arap

1 /
ırki kıstaslarla tanımlanması güç olan, kuzey-güney ekseninde güneydoğu türkiye dağlarından başlayıp hint okyanusuna kadar uzanan coğrafyada, doğu-batı ekseninde atlas okyanusundan başlayıp zagros dağlarına değin uzanan coğrafyada yaşayan ve arapça dilinin merkezde olduğu kültürel yapılara dahil olan toplulukların tamamına nazaran kullanılan bir millet ismi.
bir dönem belli bir plan dahilinde siyah renkli köpeklere verilen isimdir. Aşağılamak maksadı güdülmüştür.

Arap, güzel demektir. git

sırf bu propagandanın neticesi olarak zencilere bile Arap denmiştir.
kelime anlamı 'kendisini iyi ifade edebilen' dir. sözün gücüne inanan ve bu gücün de kendisinde ziyadesiyle mevcut olduğuna inanmış bu ırk kendisi dışında kalan bütün ırklara 'ifade zorluğu çeken' yani acem demiştir.
kelime anlamı 'kendisini iyi ifade edebilen' dir. sözün gücüne inanan ve bu gücün de kendisinde ziyadesiyle mevcut olduğuna inanmış bu ırk kendisi dışında kalan bütün ırklara 'ifade zorluğu çeken' yani acem demiştir.