algılarla oynayarak yapılabilecekler

1 /
liste her ne kadar uzun ise de bazılarını bilmekle bir şey kaybetmeyiz. Algı yönetimi, potansiyel alıcıların tercih ve beklentilerini tasarlanmış yönlendirmelerle etkilemektir. Gerçeklik ya da doğrular, çeşitli yanılsamalarla değiştiriliyor, sanal bir alan yaratılıgit önce zam yapılmıyor . önce altyapısı manüpülatif haberlerle hazırlanıyor .
Kamu diplomasisi, ikna yöntemi, manipülasyon, pazarlama ve halkla ilişkiler marifeti, bir çeşit toplum mühendisliği.
Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından kavramlaştırılan algı yönetimi şöyle açıklanıyor:
“Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, istihbarat sistemleri ve liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin yayılması ve/ veya durdurulması; bunun sonucunda hedef davranış ve düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi. Algı yönetimi gerçekler, yansıtma, yanıltma ve psikolojik operasyonların bir bütünüdür…”
Bu nedenle de algı yönetimi bir tür psikolojik operasyon olarak da tanımlanabilir.” bütün bunların evrensel dili vardır. herkese kapasitesince zerkedilir.