Allah nurunu tamamlayacaktır

evet ...allah vaadetmişse vaadini yerine getirecektir.bu söz hem hadislerde hem de ayetlerde geçmektedir.kıyamet yaklaşsa, ahir zaman gelmiş olsa bile Allah'ın vaadi vardır,nurunu tamamlayacaktır.bütün dünyada hızla islam dinine yöneliş var.bir yıl içerisinde müslüman olan insan sayısı yüzbinlerle ifade ediliyor.
bize düşen ise insanlara imanı anlatmak bildiğimiz doğruyu paylaşmaktır.gerisi Allah'a kalmıştır.dilediğine hidayet verir dilediğini helâk eder.allah son anımıza kadar, ayağımızı sabit kılsın inşaallah.
devamını gör...
inkar edenlerin kullandıkları bir metod, hak din dışında, ona alternatif olarak sunulacak herhangi bir sistemin yoğun propagandasını yapmaktır.

bunlar bir yandan kendi sistemlerinin yoğun propagandasını yaparken, hak dini de bozmaya ve gözden düşürmeye çabalarlar.

saff suresi'nin 8. ayetinde bildirildiği gibi inkar edenler

"ağızlarıyla Allah ın nurunu söndürmek istemektedirler."

bu çabanın açıkça sergilendiği yerler dini hedef alan, onu sorgulayan açıkoturumlar, tartışma programları ve yazılı basındır.

özellikle bazı gazete ve dergilerde düzenli biçimde yayınlanan din karşıtı yazılar, inkarcıların önde gelen propaganda malzemelerindendir.

bir kısım gazetelerde ve mizah dergilerinde çizilen takunyalı, şalvarlı ve takkeli müslüman tiplemeleri, çeşitli yayın organlarında çıkan yaratılış gerçeğini inkar eden yazılar ve resimler hep inkarcıların 'allah ın nurunu söndürmek⒠amacıyla tasarlamış olduğu faaliyetlerdir.

burada Allah ın nurunu söndürmek ten kasıt, o nun dinini, kitabını geçersiz kılmak, insanların dine olan inancını sarsarak onları dinden uzaklaştırmaktır. åžüphesiz bu faaliyetlerinin içine, tebliğ yapanları engellemek, baskı altına almak ve böylece dinin yayılmasını engellemek de girer. ancak Allah bu çabaların boşa çıkacağını aynı ayetin devamında şöyle duyurmuştur:

"allah kendi nurunu tamamlayıcıdır, kafirler hoş görmese bile".
devamını gör...
tevbe suresi 32. ayetidir. tamamı:

"allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır." şeklindedir.
"kafirler istemese de" şerhi, müslümanlara daha da bir güç vermektedir.
devamını gör...
tek doğru yol islam şeriatı'dır. islam şeriatı eninde sonunda yeryüzünün tamamına hâkim olacaktır inşaallah. Allah nurunu tamamlayacaktır. kâfirler ne kadar uğraşırlarşa uğraşsınlar, islam şeriatı'nın yeryüzüne hâkim olmasını engelleyemeyeceklerdir inşaallah.
devamını gör...
onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. saff suresi ayet 8
devamını gör...
dövünseniz de öfke nöbetleri geçirseniz de bu böyle. hşşş, size diyorum sakallı birini görünce kalıplaşmış imajlar üzerinden yargıda bulunan modernist ilkeller. sizin nefretiniz ne o üç beş tele, ne de o ağızdan çıkan sözlere. sizin nefretiniz sakallının kendi yorumunu üzerine eklediği hadisin ta kendisine. o hadisle ümmetine hükmeden güzelliğe belki de. bu din Allah'ın kullarına nimeti, islam'ı tamamlayıp bize o seçti, nefsimize hoş gelmeyen yerlerde "ama" diyemeyiz ki siz 'ama'nın çok ötesine geçtiniz, geçiyorsunuz. nefretinizde ve müslümanlara karşı 'şeyinden düşünüyor' ithamlarınızda devam edin bakalım, ölüm sizi bu hal üzere yakaladığında ya da Allah nurunu tamamladığında kaçacak delik bulamayacaksınız.
devamını gör...
nur ışıktır. ışık nedir? ışık nesnelerin görünürlüğünü sağlar. ışık olmasa göremeyiz. Allah nurunu tamamlayacaktır yani mana alemi tamamen aydınlanacak her mana ve hikmet açığa çıkacak demektir. dünyaya islam hakim olacaktan ziyade islam tam olarak anlaşılacaktır anlamına geliyor bu ayeti kerime. en kör olanlar bile hakikati görecekler, anlayacaklar.

din tamamlandı fakat manası tam olarak anlaşılamadı. işte tamamlanacak olan bu.
devamını gör...
Allah dinini tamamlamıştır* ama nurunu tamamlamamıştır. Vaadettiği üzere* yeryüzüne müminler hakim olacak ve islam'ın nuru tamamlanacak. hz ademle başlayan süreç nihayete erecek. işte o gün o kâfirler ve onların yancıları kahrolacaklar. inşallah o günü görenlerden oluruz.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar