bağımlılık

#ilişkiler  #özgürler 

her bağımlılık ya yaşama tutunma çabasıdır ya da ölüme. ölüme tutunmaksa hayattan kaçış.
neye tutunduğun değil, neyden kaçtığın anlamlı.


devamını gör...
küreselleşmenin dayattığı yada arz etmekte olduğu bir kavram olarak; bir devletin ihtiyaç maddelerini-özelikle de savunma araçlarını- yabancı ülkelerden temin etme zorunluluğunun getirdiği ilişki biçimidir.ama günümüzde her sektör bazında, üçüncü dünya ülkelerinin yada gelişmekte olan ülkelerin karşılıklı bağımlılığı büyük güçlerce arzu edilmektedir.

(bkz: karşılıklı bağımlılık)
(bkz: interdependence)
devamını gör...
bağlılık eşiğinin aşıldığı yerde başlar.

bağlılık, şahsiyet sahibi, olgunluk, var oluş, kişilik ve karakter sahibi olmaksa bağımlılık bunların tam tersi olmaktır.
devamını gör...
bağlılıkla çoğu kez karıştırlan terimdir. bağlılıkta kendiliğinden oluş varken, bağımlılıkta o'nsuz olamama hali vardır. kişi bağlı halde iken, özgür iradeye sahipken; bağımlılıkta bir üst düzey fanatiklik görülür. o'nsuz yaşayamama hali vardır. bu da kişiyi esir alan taraftır. * seçimin tek yönlü olduğu varoluş halidir. * (bkz: ben sensiz hiç bir şeyim) egonun ne kadar öldüğü sonucu çıksa da aslında egonun yanlış yönde işlemesidir. belki de bir adım sonra vazgeçilebilecek olandır, belki de hiç fark edilemeyecek olan...
devamını gör...
evet hedonizm ve konformizmin müritleri bağımlılardır lakin bazen din de bağımlılık haline gelebiliyor. yani kitlelerin afyonu haline gelebiliyor. bağlılık demiyorum, bağımlılık diyorum...
alt-yapıdaki bağımlılıklar beşeri unsurlarımızı ifsat eder ama üst-yapıdaki bağımlılıklar insani özelliklerimizi dejenere eder.
devamını gör...
1. [çocg.] [egitb.] kişinin gereksinimlerini kendi başına karşılayamaması ve bakımının başkalarınca sağlanması; karşılaştığı sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçmek için gerekli yetenekten yoksun olması, ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duyması, kendi kendine yetmezlik.

2. [topb.] bir kişi, toplumsal küme ya da toplumun siyasal, ekonomik, kültürel bakımlardan başka kişi, küme ya da toplumların yönetimi altında olması.

3. [ulusi.] bir devletin gereksinimlerini (daha çok savunma araçlarını) yabancı ülkelerden edinme zorunluluğunun getirdiği ilişki biçimi.

4. (alm. sucht, f; fr. addiction, f; ing. addiction; esk. iptila) [ruhb.] [topb.] organizmanın, ruhsal ya da bedensel nedenlerle, alkol, tütün, uyuşturucu gibi maddelere bağımlı duruma gelmesi.

(alm. abhängigkeit, f; fr. dépendance, f; ing. dependence; esk. tabiiyet) *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar