shark

shark
[ dünyalı yazar ]

 • Genel Bilgiler
 • Karma Puanı: 29378.8
 • Kayıt: 2017-05-21 18:20:00
 • En son giriş: 2018-08-19 02:47:33
 • Şehir: Kocaeli
 • Doğum Tarihi: 1979-01-01 00:00:00
 • Cinsiyet: Erkek
 • Genel İstatistikler
 • Takipçi Sayısı: 1
 • Aktif Tanım: 23552
 • Açılan Başlık: 2305
 • Artı Oy: 8010
 • Eksi Oy: 328
 • Alınan Artı Oy: 27403
 • Alınan Eksi Oy: 948
 • Alınan Favori: 254

shark - tüm tanımları

eski fotoğraf albümü vs instagram

fotoğrafların fiziki olarak elde edilmesi ile digital olarak saklanması bakımından ayrılırlar. yayınlama imkanı veren uygulamaların hepsi fotoğraf paylaşma opsiyonu sunar ama eski fotoğraf albümünü sınırlı ve şanslı bir azınlık görür. eski fotoğrafların solması ve sararması bile hüzünlüdür.
devamını gör...

ajan provokatör

--- alıntı ---

uygulamada yaygın olarak kullanıldığı bilinmekle beraber, ceza muhakemesi kanunu (cmk)’ nun 139. maddesinde gizli görevli adıyla yeni bir yasal tedbirin kabul edilmesiyle kışkırtıcı ajan (ajan provokatör) kurumu yeniden gündeme gelmiştir. kışkırtıcı ajan/ajan provokatör, her zaman eleştirilen ancak hiçbir dönemde hiçbir devletin vazgeçmediği bir araç olarak günümüze kadar kullanılagelmiştir. hatta bugün polisin son çare olarak başvurduğu bir araç değil, amaca uygun rutin bir uygulama olarak görülmektedir . özellikle son yıllarda gündemden düşmeyen bazı olaylarda polisin bu yönde uygulamalar yaptığı ve bazılarında sonuçların çok ağır olduğu anlaşılmaktadır. bir hukuk devletinde kışkırtıcı ajan kullanılıp kullanılamayacağı sorunu öteden beri tartışılsa da, uygulamada özellikle organize suçlulukla mücadelede önemli bir araç olmuş, zaman zaman değişik isimlerle gündeme gelmiştir. kışkırtıcı ajanın/ajan provokatörün cezalandırılıp cezalandırılamayacağı konusu, cezalandırılmayacaksa bunun temeli ve şartlarının ne olacağı sorusunu cevaplamak bu nedenle önemini korumaktadır.

--- alıntı ---


madde 139 - (1) soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir.

(2) soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. bu kimlikle hukukî işlemler yapılabilir. kimliğin oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir.

(3) soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler ilgili cumhuriyet başsavcılığında muhafaza edilir. soruşturmacının kimliği, görevinin sona ermesinden sonra da gizli tutulur.

(4) soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür.

(5) soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.

(6) soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamaz.

(7) bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:

a) türk ceza kanununda yer alan;

1. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

2. suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

3. silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315).

b) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
devamını gör...

kooperatifçilik kolu

simit sattığım ve günde 1 adet bu simitlerden yeme hakkımın olduğu kol. cem yılmaz'ın para çokomel eğrisini çok erken yaşta çözsem de içimde yatan keynesi uyandıramadım.
devamını gör...

ersin korkut

içinde bir komedyen varsa bile bana görünmeyen adam. hoş ben yılmaz erdoğan'ın mizahına da çok gülmüyorum.
devamını gör...

cogito sözlük oylama sistemi

güzel olmuş ben beğendim. henüz oy alan tarafa geçemeyip dark side da olsam da güzel yani. eski tanımlarımızı da böylece daha iyi bir süzmüş oluruz. oy verirken de biraz genel eğilime uygun olarak oy vermenin önünün açılacağını düşünüyorum.
devamını gör...

toplumumuzda sinema kültürünün yetersizliği üzerine *comün

sinema sanatsal olarak kişiye bir şey ifade etmiyorsa bunun adını kültür yetersizliği koymak bana göre hatalıdır zira senarist-yönetmen dünyayı kendi duyduğu gibi anlar ve bu anlayışı imgelerle beyaz perdeye yansıtır. ben dünyayı hayatı insanları toplumu.. o adamla aynı şekilde görmüyorsam onu ve imgelerini anlayamam dilini çözemem sırrına eremem ve o anlatı bana geçmez. yani yurttaş kane potemkin zırhlısı rüzgar gibi geçti kazablanka .. gibi yapımları anlatımını dilini öyküsünü sevmemek sinema kültürünün yetersizliği değil bana göre. zaten sinema tarihini bilmek oyuncu yönetmen senarist olarak kim hangi tarihte hangi projede yer almış bilmekse ve sinema kültürü buysa bence konu çok yanlış bir mecraya kaymış oluyor.

diğer yandan eşkiya sonrası türk sinemasının yükselişi diye başlanan cümlelerin bana göre yersiz olmasının sebebi bizim insanımızın alt metni olan projeleri sevmemesi.bunun nedeni bu alt metni anlayacak kültürel birikimin ve algı-zeka donanımının olmaması ve sinemayı bir eğlence aracı olarak görmeleri. bu iyi mi kötü mü ayrıca tartışılır ama hamlet uyarlaması sevmeyen recep ivedikte kendinden geçen adamı böyle biri olduğu için eleştirmek bizim haddimize mi değil mi bu da tartışılır.
devamını gör...

milletvekili maaşı

milletvekillerinin yaptığı harcamalar daha şeffaf hale getirilmek isteniyorsa eğer hali hazırda yoksa mecliste bir harcama bütçesi oluşturulur bu bahsi geçen ödemeler oradan yapılır. ama mesele bu olmadığı için milletvekillerinin giderleri normal giderler değildir başlığı altında bu durum maaşlarına zam olarak yansıyor. biz memur olarak görmüyoruz bu insanları ki onlar da zaten kendini öyle görmüyor. devletin rasyonelleşmesi meselesinin bir yanı da kamu hizmetini yerine getrenlerin durumu. bu işler için top yekün zihniyetin değişmesi gerekiyor. başta siyasal partileri ve siyasal kültürü değiştirmek gerekiyor yoksa hukuki düzenleme meselesi değil.zaten iktidar ve muhalefet sadece belli konularda anlaşabiliyor.dokunulmazlıkların kaldırılmaması ve milletvekillerinin özlük haklarını düzenleyen değişiklikler gibi.
devamını gör...

.357 sig

metal yüzeylere çarptığında penetrasyon yeteneği klasik 9x19 mm fişeklere kıyasla daha yüksek olduğu için tercih edilen kalibre.
devamını gör...