allah nerededir

1 /
"ve huve ma'akum eyne ma kuntum" nerede olursanız olun o sizinledir. "leyse ke mislihi şey" o'nun gibi olan/ o'na benzeyen bir şey yoktur" ayrıca "ve lem yekun lehu kufuvan ahad" ve o'na hiç bir şey denk olamaz. bu sebeple soru batıldır. Rahman arşa istiva etmiştir, biz arşın nasıllığını ve neredeliğini bilemeyeceğimiz gibi yüceler yücesi nin mekanı için ne dersek isabet olmayacaktır.
"göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş!"
mülk suresi 16. ayet

"... o’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. onları korumak kendisine zor gelmez. o yücedir, mutlak büyüktür." bakara 255. ayet

"rahmân olan allah arşa istivâ etmiştir." taha suresi 5. ayet

Bir tarafta Allah'ın sözleri diğer tarafta kullarınınki.
Bazı şeylerin bilgisi olmaz, yakini olur. Bu da öyle bir mesele işte. Bu soruya cevap verilmez. Aslında veren yine verir de sonra onu küfürle itham ederler, idam ederler.

Hasılı ara sen de bul sen de, ara sende bul sende diyelim, en azından büyüklerden bir ip ucu vermiş olalım.
"yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin
Güzel Tanrı
Nice cahiller seni gökte arar, yerde ister
Sen bizzat mü’minlerin gönlündesin
Dâim duran cebbar Tanrı
Baki kalan settar Tanrı" -dede korkut, deli Dumrul"
Semadadır diyen birini görürseniz hemen uzaklaşmak yerine o kişiye Allah'ın mekandan ve zamandan münezzeh olduğunu uygun bir dille anlatınız. Anlamamakta ısrarcıysa uzaklaşınız.