askeri yüksek idari mahkemesi

askeri yüksek idare mahkemesinin kuruluşu ve görevleri anayasamızın 157. maddesinde düzenlenmiştir. 157. maddeye göre, askeri yüksek idare mahkemesi, "askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmeti ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesidir". ancak askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

askeri yüksek idare mahkemesinin askeri hâkim sınıfından olan üyeleri, mahkemenin bu sınıftan olan başkan ve üyeleri tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oy ile birinci sınıf askeri hâkimler arasından her boş yer için gösterilecek üç aday içinden; hâkim sınıfından olmayan üyeleri, rütbe ve nitelikleri kanunda gösterilen subaylar arasından, genelkurmay başkanlığınca her boş yer için gösterilerek üç aday içinden cumhurbaşkanınca seçilir.

askeri hâkim sınıfından olmayan üyelerin görev süresi en fazla dört yıldır. mahkemenin başkanı, başsavcı ve daire başkanları hakim sınıfından alanlar arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar.

askeri yüksek idare mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gereklerine göre kanunla düzenlenir.*
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar