arbitraj

farklı piyasalarda işlem gören aynı cins malların, piyasalar arasındaki fiyat farkından yararlanılarak alıp satılması ve bu suretle kar elde edilmesidir.
devamını gör...
arbitraj işlemleri piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına yol açar. günümüzde iletişim teknolojisinin artması ve bilgiye ulaşma maliyetinin düşmesi ile piyasalar arası fiyat farklılığı son derece düşük olmakta, ortaya çıkan farklılıklar anlık olarak bu tür işlemlerle ortadan kalkmaktadır.
devamını gör...
seçenekler arasındaki kararı veren bireylerin fayda maksimizasyonuna gidecekleri varsayımından hareketle, getirilerin eşitlenmesi. bono mu tahvil mi, türk parası mı dolar mı gibi soruların cevabının ne evet ne hayır olmasına yol açar bir süre sonra, çünkü faydayı amaçlayan bireyler iki tarafın muhtemel getirisini birbirine eşitleyecek şekilde dağılmıştır.
devamını gör...
arbitraj ile çapraz kur aynı şey değildir. arbitrajda satıcı daha çok kâr elde ederken çapraz kurda alıcı daha çok kâr eder. örneğin arbitrajda elinizdeki doları euroya çevirecekseniz; dolar alış fiyatından bozdurur, euroyu satış fiyatından alırsınız. çapraz kurda ise iki fiyat birbirine bölünür çıkan oranla hesap yapılır.
devamını gör...
hisse senedi, kıymetli maden, tahvil, menkul kıymetler gibi değerlerin, iki piyasa arasındaki fiyat farkından faydalanmak için, düşük alıp yüksek meblağlarda satma işlemi.
devamını gör...
kısa dönemli fonların piyasalarda meydana gelen fiyat farklılıklarından yarar sağlamak amacıyla yapılan alım satım işlemidir.
devamını gör...
farklı ülkelerin piyasalarında kote edilen döviz kurları arasındaki farklılıktan yararlanarak kazanç sağlamak amacıyla bir paranın, ucuz olduğu piyasadan alınıp pahalı olduğu piyasalarda satılması işlemidir.
devamını gör...
--- alıntı ---

1) kelime anlamı “hakemlik” olan ve ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan ticari bir terim. diğer bir deyişle, bir yerden para, kıymetli maden, ticari senet veya menkul kıymetler satın alarak, bunları fiyatı daha yüksek olan bir başka yerde satmağa dayanan banka işlemi.
2) fazla pahalı sayılan bir menkul kıymeti satarak yerine, yüksek verimi veya gelecekte yükselme ihtimalleri bakımından daha elverişli görünen başka bir menkul kıymet koymağa dayanan borsa işlemi.
3) ticaret tellallarının, teslim edilen malları, örneğe uygunsa kabul etmesine, değilse alış fiyatında indirim istemesine dayanan işlem. arbitraj, gerek aynı borsada benzer kıymetler arasında, gerekse ayrı borsalarda aynı menkul kıymet veya mallar arasındaki fiyat farklarına dayanır. bu anlamda kıymet veya malların arbitrajı, en ucuzlarını en ucuz oldukları yerde satın alabilmek için , en pahalılarını en pahalı oldukları yerde satmak demektir. arbitraj, çeşitli yollarla yapılabilir; peşin veya vadeli olabilir. peşin arbitraj, portföydeki kıymetlerin daha güvenilir veya daha yüksek kazanç getireceği sanılan başka kıymetlerle değiştirilmesine dayanır. vadeli arbitraj bir kıymeti vadesi aynı olan başka bir kıymeti satın alarak vade ile satmaktır; bu işlemde, satılan kıymette ileride bir düşüş ve satın almada bir artış olacağı gözönünde tutulur. arbitraj, çoğu zaman “ayrı yerler” arasında yapılır; o zaman çeşitli kıymetlerin değil, çeşitli borsalarda kote edilmiş aynı senetlerin alım satımı söz konusudur.

--- alıntı ---
devamını gör...
herhangi bir yatırım aracının, ucuz olduğu piyasada alınıp, daha pahalı olduğu piyasada satılması işlemidir. genellikle bir ülkede ucuz olan menkul kıymet, döviz veya mal, daha pahalı olduğu başka bir ülkede satılır. fakat günümüzdeki iletişim ve internet üzerinden işlem teknolojisinin gelişmesi sayesinde globalleşen piyasalarda, fiyat farklılıkları hemen hiç kalmamıştır.
devamını gör...
bir finansal enstrümanın fiyatının iki ayrı piyasada farklı oluşması durumunda; yatırımcının risk almadan, bu finansal enstrümanı ucuz piyasadan alıp yüksek fiyatlı piyasada satma işlemidir.
devamını gör...
finansal aktiflerin farklı piyasalardaki fiyat farkından faydalanmak suretiyle, düşük fiyatlı piyasadan alınıp yüksek fiyatlı piyasadan satılması ve bu şekilde kazanç elde edilmesi işlemidir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.