bunun ile alakalı hadis uydurmadır.

râvilerinden olan abdurrahm an b. zeyd b. eslem hakkında ibn hibbân şöyle der: «hadis uydurmakla itham olunmuş, leys, malik ve ibn lehi’a üzerine hadisler uydurmuştur. dolayısıyla imâm ez-zehebî rivâyet hakkında uydurma ve batıl derken, ibn hacer el-askalânî de ona katılır.

zehebi, bu hadis hakkında: ''hadis uydurmadır. abdurrahman yalancıdır. ve abdullah ibni meslem el-fahri'nin kim olduğunu bilmiyorum'' demektedir. imam zehebî "mizanu'l-i'tidal" isimli eserinde bunun "batıl ve uydurma bir haber" olduğunu söyledi, ibnu hacer el-askalânî de "lisanu'l-mizan" isimli eserinde ona muvafakat etti.

elbânî, abdurrahman bin zeyd bin eslem’in zayıf olduğu konusunda ittifak vardır. ahmed bin hanbel, ebû zur’a, ebû hatemi, en-nesâî, ed-dârâkutnî ve başkaları onu zayıf görmüştür.
elbânî: ...“bana göre ...zehebî el-mîzân’da “el-fiherî”ye yer vererek ona hadis isnad ettikten sonra bunun batıl bir haber olduğunu söyler.” dedi.
ibn hacer de, el-isabe’de 3/360’ta aynısını söylüyor ve ilaveten el-fiherî hakkında şöyle diyor: “emsali olduğundan muhtemelen bu ondan önceki kişi olabilir. bu kişi abdullah bin muslim bin ruseyid’tir. ibn hacer diyor ki: “ibn hibban onu hadis uydurmakla itham” etti.

el-sagani “uydurulmuş” dedi. ( el-sagani el-hadis el-mevzuat sy.7)
el acluni uydurma olduğunu söylemiştir( el-aclûnî, keşfu'l-hafâ, ıı, 214.)
devamını gör...
"ekşici troller sözlüğü basmış" veya "bu kez gerçekten ateyiz yazarlarımız olmuş" diye düşündürttü bu durum beni en başta. bir yandan da sevindim aslında. çok seslilik olmalı sözlükte derim öteden beri. her durumda düşünceye saygılı olmak gerek tabi. ancak bizim inancımıza göre durum nettir.
devamını gör...
biz insanları ve cinleri bize kulluk etsin diye yarattık demiyor mu kur'an-ı hakîm'de. bir açıklaması yoksa, çelişiyor. ki ben de bu hadisin uydurma olduğunu duymuş idim. yukarıda kaynak da verilmiş.
devamını gör...
bir sürü müçtehid imam buna uydurma derken küçükken cami hocasından böyle duydu diye hakkı bu sananların anlamadığı durum. Allah rızası için deliliniz nedir? uydurma hadis işte.
devamını gör...
doğruluğu tartışılır ayrı lakin peygamberi pohpohlamak gibi bir kelimeyi kullanacak kadar edepsiz birine kalmamış konudur.

Allah ın sen üstün bir ahlak üzeresin dediği bir peygamberi kim ne kadar övse hakkını veremez.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar