ataşe

en genel ve kısa ifadeyle elçilik uzmanıdır. her elçilikte, içinde bulunulan ülkeyle ilişkilerin seviyesine göre farklı sayılarda bulunurlar. ama hükümetler kadrolaşmak için kendi adamlarını işe koymak için mesela; zimbabwe'de 60 tane ataşe bulundurmak isteyebilirler. en bilinenleri ticari ve askeri olanlarıdır.
devamını gör...
askeri ataşeler, hem elçiliğin askeri danışmanıdır, hem de kendi ülkeleri için haber toplarlar.

basın ataşeleri basın, film, radyo ve televizyon gibi alanlarda uzmanlaşmış danışmanlardır.

ticaret ataşeleri, bulundukları yabancı ülkelerle kendi ülkeleri arasındaki ticaret ilişkilerini izleyen, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında rol alan ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması doğrultusunda danışma görevi yapan görevlilerdir.

kültür ataşeleri ise bulundukları yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kültürünü tanıtmaya ve iki ülke arasındaki kültür bağlarını geliştirmeye çalışırlar.
devamını gör...
aslında kıta avrupasında en çok işi çalışma ateşeleri ve eğitim ateşeleri yapar.

çalışma ateşeleri, genel tabirle alamancı vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenirken, eğitim ateşeleri, alamancı ailelerin çocukları asimile olmasın deyü uğraşır ve devletimizin avrupa genelinde görevlendirdiği öğretmenlerin sorunlarıyla ilgilenirler.

ha bir de diş işleri ateşesi vardır ki, bu adamlar da genelde avrupada ki diyanete bağlı camiler ve bu camilerin imamlarıyla meşguldürler.

bazılarının "aman hocanıza iyi bakın, aksi halde buraya bir daha imam beklemeyin" gibi ifadeleri vakidir.
devamını gör...
[ulusi.] bir ülkeyi yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarında belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili olarak temsil eden ve bilgi toplama işlerini gören diplomatik görevli.

(alm. attaché, m; fr. attaché, m; ing. attaché) *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar