acil

adı acil olsa da acil olmaktan çıkmış yerlerdir. gidersiniz size verilen sıraya daha onlarca kişi vardır. uzun bir beklemenin ardından sıra gelir ve 1 dakikada muayene eder sizi doktor. tedavi standarttır, iğne + serum ya da dil altı habı kombinasyonu. onlarsız da olmuyor onlarla da olmuyor. mevlam düşürmesin.

devamını gör...
âcil. العاجل

âcil, acl (عجل) kökünden, “bir şeyi zamanından önce isteyen, aceleci” kimse mânasına ism-i fâil olup “şu anda mevcut olan, hazır bulunan şey” anlamına da gelmektedir. bu ikinci anlamda, ecl (أجل) kökünden türeyen ve “gelecekte olacak, henüz vakti gelmemiş şey” mânasına gelen âcilin (الآجل) karşıtıdır.

acl kökünden türeyen âcil kelimesinin müennesi olan âcile (العاجلة), arapça’da “dünya” ve “dünya hayatı” mânasına kullanılırken ecl kökünden türeyen âcilin müennesi âcile (الآجلة) de “âhiret” mânasına gelmektedir. dünya mânasına âcile kelimesi kur’ân-ı kerîm’de yalnız başına zikredildiği gibi (bkz: el-isrâ 17/18; el-insân 76/27), âhiret kelimesiyle birlikte, onun karşıtı olarak da geçmektedir (bkz: el-kıyâme 75/20). ayrıca acl kökünün diğer bazı müştakları yanında, “çok aceleci” mânasına mübalağalı ism-i fâil olan acûl kelimesi de insanın fıtrî bir özelliği olarak kur’an’da zikredilmiştir (bkz: el-isrâ 17/11).

bibliyografya:

râgıb el-isfahânî, el-müfredât, “ecl”, “acl” md.leri; ibnü’l-cevzî, zâdü’l-mesîr (nşr. muhammed züheyr eş-şâvîş v.dğr.), dımaşk 1384-88/1964-68, vııı, 441; kurtubî, el-câmi li-ahkâmi’l-kurân (nşr. ebû ishâk ibrâhim), kahire 1386-87/1966-67, x, 226; xıx, 107, 150; lisânü’l-arab, “ecl”, “acl” md.leri; kamus tercümesi, “acl” md.

şevki saka *
devamını gör...
acil de
4 yaşımdaki kızım ve onlarca çocuğun önünde hırıltılı bir şekilde 3 saat boyunca can çekişen vatandaşın başında doktorun söylediği efsane sözler;
ölebilir sakat da kalabilir. hastane bulunca sevkini yapacağız efendim.
devamını gör...
bu aralar nedense sık sık yolumun düştüğü hastane servisi. âdeta hayatın öteki yüzünü görüyorsunuz.

bir yanda trafik kazası yapmış kafası gözü kan içinde birine pansuman yapılıyor öbür yanda kavga etmiş birbirini bıçaklamış kişiler polis eşliğinde tedavi ediliyor.

bir an maske maske sesi duyuluyor bir odaya maskeler siperlikler gidiyor muhtemel covid vakası.

filim çekinmeye gidiyorsun bir teyzeyi yatırmışlar filmini çekiyorlar. teyzeden hiçbir tepki yok ölü gibi bembeyaz.

tam çıkarken bi ambulans duruyor kapısı açılıyor içerde belki de son nefesini vermek üzere olan bir adama aceleyle kalp masajı yapıyorlar.

Allah düşürmesin.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar