Allah ın gökten su indirmesi

Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri için size, emre amade kılandır. ırmakları da sizin için emre amade kılandır. (ibrahim suresi, 32)

ve aşŸılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. oysa siz onun hazine-koruyucuları değŸilsiniz. (hicr suresi, 22)

sizin için gökten su indiren o'dur; içecek ondan, ağŸaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. (nahl suresi, 10)

Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işŸitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. (nahl suresi, 65)

"ki (rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşŸik kıldı, onda sizin için yollar döşŸedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık." (taha suresi, 53)

onlara, dünya hayatının örneğŸini ver; gökten indirdiğŸimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışŸtı, böylece rüzgarların savurduğŸu çalı-çırpı oluverdi. Allah, herşŸeyin üzerinde güç yetirendir. (kehf suresi, 45)

biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleşŸtirdik; şŸüphesiz biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. (müminun suresi, 18)

görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleşŸtirmekte, sonra da onları üst üste yığŸmaktadır; böylece, yağŸmurun bunların arasından akıp-çıktığŸını görürsün. gökten içinde dolu bulunan dağŸlar (gibi bulutlar) indiriverir, onu dilediğŸine isabet ettirir de, dilediğŸinden onu çevirir; şŸimşŸeğŸinin parıltısı neredeyse gözleri kamaşŸtırıp götürüverecektir. Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. gerçekten bunda basiret sahipleri için birer ibret vardır. Allah, her canlıyı sudan yarattı. işŸte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağŸı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağŸı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğŸini yaratır. hiç şŸüphesiz Allah, herşŸeye güç yetirendir. (nur suresi, 43-45)

ve kendi rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler olarak gönderen o'dur. biz, gökten tertemiz su indirdik; (furkan suresi, 48)

andolsun onlara: "gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?" diye soracak olursan, şŸüphesiz: "allah" diyecekler. de ki: "hamd Allah'ındır." hayır, onların çoğŸu akletmiyorlar. (ankebut suresi, 63)

size bir korku ve umut (unsuru) olarak şŸimşŸeğŸi göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, o'nun ayetlerindendir. şžüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (rum suresi, 24)

o, gökleri dayanak olmaksızın yaratmışŸtır, bunu görmektesiniz. arzda da, sizi sarsıntıya uğŸratır diye sarsılmaz dağŸlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (lokman suresi, 10)

Allah'ın gökyüzünden su indirdiğŸini görmedin mi? böylece biz onunla, renkleri değŸişŸik olan meyveler çıkardık. dağŸlardan da beyaz, kırmızı renkleri değŸişŸik ve siyah yollar (kıldık). (fatır suresi, 27)

görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi. sonra onunla çeşŸitli renklerde ekinler çıkarıyor. sonra kurumaya başŸlar, böylece onu sararmışŸgörürsün. sonra da onu kurumuşŸkırıntılar kılıyor. şžüphesiz bunda, temiz akıl sahipleri için gerçekten öğŸüt alınacak bir ders (zikr) vardır. (zümer suresi, 21)

ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi 'dirilttik (ve her yanına yeniden hayat) yaydık'; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız. (zuhruf suresi, 11)

gece ile gündüzün ardarda gelişŸinde (veya aykırılığŸında), Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. (casiye suresi, 5)

ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. (kaf suresi, 9)

biz de 'bardaktan boşŸanırcasına akan' bir su ile göğŸün kapılarını açtık. yeri de 'coşŸkun kaynaklar' halinde fışŸkırttık. derken su, takdir edilmişŸbir işŸe karşŸı (hükmümüzü gerçekleşŸtirmek üzere) birleşŸti. (kamer suresi, 11-12)

dünya hayatının örneğŸi, ancak gökten indirdiğŸimiz, onunla insanların ve hayvanların yediğŸi yeryüzünün bitkisi karışŸmışŸolan bir su gibidir. ã–yle ki yer, güzelliğŸini takınıp süslendiğŸi ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışŸlarken (işŸte tam bu sırada) gece veya gündüz ona emrimiz gelmişŸtir de, dün sanki hiçbir zenginliğŸi yokmuşŸgibi, onu kökünden biçilip atılmışŸbir durumda kılmışŸız. düşŸünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. (yunus suresi, 24)

(allah) gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağŸlayıp aktı. sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. bir süs veya bir meta sağŸlamak için ateşŸte üzerine yakıp-erittikleri şŸeyler (madenler)de de bunun gibi bir köpük (artık) vardır. işŸte Allah, hak ile batıla böyle örnekler verir. köpüğŸe gelince, o atılır gider, insanlara yarar sağŸlayacak şŸey ise, yeryüzünde kalır. işŸte Allah örnekleri böyle vermektedir. (rad suresi, 17)
devamını gör...
Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri için size, emre amade kılandır. ırmakları da sizin için emre amade kılandır. (ibrahim suresi, 32)

ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. oysa siz onun hazine-koruyucuları değilsiniz. (hicr suresi, 22)

sizin için gökten su indiren o'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. (nahl suresi, 10)

Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti; işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. (nahl suresi, 65)

"ki (rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık." (taha suresi, 53)

onlara, dünya hayatının örneğini ver; gökten indirdiğimiz suya benzer, onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı, böylece rüzgarların savurduğu çalı-çırpı oluverdi. Allah, herşeyin üzerinde güç yetirendir. (kehf suresi, 45)

biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde yerleştirdik; şüphesiz biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. (müminun suresi, 18)

görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmurun bunların arasından akıp-çıktığını görürsün. gökten içinde dolu bulunan dağlar (gibi bulutlar) indiriverir, onu dilediğine isabet ettirir de, dilediğinden onu çevirir; şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir. Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. gerçekten bunda basiret sahipleri için birer ibret vardır. Allah, her canlıyı sudan yarattı. işte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. hiç şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (nur suresi, 43-45)

ve kendi rahmetinin önünde rüzgarları müjdeciler olarak gönderen o'dur. biz, gökten tertemiz su indirdik; (furkan suresi, 48)

andolsun onlara: "gökten su indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?" diye soracak olursan, şüphesiz: "allah" diyecekler. de ki: "hamd Allah'ındır." hayır, onların çoğu akletmiyorlar. (ankebut suresi, 63)

size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de, o'nun ayetlerindendir. åžüphesiz bunda, aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (rum suresi, 24)

o, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesiniz. arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. (lokman suresi, 10)

Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? böylece biz onunla, renkleri değişik olan meyveler çıkardık. dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık). (fatır suresi, 27)

görmüyor musun; gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp-geçirdi. sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. sonra kurumaya başlar, böylece onu sararmışgörürsün. sonra da onu kurumuşkırıntılar kılıyor. åžüphesiz bunda, temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir ders (zikr) vardır. (zümer suresi, 21)

ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi 'dirilttik (ve her yanına yeniden hayat) yaydık'; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız. (zuhruf suresi, 11)

gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. (casiye suresi, 5)

ve gökten mübarek (bereket ve rahmet yüklü) su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. (kaf suresi, 9)

biz de 'bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün kapılarını açtık. yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık. derken su, takdir edilmişbir işe karşı (hükmümüzü gerçekleştirmek üzere) birleşti. (kamer suresi, 11-12)

dünya hayatının örneği, ancak gökten indirdiğimiz, onunla insanların ve hayvanların yediği yeryüzünün bitkisi karışmışolan bir su gibidir. öyle ki yer, güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken (işte tam bu sırada) gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuşgibi, onu kökünden biçilip atılmışbir durumda kılmışız. düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. (yunus suresi, 24)

(allah) gökten bir su indirdi de dereler kendi miktarınca çağlayıp aktı. sel de yüze vuran bir köpük yüklendi. bir süs veya bir meta sağlamak için ateşte üzerine yakıp-erittikleri şeyler (madenler)de de bunun gibi bir köpük (artık) vardır. işte Allah, hak ile batıla böyle örnekler verir. köpüğe gelince, o atılır gider, insanlara yarar sağlayacak şey ise, yeryüzünde kalır. işte Allah örnekleri böyle vermektedir. (rad suresi, 17)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar