alüvyon

akarsular tarafından taşŸınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akışŸ hızının azalması sonucu elverişŸli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortular.
devamını gör...
kayaçların aşınması ve bozulması sonucunda oluşarak su, rüzgar gibi dış etmenlerle taşınıp çukurlarda veya düzlüklerde biriken kaya parçaları, çakıl, kum, kil, silt v.b. gibi birikinti katmanlarına verilen genel addır.
devamını gör...
genç jeolojik zaman içinde, sularla sürüklenerek bir yerde birikme meydana getiren gevşek sedimanlardan oluşan en genç formasyonlar.
devamını gör...
[cog.] akarsuların taşıyıp yolu boyunca bıraktığı mil, kil gibi ince taneli öğelerle, kum ve çakıl karışımından oluşan yığın, lığ.

(alm. alluvion, f; fr. alluvion, f; ing. alluvium) *
devamını gör...
alüvyonlar, eski ve yeni olmak üzere iki gruba ayrılırlar:

eski alüvyonlar, nehrin suları kabardığı zaman su altında kalmayan, akarsu kenarında bulunan verimli arazideki alüvyonlardır. buralar insanların yerleşmesine müsait yerlerdir.
yeni alüvyonlar ise, henüz gelişmekte olup, zaman zaman su baskınlarına uğrayan yerlerdeki alüvyonlarıdır.
devamını gör...
10. (Tematik)
bu aslında formasyon gibi dursa da atıyorum birim olarak kretase dönemindeki bir andezit portakal sarısı ile gösterilirken alüvyon asla boyanmaz. alüvyona birim denmiyor çünkü.

bir benzeri içün; kolüvyon.
devamını gör...
12. (Tematik)
(bkz: alluvium)

akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortular. *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar