~

değil manasına gelir. değilleme ya da negasyon bağlacı/eklemi denir. diğer eklemler iki önermeyi bağlarken bu eklemimiz önermenin başına gelir. başına geldiği önermeyi olumsuz yapar. doğru ise yanlışa, yanlış ise doğruya çevirir. başına ~ gelen önerme, moleküler önermeye dönüşmüştür.

p = ~~p'dir.
fakat p atomik önerme iken ~~p moleküler önermedir.
devamını gör...
tilde işaretidir. ispanyolca’da “n” harfinin üstüne konduğunda “ny” şeklinde okutur.

harf inkılabı sırasında komisyon üyeleri “ğ” harfinde de olduğu gibi, türkçe’de olup diğer dillerde olmayan “ı” harfinin üzerine i’den ayırmak için tilde koymak istemişler ama komisyon başkanı’nın talebi üzerine hiçbirşey konmayarak yazılmıştır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.