aşırı iyi insanların çok egolu olması

1 /
Tebrik ederim, su götürmez bir gerçekliktir. Çok iyi insanlar yaptıkları iyiliklere beslenmeye alışrlar, bu onları gururlandirdikca gururlandirir. Kendilerini aşırı sevmeye başlar ve megalomanliga doğru yol alirlar. Bu süreç ilerleyen safhalarda buna alışmaya ve vazgecememeye neden olur bu da zaman içinde egoyu besler ve büyütür. O yüzden o insanları yardımına destek ararken hep agresif ve bir ben mi ugrasacagim, tükendim tavrıyla görürsunuz. Aşırılık'ta mutevazilik yoktur.
Yanılsamadır. İyi insana hasret kalan bir toplum olmamız hasebiyle tavırlarını yanlış yorumlarız. Kabul edelim iyi insan nasıl olur, özellikleri nelerdir hiçbirimiz tam anlamıyla buna vakıf değiliz.
Her şeyin aşırısının zararlı olmasından kaynaklanan hadisedir. Evet iyiliğin bile aşırısı zararlıdır. Bünye kaldırmaz bir kere. Ancak ego ile alakasının olmadığını düşünüyorum. Gerçek anlamda iyi bir insan ego sahibi değildir. Egolu insan iyi olamaz, iyi görünür.
Hakikatten zerreler bulunan iddia. Müddeinin haddizatında şikemperver bir eda ile nevale bahsi açarcasına istidlali iyi olma halini noksansız ifa derdine meftun gönülleri tahkir ise de bu durum sarfınazar edilebilir.
zinhar iyilik davasında en büyük son kebair kibirdir derler. imtihanın başı kibir ile düşüştür ki encamı da kibirden beri bir kolaylık olsun.
mümkün değil. ego daha çok insanın kendi kendisine iyilik yapmasına imkan verir ve başkalarının iyi durumda olmasıyla ilgilenme diğerkamlıkla mümkündür.