adalet

eşitlik değildir.

adalet hakkın sahibine verilmesi demektir. hukukun temelidir. mutlaka eşitlikle ilişkilendirilecekse, eşitler arasında eşitlik olur ancak.
devamını gör...
-hakkımı ver gideyim adalet-

kavram olarak yücedir.
sıfat olarak adil, paha biçilemezdir.

peki bu nasıl sağlanabilir?
esas mesele adaletin tesis edilmesinde izlenecek yolun bulunmasıyla alakalıdır. adaletin tesisi için yapay yollardan kaçınılması gerektiği ise burda vurgulanmak istenen noktadır.

yapay adalet nedir?
yapay adalet, bir kuralın bize adaleti sağlayabileceği yanılgısıdır.
burada ayrım noktasına geldiğimiz şey yasa ve adaletin birbirini karşılamadığı gerçeğidir.
varolan normlarla, ideal hukuk dediğimiz 'olması gereken hukuk' bu noktada birbirinden ayrılmaktadır.
her yasa adil olanı sağlamayacaktır.
yasa dediğimiz şey sadece yürürlükte olan demektir. ideal bir yapı içermez. gayet tabi adaletsizliği barındırabilecektir.

örnek verelim gözümüz gönlümüz açılsın:

pek tabi ki bir diktatör yasa koyucu olabilir. hatta yasa koyarken hukukçuları da kullanabilir.
bu yasanın adaletini, bize adalet sağlamasını gerektirmez.

yani adaletsizliğini bildiğimiz şeyden, 'ee kanun var kural var' diye yırtmaya çalışmak hiç anlamlı
değildir, olamayacaktır.
yasalar arkasına saklanmamız için paravan değildir, olmamalıdır.

bunları neden anlattım, şuraya gelmek için:
şunu düşünebiliriz; yarın bir gün adaletsizliğinden emin olduğumuz bir yasayla aleyhimize bir şekilde
karşılaştığımızda boyun eğmeyeceksek, rahat edemeyeceksek eğer; bu gün için adaletsizliği bildiğimiz
yasalara başkaları aleyhine arka çıkmak haksızlığına düşmeyelim.
bu gün bizden yana olan, yarın değişebilir.

değişmeyen tek şey değişimin kendisi değil, adalettir.

adalaletin temsilcisi ne hakimler, ne savcılar, ne avukatlar, ne de mahkemelerdir.
adaleti sadece yastık sağlayabilir.
başını akşam oraya koyduğunda seni rahat ettirebilecek şeyleri hayatında tatbik etmişsen işte o
zaman adalet sağlanmış olur.
düşünürün dediği gibi: iyi bir vicdan en rahat yastıktır.

kalbi taşlaşmış, beyni bulanıklaşmış adaletin ad'ını bilmeyen adamlara hidayet dilemek de her adil için vazifedir.
devamını gör...
ilk entry de yazılan gibi bir tanımı yoktur adaletin..

"el adlu esasül mülk" (adalet ülkün temelidir) hadisine binayen diyebiliriz ki adalet hak edenin hak ettiğini almasıdır

ama gel gör kü bu ülkede adalet varmıdır diye sorsanız neden imamhatiplerin önü toplam 13 yıldır kesik diye sorasım gelir gözlerim yaşarır...
devamını gör...
"adalet, herkese sofrada yer açmaktır. lokmayı paylaşmaktır. aynı havayı soluduğumuzu idrak etmek, bu idraki paylaşmaktır. garibana, mazluma kol kanat germektir. gözyaşını silmektir, gönlünü almaktır. adalet mahkeme salonunda karar vermekten ibaret değildir. adalet aynı zamanda bir histir, bir duyuştur, empatidir, muhabbettir. "
http://sabah.com.tr/Yazarla...
devamını gör...
adaleti insanlar dağıtmaya çalışınca şöyle bir aforizmayla karşılaşmak katidir: insanlar eşittir ama kimileri daha eşittir. *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar