abdulkadir geylani

evliyânın büyüklerinden. künyesi, ebû muhammed'dir. muhyiddîn, gavs-ül-a'zam, kutb-i rabbânî, sultân-ul-evliyâ, kutb-i a'zam gibi lakabları vardır. iran'ın geylân şehrinde 1078 (h.471)de doğdu. babası ebû sâlih bin mûsâ cengîdost'tur. hazret-i hasanın oğlu hasan-ı müsennâ'nın oğlu abdullah'ın soyundandır. annesinin ismi fâtıma, lakabı ümm-ül-hayr olup seyyidedir. bunun için abdülkâdir geylânî, hem seyyid, hem şerîfdir. hazret-i hüseyin'in evladına seyyid, hazret-i hasan'ınkine şerîf denir. abdülkâdirgeylânî hazretleri 1166 (h.561)'da bağdad'da vefât etti. türbesibağdad'dadır. ziyâret edilmekde, feyz ve bereketlerine kavuşulmaktadır. fıkıh ve hadîs ilimlerinde müctehid idi. kâdiriyye tarîkatının kurucusudur. ehl-i sünnet îtikâdını ve din bilgilerini her tarafa yaydı. orta boylu, zayıf bünyeli, geniş göğüslü, ilm için vefâkârlıkta emsâli az bulunur bir velî idi.

abdülkâdir geylânî hazretleri daha doğmadan, ilerde büyük bir zât olacağına dâir alâmetler, işâretler görülmüştü. babası rüyâsında peygamber efendimizi sallallahü aleyhi ve sellem, eshâb-ı kirâmı radıyallahü anhüm ve evliyâyı gördü. peygamber efendimiz kendisine; "ey ebû sâlih! Allahü teâlâ bu gece sana kâmil, olgun ve derecesi yüksek bir erkek evlâd ihsân etti. o benim oğlum ve sevdiğimdir. evliyâ arasında derecesi yüksek olacak." buyurdu. yine oğlu hakkında;"on iki imâm dışında bütün velîler doğacak olan oğluna itâat edecekler, onun ayaklarını boyunlarına koyacaklar. o yüksek derecelere kavuşacak, ona itâat etmeyenler Allahü teâlâya yakınlık devletinden mahrûm kalacaklar." diye müjdelendi. doğduktan sonra yüksek hâlleri ile dikkatleri çekti. ramazân-ı şerîfte gün boyunca süt emmez, iftâr olunca emerdi. bu hâlini şu beyti ile anlatır:

başlangıcım şöyleydi, dillerde söylenirdi
beşikteyken oruçtum, bunu herkes bilirdi.

vasiyeti;


ey oğlum! Allahü tealâ bize ve sana ve bütün müslümanlara tevfîk, başarı ve muvaffakiyet ihsân eylesin! sana Allah'tan korkmanı ve o'na tâat üzere olmanı, dînimizin emir ve yasaklarına riâyet etmeni ve hudûdunu gözetmeni vasiyet ederim.

ey oğlum! Allahü teâlâ bize, sana ve müslümanlara tevfîk versin! bizim bu yolumuz, kitap ve sünnet üzere bina edilmiştir. kalbin selâmeti, el açıklığı, cömertlik, cefâ ve ezâya katlanmak ve din kardeşlerinin kusurlarını affetmek üzere kurulmuştur.

ey oğlum! sana vasiyet ederim! derviş yâni Allah adamlarıyla berâber ol. meşâyıha, tasavvuf büyüklerine hürmeti gözet! din kardeşlerinle iyi geçin! küçük ve büyüklere nasîhat üzere ol. dinden başka şey için kimseye düşmanlık etme!

ey oğlum! Allahü teâlâ bize ve sana tevfîk versin! fakirliğin hakîkati, senin gibi olana muhtaç olmaman, zenginliğin hakîkati ise, senin gibi olandan bir şey istememendir. tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile de ele geçmez. dervişlerden, Allah'tan başkasına ihtiyaç duymayan birisini görürsen, ona ilim ile değil, rıfk, yumuşaklık, güler yüz ve tatlı söz ile muâmele eyle! zîrâ ilim onu ürkütür, rıfk, yumuşaklık ise çeker ve yaklaştırır.

ey oğlum! zenginlerle sohbetin, görüşmen izzet ile, onlara değer vermeyerek, fakirlerle görüşmen ise, kendine değer vermiyerek olsun.

ihlâs üzere ol! ihlâs, insanların görmesini hâtıra getirmeyip, yaradanın dâimâ gördüğünü unutmamaktır. sebeplerde Allahü teâlâya dil uzatma. her hâlde Allahü teâlâdan gelene râzı ve sükûn üzere ol. Allah adamlarının huzûrunda şu üç sıfat üzere bulun: alcak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalb. hakîkî yaşamak, nefsini öldürmenle, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemenle olur.

http://www.cogitosozluk.net... http://www.cogitosozluk.net...
devamını gör...
kürtçesi:

ez ban dikim peygamberé (aleyhissalâtu vesselâm)
hem seyyidu hem servere
sefî-u roze mahsere
havar geylâni, geylâni
himmet geylâni, geylâni..

ev baksdate dü parceme
helik arab-u aceme
abdulkadir pîremeye
havar geylâni, geylâni
himmet geylâni, geylâni

türkçesi:

zikrederim peygamberi (aleyhissalâtu vesselâm)
hem seyyidi, hem serveri
mahserin sefaafcisini
havar geylâni, geylâni
himmet geylâni, geylâni

o bagdat ki iki parca
bir taraf acem bir taraf arap
abdulkadir pîrimizdir
havar geylâni, geylâni
himmet geylâni, geylâni...
devamını gör...
ferdi fazilet olarak dört büyük imamın üstünde olduğu söylenen evliyaların sultanı.ve benim de şahsi olarak en çok merak ettiğim yaratanın nurlarından http://biridir.inşallah öbür tarafta birlikte olmayı ve derslerini dinlemeye Allah nasip etsin.bediüzzaman hazretleriyle çok alakar olan ve risale-i nurlara işaret eden gavs-ı azam.vefat etmesine rağmen abdulkadir geylani hazretlerinin (k.s) manevi tasarrufu halen devam etmektedir.(h.z isa(a.s)mın ölüleri diriltme mucizesi geylani hazretlerinin de bir kerametidir.)
devamını gör...
ey oğul ! Allah'ın takdiri ve fiili vuku bulduğu zaman o'nun huzurunda sessiz ve sakin ol. ta ki bir çok lutuflarını göresin, bir çok lutuflarına nail olasın.
sen, hezeyanlar içinde bulundukça, Allah'ın takdiratı ile çekişip ona itirazlar ettikçe izzet ve celal sahibi Allah'ın hikmeti senin kalbine asla gelmez..

sırf seni müptela kılabileceği belalarından ötürü Allah'tan kaçma. Allah seni bazı belalara duçar eder. bunun sebebi, yine bizzat sana şu hususu bildirmek ve göstermek içindir ki:
-acaba sebeplere dayanıp o'nun kapısını terk mi edeceksin, yoksa o'nun kapısına mı yapışacaksın? acaba görünüre mi dayanacaksın, yoksa batına mı? acaba idrak edilene mi güveneceksin, yoksa idrak edilmeyene mi? acaba görünene mi dayanacaksın, yoksa görünmeyene mi?...

Allah ondan razı olsun.
devamını gör...
rabbim ahirette onun gül derslerinden istifade etmemizi dizi dibinde oturup, sohbet edebilmeyi nasip etsin. sultan-ül evliya. yüce dinimizin güneşlerinden.
devamını gör...
efendimiz gelişini babası salih'e müjdelemiştir. o hem seyid hem şerifti. alimlerin arasına girdiğinde ise rasulu ekrem mübarek nefesini yedi defa gavsı azam'ın ağzına üflemiş ve ona ilim hediye edilmiştir.
devamını gör...
çoukluğumda tgrt radyo tiyatrosu vardı. biz de kasetleri vardı tv olmadığı için sürekli bunları dinlerdim. youtube'da bulunca acayip sevindim. buyrun:
devamını gör...
benim ayağım gelmiş geçmiş bütün evliyanın omuzları üzerindedir buyuran evliyanın şahı. büyükler buyurur ki bir veli icazet alacağı zaman, tabiri caizse diploma alacağı zaman imza makamlarından biri de abdulkadir geylani hazretleridir. o'nun onayı olmadan hiçbir insan veli olamaz. eğer olsaydı bir hatemül evliya bu ancak abdulkadir geylani olurdu.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.