antik yunan felsefesi

hitit, girit, asur ve mısır medeinyetlerinin güç kaybından sonra uzun yıllardır hazırlığını yapmış yunanlılar tarih sahnesine kırmızı halılar içerisinde çıkmıştır. italya, ispanya ve atina'da denizcilik ve ticaret vasıtasıyla yabancı kültürlerle tanışmış maddi zenginliğin yanına düşünsel zenginliği katmışlardır. kendi inançlarını sorgulamaya başlamışlardır ve septisizmin tohumları atılmıştır. felsefenin anavatanı antik yunandır yahut bir yunan mucizesi vardır demek batı düşüncesinin bir efsanesidir elbette ancak kabul etmek gerekir ki bir çok farklı uygarlığın sentezine ulaşmışlardır.

altın devrine ulaşmadan evvel yunan dinsel haritasında diğer uluslara nazaran pek de etkili olmayan; bizim de tanrılarımız olsun gibi bir misyonla eski kahramanların kültleştirilmesiyle tarihin dinleştirildiği ve gemicilik yaşamıyla çok yakın bağlantılı astronomik verilerin müşahhaslaştırılmasıyla ve simgelerle soslanmış edebi metinler ve söylenceler vardır. tarihin dinleştirilmesinde ilk elden etkili şahıs simspson ailesinin reisine adını veren homer adlı kör bir acuzedir, astronomik yahut kozmogonik unsurların atası da heisod'un ''tanrıların oluşumu'' adlı eseridir. milattan önce 6. asırda ölümden kaçan eski mısır dini adres olarak kendine doğu yunan'ı seçer ataklar yapar dioniysos kültü benzeri gizemci inançları içeri sokar.

m.ö. 6. asır tüm dünyada bir isyan ve insana yönelme çağıdır. çin'in ilk anarşisti lao tse müritleri coşmuş, budha incir ağacının dibinde filizlenmiş, zerdüşt hint felsefesinden arakladıklarını iran'a salmış, jeremiah israil'e lanetlerini savurmuş, yunanlılar alırım gadanızı demiş her kafadan farklı sesler yükseliyorsa bu işte bir iş var demişler ve dinsel kast sınıfına da pek prim vermediklerinden dolayı bir kısmı doğaya yönelip dünyayı yorumlamaya çalışmışlar diğer bir bölümü büyücülük numaraları çekmiştir ta ki sokrates'e kadar. sokrates sonrası dönem (sokrat-platon-aristo) önceki tutarsız doğa filozoflarının eleştirisi ve sistemli düşüncenin oturtulduğu bir çağdır. bazı gavurlar bu döneme atina çağı'da demektedirler ve aslında siyasal anlamda yunan'ın çöküşüne rast gelmektedir. aristo'dan sonra felsefe dumura uğrar uzun zaman. stoacılar ve epkürcüler türer ve nihayetinde felsefe-hikmet dine dönüştürülür ve etkisiyle eklektik akımlarla yeni platonculuk piyasaya düşer. yunan çökmüş roma yükselmiş eski yunan tanrıları roma tanrılarına dönüşmüş nihayetinde isa adlı bir yahudi peygamberinin yoldaşları olduğunu söyleyenler roma tanrılarını da isa'ya indirgemişler ve felsefe hakkın rahmetine gark olmuştur...
devamını gör...
fizikçiler olarak başlayıp filozoflar olarak devam eder. fizikçiler dünya ve doğa üzerine sorgularken bütüne varır şekilde insanın toplumdaki yeri, doğru-yanlışın ne olduğu, ahlakın ne olduğu üzerine olduğu süreci ile devam ediyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar