1982 anayasasında:

"madde 13 – (değişik: 3/10/2001-4709/2 md.)
temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."

olarak ifade edilmektedir.
devamını gör...
anayasal dayanak maddesi 13'tür. sınırlama yapılırken,
1))kanuni bir dayanak olmalıdır. yani keyfi değil kanun ile yapılmalı.( prescribed by law)
2)meşru bir amaç güdülmelidir.(legitimate aim)
3)demokratik toplum gereklilikleri bu sınırlandırmayı kaçınılmaz bulmalıdır.(necessary democratic society)
4)sınırlandırma ölçülü olmalıdır.( proportionate)
devamını gör...
her zaman despotizm, diktatörlük gibi baskı rejimi akla gelmemeli. zira temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının ve durdurulmasının belli şartlar dahilinde yapılması bizzat anayasa ile belirtilmiş ve tüm dünya anayasalarında da mevcuttur. örneğin anayasanın 23. maddesine göre vatandaşın yurt dışına çıkış hürriyeti suç konuşturması halinde kısıtlanabilir. yahut 28. madde kapsamında, devlete karşı isyana teşvik halinde basın hürriyeti kısıtlanabilir. ayrıca 14. maddede temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı açıkça belirtilmiştir. zaten baktığımızda temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanıp anayasal çerçevede sınırlamaya tabi tutulanlar hep aynı goygoyu yaparlar. baskı rejim goygoyu.

ha eğer sınırlandırmalar anayasal sınırları aşarak yapılıyorsa o zaman kesinlikle baskı var demektir.
devamını gör...
her eleştiriciyi rejime değilde devlet bütünlüğüne karşıymış goygoyu ile ortaya çıkan kısıtlama ve sınırlama olabilir. hani; abi sen olayı çok yanlış anlamışsın olayı mıdır? yoksa; işine geldiği şekil bu şekil midir? bilinmez. eyyorlamam bu kadar.
devamını gör...
bir çeşit çelişkidir esasında. çünkü modern devlet hobbes'un leviathan kitabından esinlenmiştir. modern devlet kendi başına mutlak iktidara sahip olandır. insanlar anarşiden kaçmak için böyle devasa gücü elinde tutan bir şey yaratmışlardır. zira anarşi durumu herkesin herkesle savaştığı durumdur. düzen ise ondan daha iyi olan durumdur. devlet ise düzeni temsil eder. bu devasa gücü elinde bulunduran aygıt istediği zaman insanlara da zarar verebileceği için anayasa denilen devletin iktidarını sınırlayan bir metin yaratılmıştır. haliyle anayasa devletin vatandaşın belli alanlarına müdahale etmesini engelleyen bir enstrümandır. bu vatandaşın belli alanları ise temel hak ve hürriyetlerle tanımlanmıştır. ama tabi mutlak gücü elinde bulunduran aygıt kendisine istisnai durumlarda tanımlamıştır. mesela olaganüstü hal savaş gibi. bu durumlarda da temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması mümkündür demiştir. yani esasında çelişki bizim anayasamızda değildir. modern devletin kuruluş mantığında vardır.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar