askos

1 /
Yunanca şarap tulumu anlamında sözcük. formun şekli tuluma benzediğinden bu adla anılan, antik çağda kullanılan, dışbükey kaideli, kemer kulplu, içinde su, şarap ve yağ saklanabilen kap ya da küp. ayrıca kandillere yağ koymak için de kullanılmış.

(bkz: guttus)

git

git

git