asr suresi

1 /
Bir gün tefsirini okurken buradaki asr ikindi vakti ve namazına işarettir diye bir şey görünce dumura uğramıştım. Hatta öyle büyük bir hayal kırıklığıydı ki anlatamam. Bugün "modern zamanının insanı ziyankar ve zelil duruma düşürdüğü" üzerine felsefik edebi güzellemeler yaparken. İlk dönem müfessirler çıkıp ikindi vakti demişler...

Ayetlere şiir muamelesi yapmamayı o gün çok acı bir şekilde tecrübe ettim.

(bkz: tanrı burada ne demek istemiş)
" 1- Asr´a yemin olsun ki,
2- insan mutlaka bir ziyandadır.
3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır."
müslümanların ezberlediği ve fakat idrak edemediği. (ben dahil)
zamana yemin eden bir yaratıcı var, hikmeti kıldan incedir şüphesiz. insan hüsranda üstelik. en çok da arapçasını ezbere bilenler hüsrandayız bence. okuyup okuyup zerre nasip alamıyoruz.

o kadar ve öylesine hüsrandayız ki çok basit bir konuda, çok kırılgan bir konuda, çok önemli bir konuda çeşitli çeşitli her konularda nefsimizle şirk koşuyoruz. diyebiliyoruz ki; şu şu şu şöyledir, bunlar şöyle kimselerdir, aksini iddia eden beni karşısında bulur, meydan okuyorum. ha-ha. insan işte aczinin hiç farkında olmadığı bu aşırılıkları anında en çok hüsrandadır. aksini iddia edenlere meydan okurken, en çok ben bilirim derken ne kadar zavallıdır.
buyuruyor ki :
'' kim Asr suresini okursa Allahü teala onun günahlarını affeder, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur. ''

(bkz: gözde sure)

her insan bir surede huzur bulur, bir sureye sığınır.
kalbimin içinde, kafamın içinde..
her huzursuz olduğumda, ya da her şükrettiğimde benimle olan sure..