Allah

rabbimizdir, tanrımızdır, ilahımızdır, yaradanımızdır.
her şeyin sahibidir, yaratıcısıdır, yegane güç ve kudret sahibidir.
varlığımızı ve nimetlerimizi borçlu olduğumuz zât-ı zülcelal o'dur.
rahman ve rahim olan, gaffar olan, kahhar olan yine o'dur.
devamını gör...
bir an birşeyler doğdu içime.
şu clevalend türünden mi ne? Allah korusun belki de. o korusun.
çok seviyorsun onu, aşıksın ona, yanıp tutuşuyorsun kavuşacağın günün aşkıyla.
methiyeler düzüyorsun -elhamdülillah- bir aşklar bir şevkler.
herşey onun için, onun için ve güzel dinimiz için.
kimi zaman düşüncelerin çıkmaz sokaklarında dolanıyorsun belki, belki kayboluyorsun. hamsın kofsun.
bu yüzden belki.
ya da hayat vahyin kesildiği anlar gibi.
içine neşeyi ve sevgileri koyan o -allah- onu da almış bakıyorsun.
ismet özelin deyimiyle ceplerdeki adreslerden umut kalmamış.
kimi zaman da geliyor işte artık vahiyler geri gelse diye dilenip bir türlü olmadığı o tatsız anlarda.
birden solda gördüğün o başlık, iyi hissettiriyor kendini.
bir sürü muhabbetler döndürüyorsun, bir sürü konuşuyorsun arkadaşlarınla davanı, belki hissetmesen de numara yapıyorsun kimi zaman, daha doğrusu umudu dağıtıyorsun insanlara, renk vermiyorsun.
hakkı ve sabrı tavsiye ediyorsun. Allah diyorsun. günde beş vakit Allah diyorsun. belki çok kez hep Allah diyorsun. bir yandan da ceplerdeki adreslerden umut kalmamış. sonra aylar sonra belki de haftalar günler sonra bir Allah entrysiyle huzur buluyorsun. böyle bir yalnızsız hissediyorsun. belki onu hissediyorsun.
belki sakin olunca yol veriyor işte ağaçlar.

(bkz: allahım biz senin falsolu kullarınız nolur bizden razı ol)
devamını gör...
islam dinine göre tanrının ismi.insanların dindar ya da değil hiç farketmez işine geldiğinde sığındığı işine geldiğinde hatırlamadığı varlık.
devamını gör...
tanrı bir cins isimdir ve doğal olarak hiçbir özelliği yoktur. Allah ise özel isimdir ve arapça bir kelime değildir sadece...

türkçe'dir.
ingilizce'dir.
ispanyolca'dır.
urduca'dır.
...
devamını gör...
bazıları tarafından maddi, manevi kullanılmasını hazmedemediğim kutsal yaratıcımız.
neyseki ahiret gününe inanıyoruz. ahirette dini sömüren bütün insanların yakasına yapışacağım ve onlara hakkımı helal etmeyeceğim.
devamını gör...
hiçkimse yokken var olan, hiçbir şey olmasa bile hep olacak olan...
Allah kelimesi de özel bir kelimedir, kökü, ikili, çoğulu, türemişi, zıttı yoktur.
ilah kelimesiyle karıştırılmamalıdır, o başka.
Allah kelimesi hiçbir dile tercüme edilemez.aynıyla anılır.islam dininin yegane yaratıcısının özel ismidir.hangi harf çıkarılırsa çıkarılsın mana hep "o" olacaktır.
devamını gör...
insanlar üzerinde korkunç bir odip kompleks yaratmış babadır. somut bir varlık değildir, bilimsel bir temele dayandırılamaz bu yüzden varlığı kabul edilemez.
devamını gör...
doğmamış, doğrulmamış, eşi benzeri olmayan, peygamberimiz (sav) için, sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım diyen kainatın, evrenin, akla ne geliyor, ne gelmiyorsa herşeyin tek sahibi.
devamını gör...
sevgilidir.
yolcu eden ve yolun sonunda karşılayandır.

bir ilüzyonun içinde yürüdüğümü bildiğim halde unuttum mu ne? eyvah! dedim ölecek miyim! apansız başlayan yaz yağmurlarını ve de kuru patlıcan dolmasını bu kadar severken hem de.

dünyanın baharları vardı gördüm. binbir çiçekli ve rengarenk. usta bir yönetmenin kuş cıvıltısı video klipleri gibi oynadılar gözlerimin önünde.

soğuktu kışların. ama hep erirdi kardan adamlarım. annemin gözlerinde sevgini gördüm ilkin, babamınkinde merhametini.
mevsimler yürüdükçe yollar azaldı. ve her kilometresinde içimizden biri geride kaldı.
prefabrik sevdalardan geçtim sonra. sevdim ve hak etmediğim kadar sevildim de.

dünyanın sapsarı yazları vardı. masmavi denizleri. sırılsıklam bir düştü içinde yüzdüğümüz. saçlarımızda tuzu kaldı sade.

ve bugün artık ölüyorum.
dünyanın sonbaharları da varmış gördüm. kimi zaman fazla kaptırdım kendimi bu oyuna. ve arkamda mahkemede aleyhime delil sözler bıraktım. ama bilirsin her akşamüstü ben, bu sonbaharı hatırlardım.
evet bugün kupkuru bir yaprak gibi eline düştüm.
ey sevgili!
taptaze bir tohum yap savur beni.
devamını gör...
yerin göğün yaratıcısı , 99 ismin sahibi.
99 ismi şerifi, esma-ül hüsna:
1. Allah: her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
2. er-rahman: dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren,ihsan eden.
3. er-rahim: ahirette, müminlere acıyan.
4. el-melik: yaratıcı, kainatın sahibi.
5. el-kuddus: her noksanlıktan uzak.
6. es-selam: her tehlikeden selamete çıkaran.
7. el-mümin: iman nurunu veren.
8. el-müheymin: her şeyi görüp gözeten.
9. el-aziz: mutlak galip, karşı gelinemez.
10.el-cebbar: dilediğini yapan ve yaptıran.
11.el-mütekebbir: büyüklükte eşi yok.
12.el-halık: yaratan, yoktan var eden.
13.el-bari: her şeyi kusursuz yaratan.
14.el-musavvir: varlıklara sã»ret eden. onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
15.el-gaffar: günahları mağfiret eden.
16.el-kahhar: her istediğini yapacak güçte.
17.el-vehhab: karşılıksız nimet veren.
http://18.er-razzâk: her varlığın rızkını veren.
19.el-fettah: her türlü sıkıntıları gideren.
20.el-alim: gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
21.el-kabıd: rızıkları daraltan, ruhları alan.
22.el-basıt: rızıkları genişleten, ruhları veren.
23.el-hafıd: kafir ve facirleri alçaltan.
http://24.er-rafi: şeref verip yükselten.
25.el-mu'ız: dilediğini aziz eden.
26.el-müzil: dilediğini zillete düşüren.
http://27.es-semi: mükemmel işiten.
28.el-basir: gizli açık, her şeyi iyi gören.
29.el-hakem: mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
30.el-adl: mutlak adil, yerli yerinde yapan.
31.el-latif: lütfeden, her şeye vakıf.
32.el-habir: her şeyden haberdar.
33.el-halim: cezada acele etmeyen, hilm sahibi.
34.el-azim: büyüklükte benzeri yok.
35.el-gafur: affı, mağfireti bol.
36.eş-şekur: az amele, çok sevap veren.
37.el-ali: yüceler yücesi.
38.el-kebir: büyüklükte benzeri yok.
39.el-hafiz: her şeyi koruyucu olan.
40.el-mukit: her çeşit rızkı yaratan.
41.el-hasib: kulların hesabını en iyi gören.
42.el-celil: celal ve azamet sahibi.
43.el-kerim: keremi bol, karşılıksız veren.
http://44.er-rakib: her varlığı her an gözeten.
45.el-mucib: duaları kabul eden.
46.el-vasi: rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
47.el-hakim: her şeyi hikmetle yaratan
48.el-vedud: iyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. sevgiye layık olan.
49.el-mecid: zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
50.el-ba'is: peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.
51.el-şehid: her an her yerde hazır ve nazır.
52.el-hak: varlığı değişmeden duran. var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53.el-vekil: kulların işlerini bitiren.
54.el-kavi: kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55.el-metin: kuvvet ve kudret benbaı.
56.el-veli: müminleri seven, yardım eden.
57.el-hamid: hamd ve senaya layık.
58.el-muhsi: varlıkların sayısını bilen.
59.el-mübdi: maddesiz, örneksiz yaratan.
60.el-mu'id: yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61.el-muhyi: mahluklara can veren.
62.el-mümit: her canlıya ölümü tattıran.
63.el-hayy: ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.
64.el-kayyum: zatı ile kaim, mahlukları varlıkta durduran.
65.el-vacid: hiçbir şey kendine gizli değil.
66.el-macid: keremi, ihsanı bol olan.
67.el-vahid: zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
http://68.es-samed: hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.
69.el-kadir: kudret sahibi, dilediğini yapan.
70.el-muktedir: dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.
71.el-mukaddim: şerefte birini öne alan.
72.el-muahhir: dilediklerini tehir eden.
73.el-evvel: ezeli, varlığının başlangıcı yok.
74.el-ahir: ebedi, varlığının sonu yok.
75.ez-zahir: yarattıkları ile varlığı açık.
76.el-batın: aklın tasavvurundan örtülü.
77.el-vali: bütün kainatı idare eden.
78.el-müteali: son derece yüce.
79.el-ber: iyilik ve ihsanı bol.
http://80.et-tevvab: tevbeleri kabul eden.
81.el-müntekım: asilere ceza veren.
82.el-afüvv: affı çok, günahları yok eden.
http://83.er-rauf: çok merhamet eden, şefkatli.
84.malik-ül mülk: mülkünde hakim.
85.zül-celali vel ikram: celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
86.el-muksıt: mazlumların hakkını alıcı.
87.el-cami: iki zıddı bir arada bulunduran.
88.el-gani: ihtiyaçsız. her şey ona muhtaç.
89.el-mugni: ihtiyaç gören, fazlıyla doyuran.
90.el-mani: dilemediklerine mani olan.
91.ed-dar: elem, zarar verenleri yaratan.
92.en-nafi: menfaat veren şeyleri yaratan.
93.en-nur: zatı açık ve alemleri nurlandıran.
94.el-hadi: hidayet veren.
95.el-bedi: misalsiz, örneksiz yaratan.
96.el-baki: varlığı ebedi olan.
97.el-varis: her şeyin asıl sahibi olan.
http://98.er-reşid: irşada muhtaç olmayan.
http://99.es-sabur: ceza vermede, acele etmez.
devamını gör...
yalnız sıkıntıya dara düştük mü, Allah' ım sen bilirsin diyerek el açtığımız, göz yaşı döktüğümüz, çoğu zamanlar herkesin aklında olan ama verdiği emirleri yerine getirmediğimiz, yüce yaradan.
devamını gör...
arapça el-ilah kelimesinin dilde yuvarlanmış hâli.

türkçe'de tam karşılığı tanrı'dır*. İngilizce'de ise the god'dır. Almanca'da ise der gott
İbranice karşılığı ise elohim'dir.

İlk olarak sümer mitolojisi'ndeki Ay Tanrısı nanna için tek tanrı hâline geldiğinde kullanılmaya başlanmıştır.

Babil'in Ay Tanrısı sin için de yine aynı şekilde kullanılmıştır.
devamını gör...
Allah'ın varlığı ile ilgili yanlış düşüncelerin birçoğu antropomorfizm temellidir. biz insanlar tanrımızı da bir insanmış gibi düşündüğümüz için ondan beklentilerimiz de bu yöndedir. örneğin hangimizin aklına Allah'ın -haşa- hiç aşık olmayacağı için ne kadar şanssız olduğu, ya da içinde bulunduğu mutlak yalnızlığın verdiği korkunç psikolojisi gibi abuk düşünceler gelmemiştir.

işte bu düşüncelerin hemen tamamının kökeni yaratıcımızı da kendimiz gibi bir insan benzeri bir varlık olarak tahayyül etmemizdir. oysa bu tamamen subjektif bir yanılsamadır. subjektiftir, çünkü bir kedi patileriyle kendi tanrısını çizebilse bu tanrı asla bir insan olmayacaktır, ya da bir balinaya kendi tanrısını çizme imkanı verilse o da bir insan benzeri varlık çizemeyecektir. Muhtemelen kedi, kedi şeklinde bir tanrı, balina da balina şeklinde bir tanrı resmedecektir.

Varlıklar kendilerinden üstün bir varlığı zihinlerinde konumlandırırken sahip oldukları fiziksel özellikler ölçüsünde bir yeniden değerlendirme yapıp bir üstün varlık tahayyülüne ulaşırlar. Oysa Allah aslında hayal ettiğimiz ne ise ondan başka birşeydir. Bu bağlamda islam'ın Allah inancı hristiyanlık'taki ve yahudilikteki bozuk baba-oğul inancının da ötesinde gerek mitolojik tanrılar, gerekse uzakdoğu dinlerindeki tanrılarla da karşılaştırılamayacak kadar kâmil* ve şâmil* bir inanış sistemidir. islam'ın Allah inancı, kuran'ın en kısa surelerinden biri olan ihlas suresinde son derece veciz bir şekilde ifadesini bulmuştur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar