acem aşiran

tam skala şöyledir: muhayyer, gerdaniye, acem, hüseyni, neva, çargah, segah, dügah, rast, acem aşiran..a binaen karar vermeye yakın şu sesler de kullanılır: hüseyni aşiran, yegah, kaba çargah.

meşhur donandı her yer kandiller ile ilahisi bu makamdandır.
devamını gör...
acemaşiran (acem aşã®rân), klasik türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri. ayrıca neyde, alttan 13. birimde, arkada bulunan deliğe verilen isim.
devamını gör...
acem-aşiran. türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makamın adı.

acem-aşiran perdesi. türk mûsikisinde bir nota. portenin sol anahtarına göre alttan birinci boşluğunun içine yazılan fa notasının adıdır. bir oktav (sekizli aralığı) tizindeki fa notasına acem perdesi, bir oktav pestindeki fa notasına da kaba acem-aşiran perdesi denir.

acem-aşiran makamı. türk mûsikisinde bir birleşik makam. dört buçuk asırlık bir geçmişi olduğu tahmin edilen en eski ve en çok kullanılan makamlardan biridir. acem makamının icrasından sonra, çârgâh dörtlüsü ile acem-aşiran perdesinde karar verilerek meydana gelir. donanımına karar kalıbının ârızası olan kürdî perdesi bemolü yazılır. güçlüleri sırasıyla acem, çârgâh ve dügâh perdeleridir. durağı ise acemaşiran perdesidir. meyan geçkileri genellikle sabâ makamına yapılır. seyri inicidir.

bazı nazariyatçılar tarafından acem-aşiran makamının batı müziğindeki fa majör olduğu ileri sürülmektedir. halbuki türk mûsikisinin makamları ile batı müziğinin tonaliteleri arasında herhangi bir münasebet bulunmamaktadır. buna rağmen bazı benzetmeler yapılarak birtakım tariflere gidilmesi, aslında sistemleri farklı olan bu iki müziğin özelliklerinin göz ardı edilmesi demek olur ki bu da bazı yanlışlıklara sebebiyet vermektedir.

acem-aşiran makamına örnek olarak, neyzen sâlih dede’nin devr-i kebir usulündeki peşrevi, şeyh hüseyin fahreddin dede’nin âyîn-i şerifi, ismâil dede’nin “ey lebleri gonca, yüzü gül serv-i bülendim” mısraıyla başlayan ağır semâisi, zekâi dede’nin “bin cefâ görsem ey sanem senden” mısraı ile başlayan muhammes usulündeki bestesi ve yine zekâi dede’nin “ey Allahım sen var iken” mısraı ile başlayan düyek usulündeki ilâhisi gösterilebilir.

bibliyografya:

s. ezgi, türk musikisi, ı, 237; ıv, 268; h. sadettin arel, türk musikisi nazariyatı dersleri, istanbul 1968, s. 4, 133-135; kantemiroğlu, ilmü’l-mûsikî, ı, 76-77; m. ekrem karadeniz, türk mûsikîsinin nazariye ve esasları, ankara 1983, s. 81, 288-289.

cinuçen tanrıkorur *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar