akıllı insan

abbas pirimoğlunun tanımıyla akıllı insan ve müslüman özne varoluşu;

--- alıntı ---

Nietzsche insanı üç kategoride ele alır.İlki "sürü insan"dır.Bu insan taşıyıcıdır,yani mevcut değerlerin taşıyıcısı. İkincisi ise bu değerleri sorgulayan ve kendisini bu değerlerle bağımlı hissetmeyen insandır.Nietzsche bu insana "özgür insan" der. Özgür insan değerleri belki parçalar ama yerine yenisini koyamaz. İşte eskisinin yerine yeni değerler koyan insana o "trajik insan" demektedir.

Buradan hareketle sorunuza dönecek olursak, bence modernite, insanlığı sürü insan halinde tasavvur etmenin adıdır. Sürü insan "akıl"lı insandır. Akıllı insan ise tercihleri ve tepkileri önceden belirlenmiş olan insandır. Çünkü akıllı insan bilgi ile hareket eder. Bilgi ise belli merkezlerin üretimidir. Siz üretilen o bilgileri aldığınız takdirde akıllı dolayısıyla makbul insansınızdır. İşte burada modernite aynı zamanda insanlar arasında eşitliği de sağlamaktadır. İnsanlar boş silüetler şeklinde kendilerine üflenen bilgiler dolayımıyla oradan oraya sürüklenen balonlar gibi olmak bakımından birbirlerine eşittirler. Akıllı ve farklılıkları kalkmış olan insanlar rahatça güdülebilen sürü insandırlar. Yine Nietzsche'nin benzetmesiyle yük taşıyan deve veya eşek gibidirler. Yüklenilen değerleri kusursuzca taşırlar.

İşte tam bu noktada Müslüman öznenin varoluşu önem kazanmaktadır. Dünyanın ruhsuz ve vicdansız gidişatına teşne; insanın insanla, eşyayla ve tanrıyla ilişkilerini çarpık kılan değerlere karşı özgür olabilmenin gereğidir. Erdemli,vakur ve asilce reddedebilme ve hayır diyebilme halidir. Bunu her ne kadar varoluşçuluk felsefesi denedi ise de başaramadı. Başaramazdı da. Zira çıkış noktası itibariyle onlar hakikati sadece insanla sınırlı kılmışlardı.

--- alıntı ---

herhalde bundan sonra kendimizi akıllı diye tanımlarken bir daha düşünürüz.
devamını gör...
insanları aptal olarak görmeyen kimselerdir. mesela birbirinin aynısı iki şeye, birbirinden farklı isimler verip ikisinin farklı şeyler olduğuna insanları inandırmaya çalışmak, insanlara aptal muamelesi yapmak değil de nedir?
devamını gör...
homo sapiens akıllı insan anlamına gelmektedir. tarihte insanın ortaya çıkış sürecinden itibaren biyolojik ve kültürel evrimini gösteren aşamalardan birisidir homo sapiens. neanderthal,homo erectus gibi terimler eski insanlara tarihçiler tarafından verilen terim. bu insanların bıraktığı izler tarihimizi aydınlatmıştır.
devamını gör...
“akıllı insan, kalbine gelen düşüncelerin hangisinin Allah’tan, hangisinin nefsinden veya melek ya da şeytan güruhundan geldiğini ayırt edebilen kişidir.” muhiddin arabi k.s
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar