anayasa

#haber  #ilişkiler  #özgürler 

devletin şeklini, yapısını organlarının görevlerini ve yetkilerini, bunların arasındaki ilişkileri,kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenler.
devamını gör...
bir kanundur aslında, onunda bir kanun numarası vardır mesela 2709 sayılı tc anayasası ancak diğer kanunlar gibi kolay değiştirilemez, öyle herkes değişmesini teklif edemez, hatta bazıları hiç teklif edilemez sonra denetimini yapan kurum onda yapılan değişikliği esas bakımından denetleyemez! genelde maddeleri arasında bir üst-ast ilişkisi yoktur, bazıları oldukça kısadır, bazıları ise olabildiğince uzun. hiç olmayanı da vardır. bir garip dünya gerçeğidir işte.
devamını gör...
dünyadaki ilk anayasa 1787 tarihli ve hala da yürürlükte olan amerikan anayasasıdır.

türklerin ilk anayasası ise 1876 tarihli kanun-i esasidir.
devamını gör...
devletin kullanma kılavuzudur. açık ve seçik yazılması gerekir. aksi takdirde her önüne gelen kendi kafasınca yorumlar ve ortaya böylesi çapraşık bir idare çıkar.
devamını gör...
mü'min ve müslümanlar için ã®tibâr edilecek olan allâh'ın yasalarıdır, sünnetullâh'tır.daha da özelde tevhã®d'dir, şerã®'at'tır.bir müslüman için -anayasa denince- akla başka başka şeylerin gelmesi ne kadar acı bir durumdur.
devamını gör...
esasında "milleti devletten koruması gereken" ilkeler bütünüdür.

fakat ne yazık ki genellikle "devleti milletten korumak" için yapılagelinmiştir.

anayasa hükmündeki yasalar devletin sınırlarını belirlemeli. yani vatandaşın haklarını devletin vesayetinden ve cebrinden korumalıdır.
millete rağmen anayasa yapılmaz. milleti "hizaya çekmek" için yasa koyulmaz. devleti hizaya çekmek için yasa koyulur.

zaten yasalar ihtiyaçlar hasıl olduğunda koyulur. bu silsile aşağıdan yukarıya doğru olur. indirgemeci olmaz. yukarından aşağıya doğru konulan her türlü yasa cebridir, millete rağmendir.

bir anayasa "doğuştan gelen haklar"ı kesin ve kat'i bir şekilde teminat almak zorundadır. bu en asgari düzeyde olması gereken bir formattır zaten. vatandaşın doğultan gelen haklarını teminat altına almayan bir anayasa, anayasa denmeyi haketmiyordur.
devamını gör...
devletin kuruluşunu,kişilerin temel hak ve hürriyetlerini koruyan en üst hukuk normu.soyut olmasına rağmen toplum hayatından kopuk olamaz,ona en ölümcül damarıyla bağlıdır.esasında latince adında kanun ismi geçmez,temel kuruluş olarak çevirmek daha isabetlidir,ama artık hukukta önemli bir yer ettiği için doktrinde bu adı değiştirme gereği duyulmamıştır.şuan yürürlükte bulunan yasamız parlamenter sistemi esas alan,liberal bir temel kuruluştur.1961 yasamız da parlamenter sistemi esas almışken,1924 yasamız karma sistemi ve nihayet 1921 yasamız meclis hükümeti sistemini esas almıştır.
devamını gör...
“istiklâl marşı derneği olarak herkesin unuttuğu, görmezden geldiği ve fakat hiç kimsenin reddedemeyeceği bir gerçeği hatırlatıyoruz: 29 ekim 1923’te cumhuriyetin ilanıyla birlikte, 20 ocak 1921’de kabul edilen ‘teşkilât-ı esasiye kanunu’nun 2. maddesi ‘türkiye devletinin dini, din-i islâmdır’ şeklinde tavzã®han tadil edilmiştir. cumhuriyetin ilanıyla, tanzimat’ta kaybettiğimiz şeyi geri aldık; bir islâm devleti olduk.”
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar