anayasa mahkemesi

akp kapatma davasında 6-5 akp nin laikliğŸe karşŸı eylemlerin odağŸıdır kararını vermesine ramen partiyi kapatmayarak ihtar vermişŸ ve laik demokratik sosyal hukuk devletinin islam tabanlı bir devlete dönüşŸümüne karşŸı koymuşŸtur anayasa mahkemesi cemaatten tanıdık arkadaşŸımın ise bu konuya çözümü şŸudur nasılsa anayasa mahkemesi üyelerini değŸişŸtiririz o zaman işŸimiz olur şŸeklindedir yargıya bile kendi adamlarını atayan bir zihniyet nasıl olurda bağŸımsız bir ülke yönetebilir diye eleşŸtirdiğŸimiz partiye karşŸı yinede iyiki varsın dediğŸimiz mahkemedir anayasa mahkemesi.
devamını gör...
en önemli görevleri; kanunları, kanun hükmünde kararnameleri ve meclis iç tüzüğünü anayasaya uygunluğunu denetlemek olan yüksek yargı organıdır. mevcut başkanı haşim kılıç`tır.
devamını gör...

--- alıntı ---
Yargının anayasaya uygunluk denetimi yapmasına ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1803 tarihli Marbury-Madison kararıyla başlandı. Avrupa, demokrasiyi oluşturma sürecinde ABD'den başta yazılı anayasacılık yönetimi olmak üzere bazı kavram, ilke ve kuralları aktardığı halde uzun süre yargının bu rolü ile ilgilenmedi.avrupa'da geçici prototipler olarak ilk anayasa mahkemeleri ı. dünya harbi'nden sonra avusturya ve çekoslovakya'da kurulmuştu. günümüz için kalıcı model olanlar ise 2. dünya harbi'nde abd komutasındaki müttefik orduları tarafından işgal edilen italya ve almanya'da yeni rejimler kapsamında kuruldu. alman komünist partisi'nin kapatılması, italyan komünist partisi'nin ise rusya'ya karşı açıkça cephe alması, anayasa mahkemelerinin gelecekte de abd yanlısı politikaların güvencesi olarak planlandığını düşünme imkânı verebilir. bu sırada, avusturya, 1929'da kapattığı mahkemesini yeni modelle tekrar oluşturdu. harpte kısmen kurtarılan fransa, 1946'da kurulan ıv. cumhuriyet'te anayasa mahkemesine yer vermedi. de gaulle'ün 1958'deki v. cumhuriyet'inde kurulan da, kanunu iptal edebilen mahkeme değil, ön inceleme yapıp görüş bildiren anayasa konseyi'dir. avrupa demokrasilerinde 1960'ta yalnızca italya, b.almanya ve avusturya'da, abd komutasındaki işgal sırasında kurulmuş üç anayasa mahkemesi vardı. türkiye'de 27 mayıs askerã® darbesinin kurduğu, avrupa'nın işgale uğramamış ülkeleri arasında ilk anayasa mahkemesidir
--- alıntı ---
. (kaynak;17 şubat 2008,zaman,kazım berzeg imzalı yorum köşesi,köklü demokrasilerde anayasa mahkemesi neden yok? başlığı ile)

devamını gör...
anayasa mahkemesi 11 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. üyelerin tamamını cumhurbaşkanı seçer. 2 asıl 2 yedek üye yargıtay'dan, 2 asıl 1 yedek üye danıştay'dan, 1'er asıl üyeyi askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi ve sayıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri 3'er aday içinden, her asıl üye ise yükseköğretim kurulunun kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri içinden gösterileceği 3 aday arasından, 3 asıl 3 yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçilir.

cumhurbaşkanını, bakanlar kurulu üyelerini, yargıtay, danıştay, askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, yargıtay cumhuriyet başsavcı vekilini, hakimler ve savcılar yüksek kurulu ve sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yüce divan sıfatıyla yargılar.

dava açma yetkisi: cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile tbmm üye tamsayısının beşte biri tutarındaki üyeler, şekil ve esas bakımından iptal davası açmaya yetkilidirler. yalnızca şekil bakımından açılacak iptal davası ise sadece cumhurbaşkanı ve tbmm üye tamsayısının beşte biri tutarındaki üyeler tarafından açılabilir.
devamını gör...
malesef ismi anayasama mahkemesi olarak değişmesi gereken mahkeme.
367 gibi bir rezalete ve meclisin 411 milletvekili ile anayasanın iki maddesini kanun önünde hizmet alan herkes eşittir diye değiştirilmesini iptal etmek gibi bir garabete imza atan bir mahkeme.
devamını gör...
türkiye' de ak parti hariç bilumum muhalefet partilerin ağlama duvarıdır.
bu muhalefet partileri dönem dönem anayasa mahkemesi' ni ziyaret ederek ibadetlerini yaparlar.
devamını gör...
üyelerinin yüzde doksanı chp üyesi olacak kadar siyasi yandaş bir kurumdur. chp'nin başvurduğu herhangi bir iptal başvurusu için ret ettiği olmamıştır. mayınlı arazinin tarım amaçlı olarak temizliği yapan firmaya 49 yıllığına kiraya verilmesini düzenleyen maddenin yürürlüğünü durdurmuş bugün itibariyle.
"anayasa mahkemesi, askere sivil yargı yolunu açan 5918 sayılı türk ceza kanunu (tck) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun, iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi. "
bu yasayı da bugün itibariyle iptal edeceği ihtimali yüzde yüzdür. aksi takdirde, tanımı düzenleyip "ben bir eşeğim" notu bırakırım.
sözün özü, anayasa mahkemesi, hüümetin üzerinde bir vesayet kurumudur. chp ve deniz baykal sultasının pusulasına bağlıdır.
devamını gör...
kuruluş nedeni siyasi; olmaması gereken mahkemedir...

şöyle ki,

cumhuriyeti kuran kadrolar, tek parti döneminde meclisin tek güç olmasından gaet memnundu çünkü istedikleri değişiklikleri uyguluyorlardı...
bu duruma bir engel yoktuı çünkü demokrasinin gereği buydu... parlamenter sistemde parlamentodan daha yüksek bir güç olmamalıdır...

ancak iş 1950'de menderes gelince değişti...
10 yıl oyunca menderes'in demokrasinin dışına taşmadan her istediğini yaptığını gören cumhuriyet kurucusu kadrolar, meclisin tek güç olması kuralını darbe ile yokedip, cemal gürsel liderliğinde bu anlamsız mahkemeyi kurdu...

anayasa mahkemesi varolduğu sürece türkiye asla gerçek bir demokrasi ülkesi olamayacaktır...
devamını gör...
önce bir bakalım:
http://www.atin.org/images/...
http://www.haberciniz.biz/h...
bakanlar kurulu salonu, hükümet sözcüsünün basın açıklaması yaptığı yer, mgk salonu derken supreme court da denilen mahkememizin de nihayet adam gibi bir binası olmuştur.. adeta kendim ev almış da taşınmış gibi sevindim bana neyse.. neydi o yahu, börekçi dükkanından hallice bir bina ve dışındaki o binbeşyüzyıllık yere yatırılmış tabelayla geçti ömrümüz.. biraz da sanıyorum kararlarıyla hatırladığımızdan o salonun darlığı karanlığı duvardaki milattan önce üyelik yapmış şahısların vesikalık fotoğrafları.. bak darlandım yine..
alışveriş merkezi gibi olsun da demiyoruz ama kardeşim biraz bir şeye benzesin adalet beklediğimiz yer yahu!
al şimdi bak şu hsyk gündemde ya..
nedir o kapının önündeki pirinç levha, o kalebodur mudur btb sevimsizliği midir o sakalet?
az biraz kalkınıyor muyuz nedir vallahi ben umutluyum bu mgk salonu olsun anayasa mahkemesi olsun heyecanlanıyorum görünce yahu..
neredeyse esenboğada basın açıklaması yapılan saunadan bozma salonu da odundan ahşaptan ortaçağdan kurtarıp günümüze taşıyacaklar sanıyorum, umutlanıyorum mütemadiyen!
devamını gör...
kavram olarak diğer ülkelerde daha çok yüksek mahkeme, yüce mahkeme, milli mahkeme veya kurum mahkemesi gibi kelimelerden türetilmiştir. örneğin:
abd : amerikan federal yüksek mahkemesi, supreme court of the united states. fransa : anayasa konseyi, conseil constitutionnel. almanya: federal anayasa mahkemesi , bundesverfassungsgericht. italya: italyan anayasa mahkemesi.

an itibariyle türkiye cumhuriyeti anayasa mahkemesi


geçmişi

â· anayasa mahkemesi 9 temmuz 1961 tarihinde halk çoğunluğu tarafından kabul edilen 1961 anayasası ile Türk siyasi hayatına girmiştir.

· 27 Mayıs 1960'da türk silahlı kuvvetleri iktidarı ele aldıktan sonra 1961 Anayasası'nı hazırlayanlar, Yasaların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek konusunda bir Anayasa Mahkemesi kurmanın gerekliliğine karar vermişlerdir.

· 1961 Anayasası, 1924 anayasası'nın 'Ulusal Egemenlik' ilkesinden değişik bir egemenlik anlayışını kabul etmiştir. 'egemenlik kayıtsız åžartsız milletindir' tümcesine 'Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar tarafından kullanır.' Eklenmiştir.

· Türk Anayasa tarihi yönünden ele alındığında bu kuralın temel amacının, Parlamentonun üstünlüğüne son vermek olduğu söylenebilir.

· Anayasa Mahkemesi, Parlamentonun çıkardığı yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemesi nedeniyle egemenliğin kullanılmasında önemli bir paya sahiptir. Parlamentonun çıkardığı yasaların Anayasa'ya aykırı olup olmadığına karar verebilmektedir.

· Anayasa Mahkemesi'nin, siyasal kurumların,özellikle Parlamentonun yetkilerini kötüye kullanması durumunda bir denge oluşturacağı ve bunu engelleyeceği düşünülmüştür.

· Anayasa Mahkemesi'nin günümüze değin 18 dönemde 17 başkanı olmuştur.

· yekta güngör özden 13 ve 14. dönem başkanlığını yürütmüştür.

· 17. Dönem başkanı tek kadın başkan olmuştur: tülay tuğcu.

· 18. Dönem başkanı aynı zamanda tek hukuk mezunu olmayan (iktisat mezunu) başkandır.

· Bugünkü (18. Dönem) Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı haşim kılıç'tır. Başkan Vekili ise alifeyyaz paksüt'tür.


özellikleri

· Anayasa Mahkemesi 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşur. Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.

· Anayasa Mahkemesi, başkan ve 10 üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Anasaya değişiklikleri ve siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin kararlarda beşte üç oy çokluğu şarttır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Yargılamanın aleniyeti ilkesi Anayasa Mahkemesi davalarında geçerli değildir.

· Anayasa Mahkemesi bazı devlet adamlarını 'yüce divan' sıfatıyla yargılar. Bunlar: Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, yüksek mahkemelerin başkan ve üyelerini, başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekilini, hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile Sayıştay başkan ve üyeleridir.

Bu konuda Özal dönemi bakanlarından ismail özdağlar'ın yargılanması davası mahkumiyetle sonuçlanmıştır. Özdağlar; 17. Dönem Manisa Milletvekiliği ile Devlet Bakanlığı yapmıştır.

'Rüşvet almak' ve 'görevini kötüye kullanmak' iddiasıyla TBMM tarafından 15 Mayıs 1985 tarihinde Yüce Divan'a sevkedildi. 1 Temmuz 1985'de başlayan yargılama, 14 Şubat 1986'da sona erdi. Davada, dönemin Başbakanı Turgut Özal da tanık olarak dinlendi.
Yüce Divan, tanık ifadeleri ve dava kanıtlarını 'rüşvet' suçlaması için yeterli görmeyip, 'görevini kötüye kullanmak'tan 2 yıl hapis ve 30 bin lira ağır para cezasına çarptırdı. Anayasanın 84. maddesi gereğince 5 Mart 1986 tarihinde Milletvekilliği düşürülmüştür.görevleri

· Amacı Anayasa'da yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve TBMM tarafından çıkarılan yasaların başvuru üzerine anayasa'ya uygun olup olmadığını denetlemektir.

· Anayasa Mahkemesi parlamentonun çıkardığı yasaların gene parlamentonun daha önce yasalaştırdığı kavramlarla uygunluğunu incelemesi ve çelişkilerin önlenmesi amacıyla denetler.

· Anayasa Mahkemesinde Cumhurbaşkanları da dava açabilirler. 1962'den bu Cumhurbaşkanlarımızca açılan 45 dava olmuştur. Şu anki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün açtığı bir dava yoktur.

· Siyasi partilerin siyasi partiler kanununa uygun faliyetlerde bulunduğuna dair denetim Anayasa Mahkemesi'ndedir.

· TBMM kararlarıyla milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırıldığında veya üyeliklerinin düşürüldüğünde bu kararların iptaline bakmak ve Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkanlık edecek üyeyi atamak Anayasa Mahkemesinin görevidir.

· Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasasının 19/4 ve 57/3., 1982 Anayasasının 69/4. maddesinden aldığı yetkiyle, yargıtay cumhuriyet başsavcısının açacağı dava üzerine siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmaktadır.

Anayasa Mahkemesi 47 yıl içerisinde 48 siyasi parti kapatma davasına
bakmıştır. Bunlardan, altısı 1961-1982 yılları arasında karara bağlanmıştır.

1982 sonrası açılan 41 davada 33 siyasi partinin kapatılması istenilmiş; 36 başvuru sonuçlandırılmış; 5 başvurunun incelemesi devam etmektedir.

DTP'nin kapatılması davası halen sürmektedir.

· Siyasi partilerin mali denetimi de Anayasa Mahkemesince yapılır.

kaynak : http://www.anayasa.gov.tr , saksı

devamını gör...
verdikleri kararlar hukuki de olsa siyasi de olsa tartışılan yüksek mahkeme.

şimdi de dtp'yi kapatma kararıyla tartışılıyor.

mahkeme kapatma kararından sonra da ülke gündemine atıfta bulunarak topu bize atmayın filan diyorlar. aslında doğru diyorlar ama eksik diyorlar.

aslında dtp'nin kapatılması gerçekten hukuki bir karar. 5 yaşındaki çocuğa da sorsan dtp'nin pkk ile iç içe olduğunu söyler. bu yüzden kararın hukuki bir karar olduğunu dtp'liler hariç herkes kabul ediyor. ancak bu karardan sonra bazı iki yüzlülükler meydana çıktı.

tamam anayasa mahkemesi hukuki bir karar vermiş yasalar ne diyorsa yapmış olabilir. bunda bir beis yok.

ama şöyle bir şey var; anayasa mahkemesinin geçmişte aldığı siyasi kararlar var ortada.

yine bu gün beş yaşındaki çocuğua da sorsan 367 kararı siyasi bir karardır, anayasanın iki maddesini kanun önünde hizmet alan herkes eşittir diye 411 milletvekili ile değiştiren kararı iptal etmesi siyasi bir karardır.

bazıları diyordu ki -özellikle 367 mevzusunda- ; anayasa mahkemesi siyasi bir karar vermezse çatışma çıkar. ve anayasa mahkemesinin siyasi bir karar vermesi için elinden geleni yapıyordu. askeri de kışkırtmak dahil. ve siyasi bir karar verince de alkışlıyordu.

anayasa mahkemesi de bu kararları alıyordu. gerekçeli kararlarını açıkladığında da hukukçular tarafından bir taraflarıyla gülünecek derecede yerin dibine sokularak eleştirilmek pahasına.

kanun önünde hizmet alan herkes eşittir diye değişen iki maddeyi iptal etme gerekçesi hele tam dumurluktu: (bkz: seçimler 20 yılda bire alınırsa da mı karışmayalım)

ama ne hikmetse aynı kesimler dtp'nin kapatılması hususunda; canım hukuk böyle diyor yapacak bir şey yok, anayasa mahkemesinin siyasi bir karar almasını bekleyemeyiz, anayasa mahkemesi kararın sonuçları ile ilgilenmez hukuka bakar...

harbiden salağa yatıyorlar. milleti de salak yerine koyuyorlar.

anayasa mahkemesi siyasi karar almazsa çatışma çıkar diyen insanlar, anayasa mahkemesi hukuki ve fakat gerçekten çatışmaya sebep olabilecek bir davada anayasa mahkemesinin hukuki karar vermesini istiyorlar.

benim güzel ve yalnız ülkemin komik halleri bunlar, hiç güzel hareketler değil bunlar...
devamını gör...
katsayı kararından sonra sıranın geldiği kurum.

artık halktan kopuk bir takım ideologların 50 li yılların saplantısıyla hazırladığı ideologyaları uygulamaktan vazgeçmeyecekleri kesinleşti.

bunların ideolojisi değil miydi telekom un zamanında 20 milyar dolara satılmasını engelleyerek 3 milyar dolara satılmasına yol açan.

ve buna benzer bir çok hatalı kararın altında imzası olanların kurumu.

hukukun üstünlüğü hukukçunun değil diyen siyasilerin bu kuruma üye atama şeklini değiştirme zamanı artık geldi.

yoksa yakın bir zamanda haşim kılıç tan partilerinin kapatıldığını duyma bahtsızlığını yaşayabilirler.
devamını gör...
çokça kullandığım ismet özel sözünü akıllara getirmiştir:

"biz vatanı kurtarmak için istiklal savaşına gittik, geldiğimizde bunlar bizim yerimize oturmuşlardı, hala kaldıramadık."

yavaş yavaş türkiye bu hukukçu görünümlü adamlardan da, yargının diktasından da kurtulacak.
devamını gör...
italya'da musollini'nin, almanya'da nazi'lerin seçimle işbaşına gelişi örnek alınarak batı anayasalarında yerini almış bir kurumdur. ancak maalesef bu kurum günümüzde sadece laik devletin sıhhatiyle ilgileniyor görünmektedir. laik anayasa mahkemesi olmalıdır ismi.
devamını gör...
diyorlar ya yandaş diye.. yetkisi olmayan kuruluşlar, kişiler hakkında.. nasıl oluyor demeyin, yetkisi olan kurum, kuruluş, kişilerin somut yandaşlığını gizlemeye çalışıyorlar.. işte gerçek yandaşlık budur.. hsyk yapısı değişsin dediğinde, çıkıyorlar, hükümet kendi adamlarını yerleştiricek diyorlar.. yavrucum o kurumların alayı şu an sana iman ediyor sen bu yandaşlığı mı yitirmekten korkuyorsun? bir de konuşmaların marazlı, e-cek, a-cak eklerle yampiri yampiri laflar ediyorsun olmamış şeylerden kiyamet koparıyorsun.. bu kurumun neyine tanım gireyim ki? 11-0'la kendini lağvetmişti zaten.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar