güvercin gerdanlığı


tanımları artı sayısına göre sırala
başlık içinde ara

  >>

 1. ibn - hazm ın ölümsüz eseri


  --- alıntı ---
  insanlar aşŸkın mahiyeti üzerinde tam anlamıyla anlaşŸamadılar. Üzerinde çok kafa yordular ve uzun incelemeler yaptılar. benim düşŸünceme göre aşŸk ruhların çeşŸitli yaratıklar arasında bölünmüşŸ parçalarının birleşŸtirilmesidir. bu birleşŸme onların en yüksek temel öğŸelerinden meydana gelir. (s.74)

  ...bütün bu sevgi türlerinin nedenleri yok olunca kendileri de yok olur. nedenleri artınca sevgiler de artar; nedenler küçülünce sevgiler de küçülür; nedenler yaklaşŸtıkça sevgiler de sığŸlaşŸır ve yoğŸunlaşŸır. nedenler uzaklaşŸtıkça sevgiler de çözülür ve dağŸılır. ruhu kucaklayan gerçek sevgi bu kuralın dışŸındadır kuskusuz. bu tur sevgi ancak ölümle sona erebilir...(s.76)

  ...böylelikle nice cimriler cömert, nice kaba insanlar da kibar ve ince, nice bilgisizler bilgili ve kültürlü, nice korkaklar cesur ve şŸecaatli, nice nahoşŸlar nazik, nice düşŸük kimseler güzel oldular...(s.82)

  allah seni üstün kilsin! bilesin ki aşŸkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliğŸi, yadsınamaz bir otoritesi, karşŸı konulamaz kuralları, çürümeyen nüfuzu, önüne geçilmez bir baskısı, kısacası mutlak bir hakimiyeti vardır. en sağŸlam şŸekilde kurulmuşŸ bağŸları, en sıkı düğŸümlenmişŸ düğŸümleri çözer; katılıkları eritir, sağŸlamları sarsar; yüreğŸin üstüne konar; yasak olanı serbest eder...(s.99)

  aşŸkta meydana gelen şŸaşŸılacak durumlardan birisi de sevenin sevgilisine boyun eğŸmesidir. aşŸık, kendi şŸahsiyetini karakterini sevdiğŸinin karakterine zorla bağŸlar. nice hırçın, söz anlamaz,, dik kafalı, inatçı, gururlu, huysuz kimseler aşŸk rüzgarlarını içlerine çeker çekmez aşŸk denizine daldılar, içinde dolaşŸtılar. bükülmez huyları yumuşŸadı, zorlukları kolaylaşŸtı; keskin bıçakları köreldi; kibirleri alçakgönüllülüğŸe dönüşŸtü... (s.115)

  aşŸkta arzu edilebilecek şŸeylerden birisi de, yüce allah’ın insana samimi, hoşŸ sözlü, itibarlı, girişŸtiğŸi işŸi en iyi şŸekilde yapan, yaptığŸını dikkat ve güzellikle takip eden, konuşŸması dokunaklı, keskin zekalı, bilgili, az muhalefet eden, yardımsever, çok sabırlı, çok yönlü, onurlu, gönül alan, dostluğŸunda sadık, dostuyla iyi geçinen, karakterli, ahlakı övülen, haksızlıktan uzak, her an hizmete hazır, somurtkanlıktan nefret eden, güzel huylu, gizli kini olmayan, derin düşŸünceli, dostunun isteklerine koşŸan, ahlakı güzel, kanı temiz, cömert, sır tutan, çok iyiliksever, güvenilir, ihanet etmeyen, ruhu temiz, olgun, derin hisli, keskin kavrayışŸlı, imdada koşŸan, dostunu korumasını bilen, vefalı, ılımlı, oturaklı, her zaman öğŸüt vermeye hazır, sevgiyi diri tutmaya çalışŸan, kolay uzlaşŸtırıcı, arabulucu, inancı sağŸlam, sözlerinde samimi, açık kalpli, kanık, saygın, soylu, gönlü genişŸ, gözü doygun, sabrı ve samimiyeti seven, ayrılık bilmeyen, kendisinde dostunun acılarını dindirmesini bilen, dostuyla içli dışŸlı ve sırrına ortak olan, kısacası her şŸeyini onunla paylaşŸan bir dost vermesidir. kişŸi onda en büyük rahatlığŸı bulur...(s.122)

  aşŸkın görünümlerinden biri de sevgililerin birbirine kavuşŸmasıdır. bu büyük zevk, çok tatlı bir dönem, yüksek bir derece, şŸafaktan doğŸan bir mutluluktur. daha doğŸrusu; ama nasıl söylesem, dirilişŸtir, yüce varoluşŸtur, sürekli sevinçtir, allah’ın büyük bir bağŸısıdır. eğŸer bu dünya üzüntü ve kaygı dolu fani, geçici bir dünya olmasaydı ve eğŸer cennet bir ödül yeri, kötülüklere, çirkinliklere karşŸı bir sığŸınak olmasaydı, sevgiliyle birleşŸmenin (verdiğŸi) katıksız mutluluk, hiç bir şŸeyin bulandıramayacağŸı dupduru, saf, kesinlikle üzüntü ve kederin yaklaşŸmadığŸı, dileklerin tamamlandığŸı, umutların son sınıra vardığŸı bir gönül şŸenliğŸi olduğŸunu kolaylıkla söyleyebilirdik. gerçi aşŸığŸın kalbinde aşŸk ateşŸi devamlı yanar. ne yağŸmurdan sonra bitkilerin çıtır çıtır büyüyüşŸü, ne ilk yazda kara bulutların kaybolmasından sonra çiçeklerin parlaklığŸı, ne yemyeşŸil bahçelerle çevrili bembeyaz sarayların zarafeti güzel huylu, iyi karakterli, nitelikleri güzellikte ahengini bulan bir sevgiliyle kavuşŸmaktan daha güzeldir. en beliğŸ insanlar bu sevinci tasvir etmekten acizdir; tadını anlatamazlar. o durum gönülleri şŸaşŸkına çevirir, zekaları durdurur...(s.135)
  --- alıntı ---
  ( kafka-ihl 09/04/2009 06:13)
 2. ibn - hazm ın ölümsüz eseri


  --- alıntı ---
  insanlar aşkın mahiyeti üzerinde tam anlamıyla anlaşamadılar. üzerinde çok kafa yordular ve uzun incelemeler yaptılar. benim düşünceme göre aşk ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir. bu birleşme onların en yüksek temel öğelerinden meydana gelir. (s.74)

  ...bütün bu sevgi türlerinin nedenleri yok olunca kendileri de yok olur. nedenleri artınca sevgiler de artar; nedenler küçülünce sevgiler de küçülür; nedenler yaklaştıkça sevgiler de sığlaşır ve yoğunlaşır. nedenler uzaklaştıkça sevgiler de çözülür ve dağılır. ruhu kucaklayan gerçek sevgi bu kuralın dışındadır kuskusuz. bu tur sevgi ancak ölümle sona erebilir...(s.76)

  ...böylelikle nice cimriler cömert, nice kaba insanlar da kibar ve ince, nice bilgisizler bilgili ve kültürlü, nice korkaklar cesur ve şecaatli, nice nahoşlar nazik, nice düşük kimseler güzel oldular...(s.82)

  allah seni üstün kilsin! bilesin ki aşkın insanlar üzerinde etkin bir gücü, keskin bir egemenliği, yadsınamaz bir otoritesi, karşı konulamaz kuralları, çürümeyen nüfuzu, önüne geçilmez bir baskısı, kısacası mutlak bir hakimiyeti vardır. en sağlam şekilde kurulmuş bağları, en sıkı düğümlenmiş düğümleri çözer; katılıkları eritir, sağlamları sarsar; yüreğin üstüne konar; yasak olanı serbest eder...(s.99)

  aşkta meydana gelen şaşılacak durumlardan birisi de sevenin sevgilisine boyun eğmesidir. aşık, kendi şahsiyetini karakterini sevdiğinin karakterine zorla bağlar. nice hırçın, söz anlamaz,, dik kafalı, inatçı, gururlu, huysuz kimseler aşk rüzgarlarını içlerine çeker çekmez aşk denizine daldılar, içinde dolaştılar. bükülmez huyları yumuşadı, zorlukları kolaylaştı; keskin bıçakları köreldi; kibirleri alçakgönüllülüğe dönüştü... (s.115)

  aşkta arzu edilebilecek şeylerden birisi de, yüce allah’ın insana samimi, hoş sözlü, itibarlı, giriştiği işi en iyi şekilde yapan, yaptığını dikkat ve güzellikle takip eden, konuşması dokunaklı, keskin zekalı, bilgili, az muhalefet eden, yardımsever, çok sabırlı, çok yönlü, onurlu, gönül alan, dostluğunda sadık, dostuyla iyi geçinen, karakterli, ahlakı övülen, haksızlıktan uzak, her an hizmete hazır, somurtkanlıktan nefret eden, güzel huylu, gizli kini olmayan, derin düşünceli, dostunun isteklerine koşan, ahlakı güzel, kanı temiz, cömert, sır tutan, çok iyiliksever, güvenilir, ihanet etmeyen, ruhu temiz, olgun, derin hisli, keskin kavrayışlı, imdada koşan, dostunu korumasını bilen, vefalı, ılımlı, oturaklı, her zaman öğüt vermeye hazır, sevgiyi diri tutmaya çalışan, kolay uzlaştırıcı, arabulucu, inancı sağlam, sözlerinde samimi, açık kalpli, kanık, saygın, soylu, gönlü geniş, gözü doygun, sabrı ve samimiyeti seven, ayrılık bilmeyen, kendisinde dostunun acılarını dindirmesini bilen, dostuyla içli dışlı ve sırrına ortak olan, kısacası her şeyini onunla paylaşan bir dost vermesidir. kişi onda en büyük rahatlığı bulur...(s.122)

  aşkın görünümlerinden biri de sevgililerin birbirine kavuşmasıdır. bu büyük zevk, çok tatlı bir dönem, yüksek bir derece, şafaktan doğan bir mutluluktur. daha doğrusu; ama nasıl söylesem, diriliştir, yüce varoluştur, sürekli sevinçtir, allah’ın büyük bir bağısıdır. eğer bu dünya üzüntü ve kaygı dolu fani, geçici bir dünya olmasaydı ve eğer cennet bir ödül yeri, kötülüklere, çirkinliklere karşı bir sığınak olmasaydı, sevgiliyle birleşmenin (verdiği) katıksız mutluluk, hiç bir şeyin bulandıramayacağı dupduru, saf, kesinlikle üzüntü ve kederin yaklaşmadığı, dileklerin tamamlandığı, umutların son sınıra vardığı bir gönül şenliği olduğunu kolaylıkla söyleyebilirdik. gerçi aşığın kalbinde aşk ateşi devamlı yanar. ne yağmurdan sonra bitkilerin çıtır çıtır büyüyüşü, ne ilk yazda kara bulutların kaybolmasından sonra çiçeklerin parlaklığı, ne yemyeşil bahçelerle çevrili bembeyaz sarayların zarafeti güzel huylu, iyi karakterli, nitelikleri güzellikte ahengini bulan bir sevgiliyle kavuşmaktan daha güzeldir. en beliğ insanlar bu sevinci tasvir etmekten acizdir; tadını anlatamazlar. o durum gönülleri şaşkına çevirir, zekaları durdurur...(s.135)
  --- alıntı ---
  ( kafka-ihl 09/04/2009 09:13)
 3. özgün adı tawku'l hamame fi'l ulfa wel ullaf dir.
  ( traveller-ihl 26/04/2009 21:45)
 4. kumru tabir edilen gri kuşların erkek olanlarının boyunlarında siyah halka.
  ( battal gazi 26/04/2009 21:47)
 5. (bkz: güvercin tedirginliği) *
  ( wod-ihl 26/04/2009 22:00)
 6. mahmut kanık tarafından yapılmış çevirisini insan yayınları basmıştır. sanıyorum fransızca'dan çevrilmiş. nahoş bir durum.
  ( mutevehhim 02/06/2009 09:23)
 7. okunmasını abuk sabuk aşk dizilerine tercih edebileceğiniz bir kitaptır.
  ( 1hadim-ihl 13/06/2009 21:13)
 8. www.dunyabizim.com

  filmi de vardır.
  ( detroitli kizil-ihl 26/06/2009 16:26)
 9. daha çok parça parça hikayelerden oluşan bir eser olmasından mütevellit, filmi olmasına şaşırdım. mesnevî nin filmi olması gibi birşey..
  ( buyuk turk kucugu-ihl 26/06/2009 16:28)
 10. eser çok güzel, tercüme inanılmaz derecede berbattır.
  ( diamond cd-r-ihl 26/06/2009 16:34)
 11. (bkz: güvercinin kaybolan kolyesi)
  ( bekleyen-ihl 26/06/2009 21:14)
 12. alamut kalesini anlatan okunası bir kitaptır.  --- alıntı ---

  kelheim dükü ludwig, kalesinin bulunduğu adayı kellheim şehriyle birleştiren tahta köprüyü gördüğünde son saati gelmişti. tarih 15 eylül 1231 yılını gösteriyordu.

  bu suikast her şeyiyle esrarengizliğini korurken dük'ün korumaları kılıçlarıyla parçaladıkları failin, bir templier (tapınak Şövalyesi) olduğunu fark etmişlerdi. hıristiyanlığın -aynı zamanda dini ve askeri- bu katı örgütlenmesinin bir üyesinin, doğulu, müslüman giysileri içinde dük'ü hançerlemesi, açıklanması güç bir olaydı...

  ancak çok uzaklarda alamut kalesi'ndeki dağın Şeyhi için durum o kadar da anlaşılmaz değildi. onun fedaileri evrendeki belki de karşı konulması imkansız olan, hatta kimi zaman hıristiyan templier Şövalyeleri'ni bile alt edebilecek kişilerdi. onlar görevlerini yerine getirirken kendilerini feda ediyor ve böylece cennete gideceklerini düşünüyorlardı. iki dinin bu iki tarikatı arasında hiç kimsenin bilmediği bir rekabet ve iletişim vardı...

  --- alıntı ---

  ( haritaci70-ihl 26/06/2009 21:17)
 13. güvercin gerdanlığı'ndaki erkek bedeni güzellemeleri içini karartır okuyucunun.
  ( enesyagmur-ihl 05/08/2009 12:23)
 14. bu kitabı anlamak için ibn hazm ı anlamak gerekir.

  "aşkın başlangıcı şaka sonu ciddidir. yüce nitelikleri, tam olarak ifade edilemeyecek kadar ince ve hassastır. çok büyük gayret sarfetmeksizin kavranamaz onun hakikati. aşk, ne din tarafından inkar edilir, ne de kanunlar onu yasaklayabilir. çünkü, kalpler tanrı nın elindedir."
  ( tinkerbell-ihl 30/12/2009 23:26)
 15. tunuslu yönetmen nacer khemir'in sinemaya aktardığı dünya klasiği www.dunyabizim.com
  ( iyibilgi-ihl 17/01/2010 22:58)
 16. tercümesini beğenmediğim kitap. arapçasından okumak gerekir ki tadına varılsın.
  ( deja loin-ihl 10/04/2010 22:43)
 17. evimde olan ama bir türlu zaman bulup okuyamadigim kitap..

  yakinda küflenecek galiba.
  ( anne ben manyak oldum 10/04/2010 22:52)
 18. --- alıntı ---

  sana olan aşkım her zaman oluşuna denk bir biçimde sürecek:ne azalacak, ne artacak sonsuza değin sürecek.

  irademden başka bir ilk sebebi yok bunun; hiç kimse bana, bundan başka sebeb ileri süremez.

  birşeyin nedeninin değişik başka bir şeyde olduğunu anladığımızda, onun varoluş nedeninin yittiğini görür görmez o şey yokolacaktır.

  ama birşeyin nedeninin bizzat kendinde olduğunu anladığımız zaman, onun sonsuza değin sürmesi sağlanmış demektir.

  --- alıntı ---

  ( hamusan-ihl 31/08/2010 01:52)
 19. facebook sitesinden sözlük ahalisini listesine ekleyen, fakat sözlükteki nickini facebook arkadaşlarıyla paylaşmayan yazar kişisi müstearı.

  bilenler bilmeyenlere duyursun.
  ( varaka-ihl 26/09/2010 01:34)
 20. kalb'ler tanrı'nın elindedir demiş kitap. okurken öyle etkileyici şeylerle karşılıyor ki insan adeta aradığı cevapları buluyor. aşkı tatmak için aşık olunan ruhun bedenini görmek gerekmediğini misal. evet, insan aşık olmak için ruhu tanıması kafi. her ne kadar bunu acıyla sonlanacak bir hastalık (kanımca ince hastalık buradan geliyor) olarak nitelendirse de ibn-i hazm, kişiye ait bilgileri şahsın kendisinden değil de başkasından dinlemek bile aşka düşme sebebi.
  ( tinkerbell-ihl 14/04/2011 21:13)
 21. 'berrenur'un okuduktan sonra okumam için emaneten bana tevdi edeceği edebi eserdir...
  ( iskender buyuk-ihl 15/04/2011 00:05)
 22. saygıdeğer hocam gürbüz deniz tarafından tavsiye edilir edilmez aldığım ama bir türlü okuyamadığım kitap. o tavsiye ettiyse vardır bir hikmeti diyor, bi an önce okumayı umuyorum
  ( umay-ihl 15/04/2011 00:17)
 23. benzeri bir gerdanlıktan kumrularda da mevcuttur.
  ( exception 03/07/2011 18:04)
 24. bîvefa bir dosttan hediye diye, elime alıp okumaya bile korktuğum kitap.

  anılar bazen aklı egemenliği altına alır ve kimse giremez o kapıdan bir daha.
  ( divinity_ankara 24/10/2011 16:54)
 25. --- alıntı ---
  ey beni, görmediğim bir kişiyi sevmekten dolayı ayıplayan kişi, beni aşkta zayıf birisi olarak tanımakla aşırı davrandın.
  pekiyi söylesene bana, cenneti de ancak tasvirle tanıyor değil miyiz?
  --- alıntı --- *
  ( divinity_ankara 10/01/2012 09:53)
 26. ibn hazm' ın aşk üzerine kaleme alınmış, klasik arap edebiyatının önemli eserlerinden biri olan kitabı.
  ( cemetery guard 20/02/2012 23:12)
 27. öncelikle

  tavku'l hamâme'dir, ibn-i hazm'a ait olan okunulası eser.

  bir de tarihi bir roman olanı var ernst w. heine'nin kaleme almış olduğu. alamut, hasan sabbah, tapınak şövalyeleri.. bu da güzeldir.
  ( guest of papirüs 21/02/2012 00:24 ~ 12/04/2012 21:12)
 28. aşkın mahiyeti kısmında aşkı çok güzel anlatır.

  'çok sevgili dostum aşk göz açtırmayan bir derttir. bu derdin ilacı acısıyla orantılı olmalıdır. bu öyle bir hastalıktır ki, hasta zevk alır. öyle bir acıdır ki dert sahibi arzu eder. bu derde kim uğrarsa artık iyileşmek istemez. acı çeken ise, bu acıdan kurtulmayı dilemez. aşk insana vaktiyle iğrendiği şeyleri süslü püslü gösterir. kendisine zor gibi gözüken şeyleri kolay gösterir. doğuştan olan huyları ve doğal eğilimleri değiştirecek kadar ileri gider.'
  ( dilyâr 25/12/2012 02:35)
 29. "bil ki, kadınların kendilerine gönül verenlerin izini sürme yetileri, gece karanlığında bile kolayca iz sürebilen iz sürücülerin yetilerinden daha keskindir. bu konuda hiç şaşmazlar, hiç yanılmazlar."
  ( lâ edri 21/09/2013 09:52)
 30. aynı zamanda tunuslu yönetmen nacer khemir'in çöl üçlemesindeki üç filmden biridir.

  (bkz: bab aziz)
  (bkz: el haimoune)
  (bkz: tawk al hamama al mafkoud)
  ( jübilesinde kadro dışı kalan agresif golcü 21/09/2013 11:14 ~ 21/09/2013 11:15)
 31. --- alıntı ---

  bana öyle geliyor ki, bir gün mutlaka yüzünü göreceğim. ve seninle balat mugis'te gayet samimi bir hava icınde görüsecegm. eger görüşme isteği evleri ayaklandırabilseydi, hiç kuşku yok mugis sarayı, seni görmek yardimini dilemek için koşa koşa gelirdi. ve eğer yurekler yolculuğa cıkabılseydı, kalbim, sana doğru son hızla ucardı. hakkımda ne düşünürsen düşün, seninle sohbet ve muhabbet etmekten başka arzum yok.

  --- alıntı ---
  ( zuu 06/12/2013 00:18)
 32. "senin yüzünden,aşk nedir bilmeyen insanlarca ayıplandım; ama ne önemi var benim için? ister beni ayıplasınlar, ister senin hakkında sussunlar.
  her türlü eğilimden vazgeçip, kendini dine verdiğini söylüyorlar.
  bunun tam bir riya, ikiyüzlülük olduğunu söyledim onlara;açıkça söyleyeyim benim gibi bir insan ikiyüzlülerden nefret eder.
  hz. muhammed aşkı ne zaman yasakladı?
  kutsal kitabımız kuranda böyle bir yasak var mı?
  eğer, kıyamet günü,şaşkın bir yüzle beni tanrının huzuruna çıkaracak bir haram işlememişsem
  aşk yüzünden beni ayıplayacaklarmış hiç umrumda değil. ister arkamdan gizlice ayıplasınlar, ister yüzüme karşı...
  insan ancak bilerek yaptıklarından sorumlu değil mi? gönlünde saklı tuttuğu, susup söylemediği sözlerden dolayı bir insan kınanabilir mi?"

  güvercin gerdanlığından..
  ( zuu 03/02/2014 17:20)
 33. --- alıntı ---

  güvercin gerdanlığı, güvercinlerin boynunda bulunan halka biçimindeki tüyler, klasik islam edebiyatında, boyna geçen ve ölünceye kadar çıkmayan 'aşk zinciri' sembolü olarak birçok şair tarafından kullanılmıştır.

  --- alıntı ---
  ( husûf 19/11/2014 16:59)
 34. aşka dair zamanına ayna tutan sosyolojik de bir eserdir. güzel bir tat bırakır.
  ( güvercin gerdanlığı 12/01/2015 02:08)
 35. hoş gelmiş yazarımız. ayıp kimse de fark etmemiş.
  hâmiş: yahu geleli 8 ay olmuş.
  ( kim var imiş biz burada yoğ iken 08/08/2015 19:55 ~ 08/08/2015 20:02)
 36. cogito sözlük ün yeni yazarı. hoşgelmiş.
  ( kızıl gezegeni bulan adamın kayınçosu 08/08/2015 19:56)
 37. hoş gelişleri olan yeni yazarımız. daim olurlar inşallah. uzun soluklu bir cogito sözlük macerası diliyoruz.*
  ( bazen sevinç paso keder 08/08/2015 20:00)
 38. (#1742943) sabah sabah beni iyi güldürmüş yazardır.
  tanımı komik değil yazılan tanıma rest çekişi hoş.
  ( kibirli 18/08/2015 04:46)
 39. eskilerden bir yazar. tekrardan sözlük sahasında görmek sevindirici. bu defa daim ve baki olur inşallah.
  ( verâ-ul-verâ 22/09/2015 17:37)
 40. (bkz: o ne şehvet o)

  not: ben nik sahibine değil kitaba atıf yaptım. ne alınıyonuz lan.
  ( dei intellectualis 22/09/2015 17:38 ~ 22/09/2015 17:42)
 41. ilgiyle takip edilmektedir..
  ( omayra 15/10/2015 22:35)
 42. çılgın.bilemiyorum yada deli.yani iyi,hoş.
  ( jacklondon 06/12/2015 14:39)
 43. m.youtube.com
  ( eflatun 04/01/2016 16:25)
 44. bana tepki olarak doğduğunu düşündüğüm yazar.

  (bkz: yine de güldüm)
  ( kadir şinas 08/01/2016 20:53)
 45. gönül huzmeleriyle yazan bir yazar. gözden kaçıyor gibi, kaçırmayın.
  ( buzdolabının üstündeki kapsül 09/01/2016 19:45)
 46. siyasi ve gündeme dair tanımlarını okurken hmmm, evet, çok doğru, sağlam analiz gibi kafa sesleriyle onayladığımı hatırladığım yazarımız. bu gece siyaset dışında açtığı başlıklar ve yazdığı tanımlarla şaşırtıyor. gündemin kasvetinden bunaldıysa demek. *
  ( zoraki yazar 15/03/2016 02:50 ~ 15/03/2016 02:53)
 47. mart ayında dünya sözlüğe kazandırdığı 467 entry ile ayın en çok yazan 16. yazarı olmuştur.
  naif kişiliği ile dikkat çeken yazarımıza el emekleri göz nurları için;


  adrese teslim ediyoruz.*
  ( ayran shot 01/04/2016 18:18)
 48. yazdıklarını okurken bağa bi bunaltı basıyo lan. dur tanımlayak. bi yazar. hadi bağalım.
  ( dei intellectualis 07/04/2016 18:42)
 49. yazılarını okurken kalemine sağlık diyorum. yazar gibi yazar.
  ( ben bilmem 07/04/2016 18:50)
 50. yazdıklarını okurken karabasan basıyor yahu. neyse tanımlayalım. bir yazar. neyse işimize bakalım.
  ( kibirli 07/04/2016 19:13 ~ 07/04/2016 19:13)

>>


dünya sözlük - 2013 tesettür abiye | betexper

duyuru | sitemap

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.
dedektör İnternetten Para Kazanma sinema izle