asr suresi

5 /
imam şafii hazretleri, "insanlar, asr suresi'nin manasından gafildirler. kur'an namına yalnız bu sure nazil olsaydı, bize yeterdi; insanlar yalnız bu sureyi düşünmüş olsalar ve bu sureyi idrak edebilselerdi onlara kafi gelirdi." demiştir.
Rabbimizin yemin ederek başladığı surelerde ayrı bir vurgu vardır. asr suresi de asr'a and olsun diye başlar. en basitinden kurtuluşa ermenin reçetesini tatlı sert bir üslupla kullarına verir. inananlar için ibretler elbette çoktur.
sünnet olarak nakledilen bir rivayet vardır: "resulullah ve ashabı karşılaştıklarında asr suresini okurlardı"

her sünneti yanlış algıladığımız gibi bunuda malesef amacından saptırmışız. şimdi bu rivayeti duyan kişiler ne yapıyolar? birisiyle karşılaşınca başlıyolar sureyi okumaya: " vel asr innel insane....".

halbuki bi kerecik hayatlarında bu surenin mealini okusalar orada kastedilen sünnetin; "müminler birbiriyle karşılaşınca birbirine hakkı ve sabrı tavsiye etsin" olduğunu anlayacaklar..
imam ı şafii'nin ''kuran'da başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa sure, insanların dünya ve ahiret saadetlerini temine yeterdi.'' dediği, peygamber efendimizin arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde okudukları suredir.
103-el-asr

asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır. inşirâh sûresinden sonra mekke'de inmiştir. 3 (üç) âyettir. sûrede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.

rahmân ve rahîm (olan) allah'ın adıyla.

1. asra yemin ederim ki

2. insan gerçekten ziyan içindedir.

3. bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
103-el-asr

asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "asr"a yemin ile söze başŸladığŸı için bu adı almışŸtır. inşŸirâh sûresinden sonra mekke'de inmişŸtir. 3 (üç) âyettir. sûrede kurtuluşŸun imana, iyi işŸler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağŸlı olduğŸu anlatılmışŸtır.

rahmân ve rahîm (olan) allah'ın adıyla.

1. asra yemin ederim ki

2. insan gerçekten ziyan içindedir.

3. bundan ancak iman edip iyi ameller işŸleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.