6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun

1 /
ilk maddesiyle amacı açıklanmaktadır:

"Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir."
01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 16.12.2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğgit ile ceza hükümlerinin düzenlendiği 77'nci maddesindeki idari para cezalarının 2021 yılı yeniden değerleme oranına göre arttırıldığı kanun. Tüketicilerin korunabilmesi adına her sene bu orana göre ilgili yaptırımlar düzenleniyor.
tüketim çağında oldukça önemli bir kanundur zira hepimiz tüketiciyiz.

-aldığınız ürünün geri iadesi, sorumluluğun kaç ay/yıla kadar satıcıda olduğu gibi konular işlenmiştir.

örneğin bir ev satın aldınız ve ev su aldı, aktı, koktu, çatladı... müteahhit "ben sattım iş bitti" diyebilir mi? yaptırımlarınız nelerdir? keza satıcı olarak pimpirikli müşteriler karşısında haklarınız nelerdir?

hepsi için;

git