algı


--- alıntı ---
Çağdaş psikoloji ve epistemolojide, duyusal olarak uyarılma sonucunda, evler, arabalar, ağaçlar türünden sıradan nesnelerle ilgili kavrayışa verilen ad. Dış dünyayı duyular yoluyla, iç yaşantıları ise içebakışla kavrama yetisi. insan varlığının kendisini çevreleyen dış dünyadan duyu organları aracılığıyla edindiği malumât.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
felsefede;
tasarımıdır. nesneler duyu örgenlerini etkiler. bu etki bilince aktarılır. ne var ki algı, arı duyumlardan, ansal bir işlevi gerektirmesiyle ayrılır. örneğin görme duyumuz, her iki gözümüzde ve çeşitli planlarda beliren iki ağaç imgesi getirir. bu iki ağaç imgesi ansal bir işlevle tekleşir. tekleşen bu imgeye, bellekte biriken esli algılardan gerekli olanlar da çağrışım yoluyla eklenkikten sonra ağaç algısı gerçekleşmiş olur. özellikle görme, işitme ve dokunma duyuları insanın bilincine kavram ve düşünce yapımı için algısal gereçler taşırlar. algı işlemini tarihsel süreçte duyumcular aşırı bir savla sadece duyuların, uscular da aynı aşırılıkta başka bir savla sadece usun ürünü saymışlardır. oysa algı duyusal-ansal bir işlevdir. alman düşünürü leibniz'e göre de algı, bilinçdışı bir işlevdir. algı, gerçek anlamında, öznenin, kendisinin dışında olanı alması demektir. bununla beraber ruhbilimciler ruhsal edimlerle ilgili olarak, dış algı'ya karşı bir de iç algı'nın sözünü ederler. felsefede algı terimi üç anlamda kullanılır : algılama gücü, algı işlevi, algı olgusu.
devamını gör...
strangers in the night şarkısının girişini hatırlayın ( dinleyenler için lafım): o karanlığa karşı ne ile karşı koyabilir misiniz? bi' düşünün!
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar