üretmenin manevi hazzı

hangi şartlar altında olduğunun bir önemi yok. her insan, fikirlerini hayata geçirdikçe mutlu olur.
-bazen elleri ile pişirdiği bir yemeği,
-bazen bir oyuncak, kendi zihnimiz ile ruhumuza hitap eden bir oyuncak.
-bazen bir kitaplık. insanın kitaplarını koyacağı kitaplığı kendisinin şekil verip tasarlaması kadar güzel bişey olabilir mi ? bugün pek mümkün değil. çünkü modernizmin dokusuna darbe vurmakta.
-vücudumuza yüklenen elektriği atmak için bile ilaç değpil toprağa basmak tavsiye edilir.
-topraktan bir güveç yapmayı denedik mi hiç ? ellerimizin değdiği bir kap veya kacaktan yemek yedik mi ? su içtik mi ? ikram ettik mi ???
-
devamını gör...
tüketmenin hazzı yanında sönük kalır. sen üret ben yeyim, yada sen tepin ben elimde cuğarayla seni izleyim mentalitesi bizim toplumumuzda daha yaygın. gahrolsun bağzı şeyler.
devamını gör...
"faaliyetin her nev’i cüz’î olsun, küllî olsun bir lezzet verir. belki her faaliyette bir lezzet var. belki faaliyet ayn-ı lezzettir. belki faaliyet, ayn-ı lezzet olan vücudun tezahürüdür ve ayn-ı elem olan ademden tebaud ile silkinmesidir. evet her kabiliyet sahibi, bir faaliyetle kabiliyetinin inkişafını lezzetle takib eder. herbir istidadın faaliyetle tezahür etmesi, bir lezzetten gelir ve bir lezzeti netice verir. herbir kemal sahibi, faaliyetle kemalâtının tezahürünü lezzetle takib eder. madem herbir faaliyette böyle sevilir, istenilir bir kemal, bir lezzet vardır ve faaliyet dahi, bir kemaldir ve madem zîhayat âleminde daimî ve ezelî bir hayattan neş’et eden hadsiz bir muhabbetin, nihayetsiz bir merhametin cilveleri görünüyor ve o cilveler gösteriyor ki, kendini böyle sevdiren ve seven ve şefkat edip lütuflarda bulunan zâtın kudsiyetine lâyık ve vücub-u vücuduna münasib o hayat-ı sermediyenin muktezası olarak hadsiz derecede (tabirde hata olmasın) bir aşk-ı lahutî, bir muhabbet-i kudsiye, bir lezzet-i mukaddese gibi şuunat-ı kudsiye o hayat-ı akdes’te var ki, o şuunat böyle hadsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir hallakıyetle kâinatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor." lemalar
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.