aleksitimi

duyguları tanımlama bozukluğu.

--- alıntı ---

duyguları tanımlama ve açıklama konusunda subklinik yetersizlik ile karakterize kişilik oluşumudur. aleksitiminin temel özellikleri; duygusal farkındalıkta, sosyal bağlılıkta ve kişiler arası ilişkilerde bozukluk olarak sıralanabilir. ayrıca aleksitimili bireyler başkalarının duygularını anlamada ve empati kurmakta zorluk yaşamakta ve duygusal yanıt vermekte yetersiz kalmaktadırlar. aleksitiminin genel nüfusun yaklaşık % 10'unda görüldüğü düşünülmekte ve bazı psikiyatrik hastalıklarla birlikte görüldüğü bilinmektedir.

--- alıntı ---

devamını gör...
5. (Tematik)
(bkz: alexithymia)

alexithymia kelimesi eski yunanca'daki αλέξω alexo/kovmak ve θυμός thumos/düşünce, duygu kelime köklerinden oluşmakta, duyguyu kovmak anlamına karşılık gelmektedir.

alexithymia ya da aleksitimi terimi, 1973 yılında peter emmanuel sifneos tarafından ortaya atılmıştır. alexithymia, duyguları tanımlama ve açıklama konusunda subklinik yetersizlik ile karakterize kişilik oluşumu olarak tanımlanır. yani kişinin duygusal farkındalıkda, sosyal bağlılıkta ve kişilerarası ilişkilerde bozukluk yaşamasıdır. aleksitimili bireyler başkalarının duygularını anlamada ve empati kurmakta zorluk yaşamakta ve duygusal yanıt vermekte yetersiz kalmaktadırlar.

tahminen toplumun yüzde 10'unda bu rahatsızlığın görüldüğü tahmin edilmekte. genellikle aleksitimiye bazı psikiyatrik hastalıkların birlikte görüldüğü bilinmekte.
devamını gör...
duygusal sağırlık. kendi duygularına ve başkalarının duygularına kayıtsız kalmak. orada burada "duygusuz" diye nitelendirdiğimiz insanların limbik sistemindeki gelişmemişlik.
düşük duygusal zeka ürünü olabilir.
devamını gör...
kişilerin kendi ve diğer insanların hislerini algılama yetisinden yoksun olması demektir. bu insanlar genelde ''duygusuz'' olarak nitelenirler; ama aslında duyguları vardır.
eksik olan şey, bu duyguları tanımlayamamaları ve karşılarındakilere ifade edememeleridir.
devamını gör...
türkçe karşılığı "duygusal sağırlık" demektir.

kişilerin kendi ve diğer insanların hislerini algılama yetisininden yoksun olması manasına gelir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.