3 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesi

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı resmi gazetede yayımlanan, türkiye'nin yeni hükümet sisteminin üçüncü kararnamesi.

kamudaki idarecilerin atanma usullerini düzenlemektedir.

buradan erişilebilir

tam adı; üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair cumhurbaşkanlığı kararnamesi'dir.
devamını gör...
referandum ile yapılan anayasa değişikliği uyarınca cumhurbaşkanına üst kademe kamu yöneticilerini atama yetkisi verilmişti ancak bu yöneticilerin kim olduğu belirtilmemişti. bu kararname de ilgili anayasa maddesine binaen çıkarılmış bir kararnamedir. merkezi yönetim ve taşra teşkilatında görevli tüm üst kademe kamu yöneticileri tahdidi olarak sayılmış ve hangilerinin istisnai memurluk, hangilerinin de güvenceli meslek memurluğu olduğu belirtilmiş. istisnai olanlar cumhurbaşkanı tarafından atanıp cumhurbaşkanının görev süresi kadar görevde kalacaklar. bunlar bir sayılı cetvelde yer alıyor. görev süreleri dolduktan sonra da eski görevlerine bir ay içinde geri dönecekler. devlet memurları kanununa bu hususta ek madde konulmuş. iki sayılı cetvelde yer alan güvenceli meslek memurluğu olan üst kademe yöneticileri ise cumhurbaşkanı onayı ile atanacaklar ancak cumhurbaşkanının görev süresi ile sınırlı değiller. cumhurbaşkanının onaylaması için kimin teklifte bulunacağına ilişkin ise bakanlıkların teşkilat yapılarını düzenleyen kararnameler yayımlandıkça öğreneceğiz.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar