır. bütün ihtiyaçların karşılanabilmesi halinde birey kendini gerçekleştirmeye bir adım daha yanaşmaktadır. 1000 kişi ister 1 kişi alır lafı bunu özetler aslında. her kademe de mutlaka bir eleme olacaktır şüphesiz.
5 aşamadan oluşur.
fizyolojik gereksinimler.
güvenlik gereksinimi.
ait olmak gereksinimi.
statü ve saygınlık gereksinimi.
kendini gerçekleştirme gereksinimi.
en son noktaya wi-fi ve prize en yakın yatak ya da koltuk yazmalı.
benim en üst sıramda kokorec var. neden bilmiyorum ama dün cocuk sahibi olma hayalimden bahsederken ''daha karnımdayken bol bol kokorec yiyeceğim, cocuk simdiden alışsın'' dedim.
tedarik zinciri. bir de onun ingilizcesini koyalım. uğruna laf dalaşı edilebilecek kadar değerliymiş çünkü*

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar