akrabalar

1 /
seçme şansımızın olmadığı topluluktur. bazısı kuyunu kazar bazısı candan, hep yanında olur. çoğunlukla da baba tarafının akrabaları sevilmez (durum bende de aynı). çoğunluğu da tanınmaz kişilerden oluşur düğün, cenaze vs haricinde görülmemiştir ama gel gelelim akrabandır. akraba olarak saymayınca ailen tarafından asi telakki edilebiliyorsun. kısacası benim için çoğu sokakta görüp geçtiğim sıradan insanlar güruhudur.
Akrabalık ilişkilerini kul olarak verdiğimiz sınavlardan en çetini olarak görüyorum. Hele şu ahir zamanda insan ilişkileri pamuk ipliğine bağlı iken kan bağı denen şeyle çevrelenmek büyük sorumluluk haliyle o bağı kopartmak, koparmayı istemek, kopmasın diye uğraşmakta öyle.
Hak teala kullarını birbirine karşı yükümlü kılmıştır bu bir nevi herkes kendi evinin önünü temizlerseyle aynı kapıya çıkar. Misal sırf duvarınız ortak diye komşunuza karşı sorumluluklarınıza ne dersiniz ki peygamberimiz, "cebrail komşuluğa ilişkin o kadar çok tembihte bulundu ki komşu komşuya mirasçı kılınacaktı sandım" diyor.

İslam içtimaidir, kullarına ibadeti tembihlerken her insanın onuruna yaraşır bir şekilde can, mal ve nesil emniyetini temin edecek bir toplum da oluşturma yükümlülüğü yükler. Herkes kendi ailesi ve akrabalarından başlayıp bir hoş sohbeti dahi paylaşsa bu hareket toplumda ulaşmayacak delik bırakmaz.

Böylece kan bağı vesile kılınarak akrabalık ilişkileriyle allah kullarını birbiri üzerinde garantör kılmıştır ki herkes insan onuruna yakışır bir hayat sürebilsin ve islamın istediği toplum inşa edilsin.
sırf kan bağı var diye sokaktaki herhangi bir insandan daha farklı davranmamızın bana çok saçma geldiği insanlardır. sık sık görüşülenler vs. ayrı fakat mesela yakın akraba olmasına rağmen hayatımda sadece bir kere gördüklerim var. belki şimdi sokakta görsem tanımam. bu tarz akrabalara samimi davranmak zorundaymışız olayı hep çok saçma gelmiştir. gerçi akrabayı geçtim aynı memleketli olunca bile insanların birbirine bakış açısı değişiyor.
islam terminolojisinde sıla-i rahim olarak tatlandırılan ve ilişiğin kesilmesinin hoş karşılanmayıp rahmet kesintisine neden olacağı ile ikaz bulunan biyolojik edinimler silsilesi. ekserisi akrep olduğu gibi bizler de akrabalarımızın akrabası olduğumuzdan mütevelli akrebin ucu bize de dokunuyor haliyle. tahterevalli paradoksu, neresinden tutsan elinde kalacak hissi ve garip sürümceme.

amca ve hala sevilmez iken, dayı ve teyze sevgili dedecik hakkın rahmetine kavuşana değin sevilir ve sonrası veladdalin amin... değil tabii. olaylar dedenin terki diyar etmesinden sonra başlıyor.

çekememezlik, gıybet, çekiştirme, hased ve bilumum negatif hasletler akrabalararası bir gaflettir. bayram, düğün ve cenaze gibi çoklu oturmalarda, yapay bir sevimlilik, riyakarlık ve mimikten bakıştan örülü çirkinlik... akrabalarla buluşmak, bu 3 ahval dışında pişmanlıktır.

benim bir halam var. her geldiğinde, ya neden bu kadar keyifsiz ve hüzünlüsün, otur anlat konuşalım diyor. "senden ötürü" diyemiyorsun tabii, mevsimlere, baş ağrısına ve havalara bağlıyorsun.

akrabalarla hukukum halı motifleridir.