anlamak

1 /
bir sözün, sözcüğün, bir simgenin, bir olay, olgu ya da davranışın ne demek olduğunu, neyi gösterdiğini kavramak.

yeni bilgileri eskileriyle birleştirerek bir sonuca ulaşmak, bir tür çıkarsama yapmak.

Buradan tanımı insan ilişkilerine bağlayacak olursak eğer anlamak olmadan insan ilişkileri olmaz sonucuna ulaşabiliriz gibi geliyor bana.*
anlayış olmadan bir şeyi anlamak zordur ve anlamadan da bir şey anlatılmaz. anlatılmayan şeyler bazen yalnış anlaşılmalara sebep olur ya da anlatılanlar fazla gelir. kısaca aslında anlamak zaten kendi başına bazen çok kolay bir şeydir değildir ve anladığını anlatmak işi daha da komplikeli hale getirir.
anladım sanmak en büyük yanılışlardan birisidir, o an gelir ki hiçbir şey anlamadığını anlarsın. teselli ikramiyesi ise anlamadığını olsun anlamış olmaktır.
İdrak iyileşmesi, Dinlemenin ertesinde oluşan şifa. Dinlemeyi öğrendiğimiz sürece idrak sancımız devam edecek, iflah olmayacağız. Dinlemesini bilmeyen toplumlar enfeksiyon tıkanıklığında mahsur kalarak havanda lafazan tokmak ile suyu döverler. Ses dalgaları kulaklara değmeden bilincin zırhına çarpar ve zırh sahibi dinlemek yerine karşı Atak hücümunun kompozisyonu için zırh gerisinde fikirsel kule kurar. Tarafeyn konuşur, konuşur, konuşur... Anlam bertaraf olur.
#6978379 nolu entaride de dediğim gibi, insanlar birbirini dinlemediği için geçemediği önemli aşama. maalesef birbirimizi anlayamadığımız için dış güçlere karşı bile birlik olamıyoruz. pkk'yı bitiremiyoruz, kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti2ni hiçbir dünya ülkesine tanıtamıyoruz vs.
“Anlamak masraflı iştir; emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da yetersizlik kâfidir”

(Sezai Karakoç)