agrega

2. (Tematik)
--- alıntı ---

1) çimentoyla harç yapmak için kullanılan kum, çakıl, mıcır, kırılmış taşlar, v.b. maddelerden oluşan karışım. agrega ; beton agregaları ve hafif agregalar olarak iki gruba ayrılmıştır. kum, çakıl ve mıcırdan oluşan beton agregaları, ts 706 ve 707 ile belirlenmiş olup ; ince agrega, iri agrega ve tüvenan agrega olarak ayrılırlar. hafif beton agregalar imalinde kullanılan hafif agregalar ise ;

a- doğal hafif agregalar (pomza, tüf, tüfit, diyatomit, zeolit, asbest ———> puzalonik topraklar)

b- yapay hafif agregalar ( perlit, genleşen kil, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, vermikülit, cam elyafı, kömür cürufu, zeolit) olarak alt gruplara ayrılır. 2) beton ya da harç yapmak üzere çimento, katran, kireç, alçıtaşı ya da başka bir yapıştırıcı madde ile karıştırılan malzeme. agrega, inşaat malzemesinin hacmini, yıpranma veya aşınmaya karşı direncini artırır. en çok kullanılan agregalar arasında kum, öğütülmüş veya kırılmış taş, çakıl (yuvarlak), kırma mucur, cüruf, yakılmış şist ve yakılmış kil sayılabilir. ince agregalar genellikle kum, öğütülmüş taş veya öğütülmüş mucurdan, kaba agregalar ise çakıl (yuvarlak), kırılmış taş parçaları, mucur veya başka kaba malzemeden oluşur. ince agrega, ince beton plakların ve başka narin yapı öğelerinin yapımında veya düzgün bir yüzey elde etmek istendiğinde, kaba agrega ise daha kitlesel öğelerin yapımında kullanılır. 3) başlangıçta birbirinden ayrı çok sayıda parçacığın birbirleri ile karışıp kaynaşması sonucu oluşan kütle.

--- alıntı ---
devamını gör...
3. (Tematik)
belirli gradasyona ve kaliteye sahip kayaç parçaları, çakıl, kırmataş, kum vb. gibi mineral malzeme veya bunların karışımı.
devamını gör...
4. (Tematik)
hafif beton yapımında kullanilan pomza taşı ve bims gibi hafif agregalarla, ağır beton yapımında kullanilan magnetüd, barit gibi demir cevherlerin kırılmasıyla elde edilen agregalar doğal agrega sınıfına girer.
devamını gör...
6. (Tematik)
kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı. tabi, suni veya her iki cins mineral malzemenin genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmış veya kırılmamış tanelerinin yığını.
devamını gör...
9. (Tematik)
beton harcında kullanılan kum ve/veya çakıl karışŸımına denir.
2 tür agrega vardır:
doğŸal agrega: kum ocağŸı, dere yatakları ve deniz kıyılarından elde edilir
yapay agrega: taşŸların konkasör yardımı ile kırılıp ufak parçacıklar haline getirilmesiyle elde edilir.
devamını gör...
11. (Tematik)
harç, beton veya asfalt gibi malzemenin ana bölümünü meydana getiren, kırmataş çakıl, kum, cüruf gibi atıl gereçler.kum ve çakıl, daha büyük taşların kırılmasıyla da elde edilebilir.uygun nitelik ve karışımda yüksek fırın cürufu; lav cürufu, süngertaşının ufalanmasından elde edilmiş gereçler de yerine göre agrega olarak kullanılabilir. *
devamını gör...
13. (Tematik)
(bkz: aggregate)

kırmataş; oldukça sert, kum, çakıl, veya kırmataş gibi çimento veya bitüm ile karıştırılarak beton, harç sıva veya asfalt elde edilen doğal kaya materyalıdır. *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.