ağyar


--- alıntı ---
Başka, yabancı, el anlamlarına gelen gayr kelimesinin çoğuludur. Tasavvufta genellikle mâsiva karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sûfi olmayan, tasavvufî hayata yabancı olan veya aynı tarikatta olmayan anlamında da kullanılır.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
yabancı, ilgisiz, halden anlamayan anlamındadır.

sanma şâhım herkesi sen sâdıkane yâr olur
herkesi sen dostun mu sandın belki ol ağyâr olur
sadıkâne belki ol âlemde bir serdar olur
yâr olur ağyâr olur serdar olur dildâr olur.
*
devamını gör...
genellikle masiva karşılığı olarak kullanılan bir tasavvuf terimi. “başka, el, yabancı” mânasına gelen gayr kelimesinin çoğuludur. allah'a gö­nül veren aşıklar için Allah yâr, mâsivâ ağyardır. sevenin, sevgilisine ulaşabilmesi için ağyarı ve mâsivâyı aradan çı­karması lâzımdır. aşıkla maşuk arasına, yabancının girmesi, üns ve huzur ha­lini yok edeceğinden sûfîler sürekli ola­rak mâsivâdan kaçar, ağyardan yakınır, hatta nefret ederler. çünkü ağyarı yâ­re rakip kabul ederler. bu arada kendi benliklerini de ağyardan sayarlar.
devamını gör...
divan edebiyatında, aşık ve sevgili ile beraber, aşk üçgeninin üçüncü köşesini oluşturur. ağyar, aşık için rakip, sevgili için yardır. sevgili aşığa değil, ağyara ilgi gösterir.

çünki yâr ağyar ile dem-sâzdır
bana günde bin kez ölmek azdır *

devamını gör...
araya giren her şey kötü müdür? nereye ve nasıl girdiği ile alakalı aslında. zaman araya girer. al sana ğayar tanımı. mekan araya girer, al sana ağyar tanımı. insanın kendi ( asıl düşman bu) araya girer, al sana ağyar tanımı. slip don da araya girer, al sana ağyar tanımı. sonuncusu olmadı sanırım. ama oldu sayıyorum!
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar