Allah ile kul arasına kimse giremez

farklı açılardan baktığımızda doğruluğu va yanlışlığı değişen önerme.

şöyle doğrudur.
benim düşüncelerim, Allah'a olan belli bir inancım mevcut. salih niyetimle yaptığım dualarım, tevbelerim var.
başımı örtüyorum mesela, ama bazı kusurlarım var. kalkıp beni biri eleştiremez onu yapıyosun ama bunu da yapıyosun. senin duan kabul olmaz bak ben diyim. ya da ne bileyim, "ne biçim mümin" demeler, inandığım halde.
bir Allah var, bir ben varım. birincisi mükemmel değilim, ikincisi hatalarım olsa bile zararın neresinden dönülse kâr, üçüncüsü günahım sevabım Allah'ın bileceği iş, yorum yapmak kimsenin haddine değil, aramıza kimse giremez.

şöyle de yanlıştır.
belli insanlar kişileri Allah'a yaklaştırabilir. yani bir çevre edinirim ve aralarından bazıları beni doğruya sevkeder. Allah'a bir adım da olsa yaklaşabilmek için o kişi bana vasıta olmuştur. bir anlamda, aramızda köprüyü sağlamıştır. bir şekilde aramıza girmiştir.

demem o ki, nerden bakarsan ona göre değişir cümlenin anlamı. o yüzden bi yerde bu sözü söyleyeceksen eğer, azcık açmakta, neyi kastettiğini belirtmekte fayda var.
devamını gör...
parkta dolaşıyorum bir gün, yemyeşil bir park ve pek güzel. bir amca namaz kılıyor ağacın tam hizasında durarak. kimse önüne geçmesin diye. beni farklı düşüncelere götürdü. Allahla kul arasına ancak diğer insanlar araya girmesin diye aracı sokulabilir. ağaca tapmak bile algılanabilir müslüman olmayan biri tarafından ama öz mühimdir.
devamını gör...
Allah ile kulun arasına kimse giremez sözünde bir hakikat payı olmakla beraber, bugün bu sözü diline dolayanlar, islamâ’ın emri bilmaruf farizesinin ortadan kaldırılmasına çalışmaktadır. bahsedilen sözün hakikat tarafı, ancak Allah a ibadet edileceği, hamdin ancak o na mahsus olduğu ve hidayet edicinin ancak o olduğu, kullarını affetmek veya azab etmek tamamen o nun iradesine bağlı bulunduğu gibi manalardır. bu manalarda, Allahü ile kulun arasına, değil alimler ve din adamları, peygamberler dahi giremez. binanaleyh Hıristiyan papazlarının günahları affetme yetkisine sahip olduklarını iddia etmelerinin, ne derece sapık bir düşünce olduğu son derece açıktır.

Bu dünyada sebeblerle iç içe yaşadığımız unutularak, yukarıdaki sözü sebebleri inkar anlamında kullanmak, büyük cehalet olur. Çünkü, bu manada hareket eden bir kimsenin önce kendi anne ve babasını inkar etmesi lazım gelir. Mademki, onun yaratıcısı ancak Haliki Zülcelal’ dir, o halde, ebeveyni neden araya girmişlerdir? Bu durumda onların inkarı ve reddi icabetmez mi?
Diğer taraftan, bu adamın bütün meyve ağaçlarına da savaş ilan etmesi lazımdır. Zira meyveleri insana nimet kılan, ancak Rezzak-ı Hakiki olduğuna göre, bu ağaçlar niçin araya girmişlerdir?
İşte, hem herşeyin yaratıcısı ve tüm mahlûkatı doyuran rezzak Allah olduğu gibi, hidayet verici de yine O’dur. Bununla beraber O Hakim-i Mutlak’ın, Hâdî isminin tecellisi de yine sebebler tahtında olmaktadır. Buna göre, peygamberlerin gönderilmesi Allah ile kulun arasına girmek şeklinde değerlendirilemez. Peygamberler Allah’nın emirlerini O’nun kullarına tebliğ ettikleri gibi, peygamberlerin vârisi olan alimler de elbetteki üzerilerine düşen tebliğ vecibesini yerine getireceklerdir. Onlardan öğrendiğimiz hakikatları kendi aile efradımıza ve arkadaşlarımıza anlatmak da bizim vazifemizdir. Bunların hiçbiri Allah ile kulun arasına girme sözünün içinde değerlendirilemez.

Diğer taraftan, bu sözü ileri sürenler, her ne kadar araya girmeyi isabetsiz bir davranış olarak değerlendirseler de, hakikatte tebliğ edici zatın durumu, tabiri caiz ise, ara açma değil, belki ara bulma olarak anlaşılmalıdır. Acaba, müşfik ve merhametkar padişahlarına isyan ederek, onun cezasını hak etme yoluna giren askerleri ikaz ile, onları itaate davet eden alim ve fazilet sahibi bir zat için padişahla askerlerin arasına niçin girdi denilebilir mi? * *
devamını gör...
seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik buyrulmuş peygamber için. yani araya bizzat Allah peygamberini koymuş. peygamber olmasa siz rahmete ulaşamazdınız buyrulmuş.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar