Allah'ın isim ve sıfatları

tüm kainatı kaplamıştır.

"bütün mevcudatın hakaiki, bütün kâinatın hakikati, esmâ-i ilâhiyeye istinad eder. her bir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok esmâya istinad eder. eşyadaki sıfatlar, san’atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. hattâ, hakikî fenn-i hikmet hakîm ismine ve hakikatli fenn-i tıp şâfî ismine ve fenn-i hendese mukaddir ismine, ve hâkezâ, herbir fen bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünun ve kemâlât-ı beşeriye ve tabakat-ı kümmelîn-i insaniyenin hakikatleri esmâ-i ilâhiyeye istinad eder."

diyor bediüzzaman said nursi. yani tüm fenler ve bilim Allah'ın bir esmasına veya sıfatına dayanıyor. yukarda denildiği gibi tıbbın şâfî ismine dayanması gibi. işte bizdeki hisler, duygular, yetenekler, ilgili alanları yanı kısaca karakterimiz bu isim ve sıfatlara göre şekil almıştır. eğer rahman ismi fazla tecelli etmişse kişi merhametli, cebbar ismi tecelli ettiyse sert, aliyy ismi tecelli ettiyse bilgili, cemîl ismi tecelli ettiyse de güzel olması gibi.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar