Allah

2.
hak dini ve sevgisi uğrunda çekilen çile kutsal olan halıkımız. alemlerin rabbi. her şeyin hayırlısını dilediğimiz ve hep hayırlısını veren merhametlilerin en merhametlisi.
devamını gör...
3.
yûsuf suresi 87. ayette yâkub(a.s.)'un dilinden "allahın revhinden ye'se düşmeyiniz, çünkü Allahın revhinden ye'se düşen ancak kâfirler güruhudur." diyerek, kendisinden ümit kesilmeyeceğini açıkça belirtmiş rabb'imiz.
devamını gör...
15.
----alıntı----
1.-allah her şeyin gerçek mabudu
2-rahman dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3-rahim ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
4-melikbütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-kuddüs c.c. bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
6-selam her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
7-mümin kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
8-müheymin bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
9-aziz sonsuz izzet sahibi olan
10-cebbar c.c. istediğini zorla yaptıran
11-mütekebbir sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-halik her şeyi yoktan yaratan
13-barieşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-musavvirher varlığa münasip şekil giydiren
15-gaffar c.c. çok affeden
16-kahhar her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-vehhap bol bol hediyeler veren
18-rezzak bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
19-fettah her şeyi hikmetle açan
20-alim c.c.her şeyi hakkıyla bilen
21-kabidistediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-basit istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-rafid istediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
24-rafi dilediklerinin mertebesini yükselten
25-muizz c.c. istediğine izzet veren ve şereflendiren
26-müzill istediğini zelil kılan
27-semi gizli açık her sesi işiten
28-basir her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-hakem hükmeden hakkı yerine getiren
30-adl c.c.tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-latif lutfu keremi bol olan
32-habir her şeyden haberdar olan
33-halimyaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-azim kendisine büyük ümitler beslenen
35-gafur c.c. kullarının günahlarını bağışlayan
36-şekurrızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-aliyy her şeyiyle yüce olan
38-kebir varlığının kemaline hudut yoktur
39-hafiz her şeyi muhafaza eden
40-mukit c.c.her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-hasibkullarının bütün fiillerinin hesabını gören
42-celil yücelik ve ululuk sahibi
43-kerim iyilik ve ikramı bol olan
44-rakibbütün varlıklar üzerinde gözcü
45-mucib c.c. kullarının dualarına cevap veren
46-vasi ilim ve insanı her şeyi içine alan
47-hakim her şeyi yerli yerinde yapan
48-vedüd itaatkar kullarını çok seven
49-mecidazamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-bais c.c. peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-şehid kullarının her yaptığını gören
52-hakk varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
53-vekilkendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-kaviy güç ve kuvveti sonsuz olan
55-metin c.c.hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-veliy müminlerin dostu olan
57-hamiden çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-muhsiher şeyin sayısını bir bir bilen
59-mübdi mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-müid c.c. mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-muhyi canlılara hayat veren
62-mümit canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63-hayy gerçek hayat sahibi olan
64-kayyum gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-vacid c.c. istediğini bulan
66-macid sonsuz şan ve yücelik sahibi
67-vahidisimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-samed her şey kendisine muhtaç, o kimseye muhtaç değil
69-kadirsonsuz kudret sahibi olan
70-muktedir c.c.her şeye gücü yeten
71-mukaddim dilediğini öne geçiren
72-muahhir istediğini arkaya bırakan
73-evvelherşeyden önce olan
74-ahir herşeyden sonra olan
75-zahir c.c. varlığı apaçık görünen
76-batin herşeyin iç yüzünden haberdar olan
77-valimahlukatın işlerini yoluna koyan
78-müteali ali, büyük
79-berr herkesten fazla iyilik yapan
80-tevvab c.c. bütün tevbeleri kabul eden
81-müntekinsuçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
82-afüvy kullarını çok çok affeden
83-raufkullarına çok şefkat edip esirgeyen
84-malikülmülk hakiki mülk sahibi o dur. dilediğine verir, dilediğinden alır
85-zülcelalvelikram büyüklük, fazl ve kerem sahibi
86-muksit bütün işleri denk, birbirine uygun
87-cami istediğini istediği şekilde toplayan
88-ganiy gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89-muğni mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90-mani c.c. istediği şeyin meydana gelmesine engel olan
91-darrhikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92-nafi faydalı şeyleri yaratan
93-nur alemleri, istediği simaları ve gönülleri
94-hadi kullarına hidayet veren
95-bedi c.c.eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
96-baki varlığının sonu olmayan
97-varis bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
98-reşid bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
99-sabur c.c. asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
c.c.(celle celalühü)
----alıntı----
devamını gör...
17.
bugün arkadaşa yalnızlıkla ilgili birşeyler soruyordum. insana kıldığı namazlar ettiği dualar görüştüğü arkadaşlar neden yetmez diyordum. o da sen hiç 'namaz' kıldın mı? dedi. haklısın dedim, artık namazlarım tad vermiyor bana...
ben kıldım diyemem dedi. sonra şöyle ekledi: "yoksa bu harap halde olmazdım. o'nunla bir kez buluşsaydım canı yürekten, bunun sarhoşluğu herşeye yeterdi bir ömür" dedi.
düşünüyorum şimdi, o sarhoşluk bana neden yetmedi bir ömür be rabbim...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.