aşağılık kompleksi

aşŸağŸılık hissiyatı ile karışŸtırılmaması gerekendir. aşŸağŸılık hissiyatı tüm insanların belli düzeylerde birtakım eksiklik ya da yetersizlikler sebebiyle hissettikleri bir hal. aşŸağŸılık hissiyatına düçar olan yetersizlik ya da eksiklik hissettiğŸi şŸeyi telafiye yönelir. nietzsche'ci anlamda güç istencini andırır bu. zaafiyet ve zayıflık beraberinde bu elim hali telafi etmeyi getirir. dolayısıyla aşŸağŸılık hissiyatı kendi başŸına negatif ya da kaçınılması gereken bir hissiyat değŸildir. insanı gelişŸtiren, olumsuzluklara karşŸı göğŸüs germeyi intac eden bir yapısı var. tıpkı nietzsche'nin bahsini ettiğŸi "beni öldürmeyen, beni güçlendirir"i andırır. zira yetersizlik hissedilen, zayıflık duyumsanan her neyse onun telafisi sonradan kişŸiye "yaptıklarım yapacaklarımın teminatı ya da zekatıdır" hükmünün kapılarını açtığŸı için biz insanların gelişŸimi için faydalı hatta.

problem hissiyatın kompleks haline dönüşŸmesinde. başŸka bir deyişŸle aşŸağŸılık hissiyatı içinde kıvranan ferdin bunu aşŸma çabalarının sakıt olması neticesinde kendisini tamamen olmasa da ona yakın bir seviyede yetersiz kabul etmesi durumu ortaya çıkar. bu öyle bir nevrozdur ki kişŸiyi tüketir, yer bitirir. hakikat halde kifayetsizlik hissettiğŸini telafi edemeyen kompleks aşŸamasında artık daha manipülatif davranarak kendisini olduğŸundan farklı göstermeye çalışŸır. bu çalışŸmasının abartılılığŸı ve yersizliğŸi kompleks mi ya da hissiyat mı olduğŸu noktasında bize yol göstericidir. zira olmadığŸı şŸeyi kendisi de farkındadır bu abartılı teşŸhir ve ifşŸa ile aksi olduğŸunu ihsas ettirmeye yönelir. bizden beklediğŸi ise yansıttığŸına onaylayıcı olmaktır. en azından nazarımızda değŸer yitirmediğŸini düşŸünsün diye. zira kendi başŸına iken, sahiciliğŸin göbeğŸine doğŸru seyahate çıkmışŸken kişŸi kendisini en iyi tanıyandır. aşŸağŸılık hissiyatının komplekse dönüşŸtüğŸünün başŸka emareleri de vardır. mesela, kişŸinin tamamıyle ben-merkezli yönelimi, kronik depresyon halinde oluşŸu, gelişŸime ve ilerleme yönelik yetersizliğŸi, sürekli şŸikayet edişŸi, güven kavramından bihaber oluşŸu, korkak ve ödleklik. daha bir sürü şŸey..

kompleks halindeki bedbaht kendi başŸına karar alamadığŸı gibi herhangi bir yöne başŸkasının rehberliğŸi olmadan yönelemez. yukarıda bahsini ettiğŸimiz gibi aşŸağŸılık hissiyatı bizi problemleri çözmeye ya da onlarla başŸa çıkmaya itelerken; kompleks ise bizi son derece durağŸan ve yeni bir başŸlangıç yapamaz hale dönüşŸtürür. kompleksin nedenlerinden biri de şŸiddet derecesi son derece yüksek olan hayal kırıklığŸıdır. öğŸrenilmişŸ çaresizlik sosu da varsa o kompleks tadından yenmez abicim. kavramın ve içeriğŸinin kurucu babalarından biri olan adlere göre aşŸağŸılık kompleksi "inability to solve life's problems"tir. yine bir başŸka üstadımız popper'e göre hayat problem çözmekten ibarettir. dolayısıyla ikisinden hareketle aşŸağŸılık kompleksinin vehametini ortaya sermek adına şŸunu söylemek mümkün: problem çözme iradesini gösteremeyenin yaşŸadığŸı şŸüphelidir. hatta elhak yaşŸamıyordur o.
devamını gör...
maalesef türk insanın da bariz bir şekilde gözlenmekte.sebepleri sayfalarca yazılabilir ama güncel olaylardan örnek vereyim,dünya tarihinde kanuni'nin fransa'yı diplomatik alanda ezmesi gibi örneklere çok az rastlanır.osmanlı yıkılışına kadar itibarı olan bir devletti her ne kadar iyice güçsüzleşse de,sonra cumhuriyet dönemi ve günümüz.genel olarak baktığımızda ilerlememiz yavaş,misal japonya 50 yılda nerde! biz 90 yılda nereye gelebildik! devletimiz güçsüz ve itibarsız olunca biz kendimizi geliştirmek yerine her şeye hayran olmaya başlıyoruz ve bunun sonucunda ülkemizden soğuyoruz.
devamını gör...
herkeste bir miktar olduğu düşünülen, kendini diğer insanlardan aşağı görmek, kendine acımak olarak tabir edilen duygu.
devamını gör...
birinin bazı yönlerde kendini diğerlerinden aşağı hissetmesidir. sıklıkla farkına varılmaz ve telafi etme düşüncesi, kişileri eziyet içine sürükler, şaşırtıcı bir kazanım veya aşırı bir antisosyal davranışla sonuçlanır.

alakalıysa bakınız; aşağılık duygusu..
devamını gör...
akşam evde televizyon izlerken her olaya ameyika yapmıştır ameyika diye tepki veren insanın içinde bulunduğu aşağılık durum kalk ayağa bi sirkelen harekete geç bir şeyler yap hiç bir şey yapamazsan ecdadının yaptıklarını oku be adam bizim oydumuz güçsüz mühendisimiz yok savunma sanayimiz zayıf diye sızlanmaktan vazgeç asker ol mühendis ol kendi tankını üret kansere çare bul ne bileyim yap bir şeyler yada o lanet çeneni bir daha açmamak üzere kapat çünkü senin gibiler bu milletin ayağına vurulmuş en büyük pranga.
devamını gör...
ters etki yapabilir bazı insanlarda.. kendini böyle görüyorsa üstün olmak için başkalarını ezmeye çalışır, imkanları doğrultusunda hareket etmez... arkadaşlıklarında yalakalık durumu olabilir...
devamını gör...
alfred adler'e göre tüm insanlar yaşamda bunun üstesinden gelebilmek üzere davranış geliştirir. bu aşağılık kompleksi bence insanlığın sorunu. fakat bu kompleksin olmadığını düşününce de hayat çok sığ olurdu, bu komplekstir bence değişik kişilik yapılarını ortaya koyan, bu hede, temel bir niteliğe sahip insan kişiliğinde.
devamını gör...
başkalarının sahip olduğu üstün niteliklere veya imkanlara sahip olmayanların kendini kötü hissetmesi belli sınırlarda normaldir ama bu imkanlara sahip olanların yetersiz olduklarına inanmaları takıntılı bir tutumdur.
devamını gör...
çocukken iliklerime kadar hissettiğim... şehrin karşısındaki dağ da ''ne mutlu türküm diyene...'' diye yazardı. ve ben türk değildim. mutlu olmak için türk olmak gerekir ya! çocukluk işte. masumiyet olduğu kadar, üzücüdür çocukluk. sistem çok büyük bir kazık attı bana. şehirde mutlu insan yoktu. çünkü kimse türkçe konuşmuyordu. aşağılık kompleksi... sonrasında ihtilaflı bir meseleye dönüştü. ben mutsuzlar şehrinde ikamet ediyordum. buselerin, gülüşlerin ve al olmuş yanakların arasındaydım. çocukken kafamda taşıdığım bu hisler, büyürken ve boyum uzarken, yere düştü ayaklarımın altında ezildi.

kadim tarihte bir kölenin kulağındaki kölelik halkası. ve haklı hissi.
devamını gör...
--- alıntı ---

insanlar çizmesini yaladıkları bir şefin sonradan suratına tükürecek kadar aşağıdırlar. kurtlar ihtiyar kurtları parçalarlar ama onlara hakaret etmezler. oysa insanlar karşısında küçüldükleri insanı affetmezler.*

--- alıntı ---
devamını gör...
kaybedenlerde, kaybettiğini sanalarda bulunur...

bakın türkler mesela...

cihan harbini kaybedince zannettiki kaybettik ve yenene benzeme çabasına zaten 200 senedir girmiş olan memleketi hepten o yola soktular...
devamını gör...
şişirme kompleks.. insanoğlu, her zorluğu gideremeyebilir; dahası, insanoğlu zayıf iradeli, zorluklarla baş edemeyecek kadar otokontrolden yoksun değildir. ne de olsa insan gelişime açık bir varlık olup, zekası ve iradesiyle diğer hayvanların arasından sıyrılan özel bir canlıdır..
devamını gör...
-selam. nasılsın?
+neden sordun? kötü olmamı gerektirecek bir durum mu var?
-hahaa ya ne şakacısın ya.
+lütfen kendinize gelin. siz kimsiniz ki size şaka yapayım?
-çarpacam şimdi ağzının ortasına ama.
+pardon abi. ulusalcı aydın taklidi yapayım dedim biraz.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar