adak ışığı

1 /
sezai karakoç şiiri,

sıcak yaz göklerinde
önde uzanan ovada
birden bir ışık sağdan
bir ışık soldan çıkar
ve bunlar
şimşek hızıyla birbirlerine ulaşırlar
bunu halk adak için uğur sayar
derler: leyla ile mecnun buluştular
bu göz açıp kapama anında
ne varsa dile muradında
mutlak yerine gelir arzun
yerde kavuşmayanlar gökte kavuşurlar
ve bir uğurlu anda
kavuşmak isteyenleri kavuştururlar.

*
sezai karakoç şiiri...

Sıcak yaz göklerinde

Önde uzanan ovada

Birden bir ışık sağdan

Bir ışık soldan çıkar

Ve bunlar

Şimşek hızıyla birbirlerine ulaşırlar

Bunu halk adak için uğur sayar

Derler: Leyla ile Mecnun buluştular

Bu göz açıp kapama anında

Ne varsa dile muradında

Mutlak yerine gelir arzun

Yerde kavuşmayanlar gökte kavuşurlar

Ve bir uğurlu anda

Kavuşmak isteyenleri kavuştururlar

sezai karakoç şŸiiri...

Sıcak yaz göklerinde

Önde uzanan ovada

Birden bir ışŸık sağŸdan

Bir ışŸık soldan çıkar

Ve bunlar

şžimşŸek hızıyla birbirlerine ulaşŸırlar

Bunu halk adak için uğŸur sayar

Derler: Leyla ile Mecnun buluşŸtular

Bu göz açıp kapama anında

Ne varsa dile muradında

Mutlak yerine gelir arzun

Yerde kavuşŸmayanlar gökte kavuşŸurlar

Ve bir uğŸurlu anda

KavuşŸmak isteyenleri kavuşŸtururlar