ahlakın temeli

insanın var oldu olalı sorguladığı mesele. çok normal, insan değerlerini dayandıracağı şeyin temellerini bilmek ister.

en antik temel felsefi metinlerden tutun da bugünün biyoloji ve nörobilim araştırmalarına kadar her yerde aynı arayışı görürsünüz.

şüphesiz aristo'lardan çok çok öncelere dayanır bu arayış.
sonra sonra, nietzsche'leri ahlakın soykütüğü üstüne kitaplar yazmışlardır.
biraz daha bugünlere gelindiğinde human genom project'in açıklamaya çalıştığı silsile içinde de şüphesiz başı çekenlerden biridir. ahlaklılık geni diye bir şey icad olunmuştur kesin.
beyin araştırmalarında da aynı şekilde, beyinde bir ahlak merkezi aranır, kabaca söylemek gerekirse.

bu bağlamda ilem'in düzenlemekte olduğu ahlakın temeli üzerine konuşmalar serisine de göz atmakta faide var.

devamını gör...
insanın yaradılışında var ahlak. ama onu bulup çıkarmak akıl yolu ile pek mümkün değil. ancak ortada bir durum olduğunda toplumsal bazda düşünürsek ahlak bir şekilde ortaya çıkıyor. yani yaratılmış fakat insanın kendi kendine bulabileceği bir unsur değil. salt akıl, vicdan ile.. hepsi yanılır. sanırım antik yunanda hırsızlık yakalanıncaya kadar gayet sorunsuz.. dışarıdan hırsızlığa kötü bir bakış açısı yok. çal ama yakalanma tarzı. işte bulabilmek önemli. nasıl bilgiyi mutlak olarak bulamıyorsak ahlaki gösterecek bilgiyi de kendi başımıza mutlak olarak bulamayız bana göre. ahlak konusunda düşünelim. bir çocuğun ahlakı genellikle düşünüldüğünde bir çocuğun masumiyeti denir ya aslında çocuğun zihinsel yapısının almaya yönelik olduğundan bana göre. masumca alıyor kendine verileni. nasıl yetişirse öyle. ve genelde iyi olana yatkın bir yapısı vardır. tek başına yeterli değildir. içinde bulunduğu topluma kendi algıları çerçevesinde adapte olur. öğrenir. doğada toplumsal hayattan uzak bir çocuk ahlaki değerleri nasıl öğrensin ki... ancak vahşi doğayı öğrenir... ki toplumun ahlaki yapısı bireyi etkiliyor. koşullar ile beraber. fakat bu toplumun doğru olduğunu göstermez. roma medeniyetinde şahane bir ahlak yoktu. antik yunanda da. şimdi de insan eliyle gelen hiç bir olgu da tamamlanmış bir ahlak yok. insanın yaratılışında olan ahlakın yaratıcı tarafından bildirilenlerle ortaya çıkıp işlenmesi gerekir. edep işte. edep illa edep derler ya ilimden önce bile edep... eskilere baktığımda onların ahlakına sünnet olan şeyleri görüyorum. yaptığını içinde bulunduğu toplumdan öğrenmiş. öyle işlenmiş. islam eğitimi ile doğru olduğunu edep olarak biliyor fakat yaptığının aslında bir sünnet olduğunu bilmiyor.
devamını gör...
din güzel ahlaktır, denildiğine göre imandır. fakat malesef ahir zamanda, iman gerekli ancak yeterli değildir ahlak için. bunun sebebi de iman konusundaki zayıflık ve islam toplumu gibi yaşayamamak olsa gerek.
devamını gör...
evvela insan olmaktır. insan aristo'nun dediği gibi boş bir levha olarak gelmez dünyaya insan Allah tarafından bir ahlak ile gönderilmekte dünyaya. bunun deneyleri var. ahlakın doğuştan var olması Allah azze ve cellenin bizleri yarattığının bir delilidir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar