Bugünün Beğenilenleri

neşet ertaş

şu anda yüksek bir binadan bütün şehre seni dinletiyor birileri. kimse de çıkıp, bu ne gürültü, demiyor. tüm kent bir kenara büzüșmüș seni dinliyoruz. mekanın cennet olsun!

mersin dünya sözlük yazarları derneği

1. geleneksel tantuni zirvesi için kolları sıvamamış dernek. katılımcıların başvuruları değerlendirilip ilanından sonraki ilk tatili bir zirve ile muzlandıra pardon tatlandıra şey taçlandırabilirler.*

not: katılımcılarda birinci kriter olarak yerli anamur muzunu tercih aranmaktadır. chiquita isteyen yallah ekvador'a.*

ekim 2017 dünya sözlük verileri

1-31 ekim tarihlerine dair, sözlüğümüzün bazı istatistiksel bilgilerini içermektedir. emeği geçen herkese teşekkür ederiz...

alexa türkiye sıralaması: 3411

sayfa görüntüleme sayısı: 978.591

tekil ziyaretçi sayısı: 89.742

toplam tanım sayısı: 25.015

tanım girilen başlık sayısı: 9.373

verilen artı oy sayısı: 76.636

verilen eksi oy sayısı: 9.152

en az bir oy alan yazar sayısı: 1.669

en az bir oy veren yazar sayısı: 277

en az bir tanım giren yazar sayısı: 297

en az bir başlık açan yazar sayısı: 173

en az bir mesaj gönderen yazar sayısı: 223

(bkz: eylül 2017 dünya sözlük verileri)

islam ın kadına verdiği değer

güneş balçıkla sıvanmaz. islam'ın kadına verdiği değer kimi yerlerde erkeğe verdiği değerden daha üstündür.

günümüzde müslüman toplumlar büyük ölçüde ataerkildir. islam, daha doğrusu müslümanlık, bulunduğu kabın şeklini almış, 5 bin yıllık ortadoğu ataerkillik kültürü sebebiyle ataerkil bir davranış modeli geliştirmiştir.

öte yandan islam düşmanlarının göz ardı ettiği bir husus var ki islam’ın şeref hanesine yazılabilecek ölçüde önem arz etmektedir. günümüzde yaşayan en büyük anaerkil topluluk olan minangkabaular müslümandır. yine pek çok anaerkil adeti hala yaşatan tuaregler de müslümandır. demek ki ataerkillik islam’ın kaderi değil ve islam içinde de anaerkil ve eşitlikçi bir cinsiyet rolü dağılımı resmen mümkün.

islam'ın kadına bakışının müslümanların kadına bakışından farklı olduğuna dair kanıtımız da var:

--- alıntı ---

abdullah bin ömer (r.a) şöyle der: “biz rasûlullah (s.a.v) zamanında hakkımızda bir vahiy gelir korkusuyla hanımlarımıza istediğimiz gibi davranmaktan sakınırdık. Allah rasûlü (s.a.v) vefat edince istediğimiz gibi konuşup davranmaya başladık.” (buhârî, nikâh, 80)

--- alıntı ---

birtakım konu başlıklarıyla fikirlerimizi serdedelim.

islam'da kadının sembolik anlamı:
1. ilk inananının kadın olması: hz. muhammed'in tecrübe ettiğinin vahiy olduğuna ilk inanan ve hz. muhammed'i de bu yönde telkin eden hz. hatice'dir. bu bakımdan ilk inanan hz. hatice yani bir kadındır.

2. ilk 'finansör'ünün kadın olması: hz. muhammed insanlara Allah'ın dinini tertip ederken onlarla verdiği ziyafetlerde bir araya geliyordu. bu ziyafetlerin büyük kısmını hz. hatice karşılıyordu.

3. ilk şehidinin kadın olması: hatırlatmak gerekirse islamiyet'in ilk şehidi hz. sümeyye'dir.

islam'ın kadına verdiği haklar:
1. miras hakkı: o dönemde kadının miras hakkının olması ve bunun dinen tanınması büyük bir olaydır. herkes kadının mirastaki payının az olmasına takılıyor ama bizatihi miras hakkının olması önemlidir. kaldı ki islam'da erkeğin kadına nazaran daha fazla mali yükümlülüğünün olması bu durumu açıklamaya kafidir.

2. mülkiyet hakkı: islam'da kadına zekat, sadaka gibi mülkiyet hakkıyla mümkün olabilecek ibadetlerin yüklenmesi aslında islam'ın kadının mülkiyet hakkını ve mülkünde dilediğince tasarruf yapma hakkının teminatıdır.

3. boşanma hakkı: çoğu kimse bilmez ama islam'da kadının eşini boşama hakkı dahi vardır: tefviz.

4. biat hakkı: hz. muhammed kadınlardan da bizzat biat almıştır. bu bakımdan yönetimde kadının iradesine başvurması, kadını doğrudan muhatap alması gayet tabii tanınmış bir hak olarak değerlendirilecektir.

5. talep etme hakkı: kuran’da pek çok hususta kadının sosyal haklarını düzenleyen hükümler vardır. hatta bir surenin adını mücadile suresidir, mücadile mücadele eden kadın anlamındadır. gerçekten de islam’da kadının her şeyden önce hukuki hakların en temel çıkış noktası olan talep etme hakkı vardır ve korunmaktadır. öyle ki halife ömer’e dahi çıkışan kadın örneği islam tarihinde yerini almıştır.

islam’ın kadına verdiği pozitif ayrımcılıklar ve yüksek unvanlar:
1. mehir: ne babasına ne de ailesine verilen, sadece evlenecek kadına verilmesi gereken mehirin evlilik sigortası olduğunu söylemek pekala yerinde olacaktır.

2. nafakadan muafiyet: islam’da kadın zengin dahi olsa evi geçindirmekle yükümlü değildir.

3. kız çocuğunun nimet olması: islam, cahiliye toplumundaki bazı aşiretlerin kız çocuklarını diri diri gömmesi gibi adetleri yasaklamakla kalmadı, kız çocuk sahibi olmayı nimet saydı. öyle ki 2 kız çocuğu olup da onu güzelce yetiştirene cennet müjdelenmiştir. erkek çocuk için aynı şey söylenmediğine göre doğrusu islam’ın bu hasleti kıskanılacak bir durumdur.

4. hz. muhammed’in soyunun kadın tarafından devam etmesi: hz. muhammed’in erkek çocuğunun vefat etmesi üzerine müşrikler peygamberimizle alay ediyorlardı ki kevser suresiyle Allah kız çocuğu sahibi olmanın şerefini vurguladı. sadece kız çocuğunun olunmasını ebterlikle özdeşleştiren arap geleneği ters olarak Allah kız çocuğu sahibi olmayı soyun devamı için bir yeterlilik olarak bize emretti. hz. muhammed’in soyunun kızı tarafından devamı sadece bir zorunluluk değil işte böyle bir inceliğe de matuf bir manifestodur.

5. iftiradan korunma: islam’da bir kadına mesnetsiz zina isnat etmek en ağır suçlardan biridir ve ağır cezaya tabidir. görüldüğü gibi islam kadının cinsel dokunulmazlığını korumayı bu kadar önemser.

6. namus müdafaasının şehadetle eş tutulması: islam’da bir kadın taciz tecavüz gibi bir cinsel saldırı esnasında kendisini savunurken ölürse şehit sayılır. islam’ı kadın düşmanı görenlerin böyle bir kadına verebileceği en büyük paye kurban olmakken islam iffetli kadına işte böyle bir yüce makam tahsis eder.

7. anneliğin kutsallığı: herkesin bildiği gibi islam’da cennet annelerin ayağı altındadır. bu söz eğer ‘‘cennet babaların ayağı altındadır’’ şeklinde olsa islam’ı kıyasıya ataerkillikle suçlayacakların bu mucizevi sözün hikmetine bigane kalması onların kötü tıynetinin bir nişanesi değil de nedir?

bitirirken: ‘‘bana üç şey sevdirildi: güzel koku, kadınlar, gözümün nuru namaz’’. hadis-i şerif.

40 yaşındasın

dursun ali erzincanlı'nın en severek ve en etkilenerek dinlediğim şiirlerindendir..
böyle zerrelerime kadar titriyorum..

Allahın sevgilisine en yakınlaştığım anın aracı şiir..

|

hz. muhammed (s.a.v.)

herkes kendinde rasulullah’tan bir parça bulabiliyor... çünkü o, dünyada bir insanın başına gelebilecek her sıkıntıyı yaşadı. istisnasız hepsini... o yetimdi... evlat acısı da yaşadı...yaşadığı topraklardan hicret etmek zorunda kaldı.. .çocuklar tarafından taşlandı...kendi amcaları onu öldürmekle tehdit etti...davası için yalnız kaldı. o’na deli dediler. sen şairsin, bu söylediklerin gerçek değildir dediler...dediler de dediler.

bu saydıklarıma dayanabilecek başka kim vardır ki?

her amatör fotoğrafçının çektiği abant gölündeki kırmızı otel

her amatör fotoğrafçısı veya öğrencisi bir şekilde o otelin resmini karşıdan çekmesi lazım. fotoğrafçılığın şanındandır veya racon öyle...

ancak o resimlere her baktığımda içimdeki yalnızlık büyüyor...

orada öylece çerçevenin içinde tek başına bir ev. yaz, kış, ilk bahar, son bahar resme insanı depresyona sokuyor... o nedenledir ki, bir amatör fotoğrafçı olarak oranın resmini çekmeyi reddediyorum.