az gelişmiş ülke

dünya nüfusunun yaklaşık % 70'ini oluşturan ülklerdir. temel ortak özellikleri şunlardır:

-düşük tasarruf ve yatırım hacmi
-döviz gelirinin büyük bir bölümünün tarım kesiminden sağlanması
-tarım kesiminde çalışan işgücü oranının yüksek olması
-yetersiz altyapı
-bozuk gelir dağılımı
-düşük okuma-yazma oranı
-hızlı nüfus artışı ve yetersiz beslenme, yüksek oranda çocuk ölümleri.
devamını gör...
hızlı doğum ve ölüm oranlarına sahip, tarımda çalışan nüfus fazla olmasına rağmen tarımdan alınan gelirin az olduğu ülkelerdir.
devamını gör...
3 temel kıstası dolduramayan ülke;

gelir düşüklüğü kıstası: kişi başına düşen yıllık milli gelirin üç senelik ortalamasının 900 dolar'ın altında olması (ortalama 1035'i aştığında bu gruptan çıkılmakta)


insan kaynaklarında zayıflık kıstası: beslenme, sağlık, ömür beklentisi eğitim ve yetişkin okuryazarlığı düzeylerini dikkate alan yaşam kalıntısı göstergesine uygunluk.

ekonomide çeşitlilik eksikliği kıstası: tarım üretimindeki istikrarsızlık, mal ve hizmet ihracatındaki istikrarsızlık, geleneksel olmayan faaliyetlerin (imalat ve hizmet sektörünün) ekonomideki ağırlığı, mal ihracatındaki sınırlı sayıda üründe yoğunlaşma ve ekonomik boyutların yetersizliği unsurlarını kapsayan bir göstergeye uygunluk. ayrıca ülke nüfusunun 75 milyonu aşmaması koşulu da aranıyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar