agoni

1 /
merkezi sinir sistemi, dolaşım ve solunum sisteminde ağır fonksiyon bozukluklarının geliştiği, kişinin hareketsiz ve tepkisiz kaldığı durum; can çekişme.

Dolaşım sistemindeki fonksiyon bozukluğu nedeni ile yüz solar, el ve ayakta soğuma baslar, yüzde soğuk terlemeler olur, dudaklar morarır, alt çene düşer, ağız açılır, üst göz kapakları düşer, göz aralık kalır, korneada bulanıklık olur, ışık refleksi kaybolur ve vücutta irade dışı hareketler oluşur.
can çekişmek, savaşmak, boğuşmak anlamına gelir. kişinin ölmek üzere olduğunu gösterir. irreversibledır. solunum, dolaşım ve merkezi sinir sistemi çalışması ve senkronu bozulmuştur. kişi sabit bir noktaya bakar, iri iri noktalar halinde terler, mukus salgıları artmış ve perifer soluklaşmıştır. önce görme en son da işitme kaybı olur. eğer şuur bulanıklığı da var ise geçerli akitler geçersiz sayılır.
müzmin hastalıklarda uzun, ani ölümlerde ise kısadır. agoni devresi birkaç dakikadan, birkaç güne kadar uzayabilir. bütün sistemlerin çalışması bozulmuştur. bazen, bozukluklar düzelir gibi olur, şahıs kendini çok iyi hissettiğini bile söyleyebilir. bu durum, ölüm öncesi görülebilen geçici bir iyilik halidir.
can çekişmedir. yaşam ile ölüm arasındaki canlılığın son dönemine denir.

"sönmüş bir mumun fitilinde kalan son ışık"

agonide ilk önce görme duyusu kaybolur, en son işitme.