asude huzunova

1 /
Allah Teâlâ(c.c) rızâ-yı bârî yolunda iman, ihlas ve sıhhat üzerine müşerref; ilim-irfan-sanatla ziyâdesiyle müzeyyen bir ömür lûtfeylesin inşallah. Hüsn-i ahlâk refîki, Kur'an-ı azîmuş'şân rehberi, ilim ziyâsı, Muhammedî muhabbet sîreti olsun daim. Kem gözler ve niyetlerden Mevlâ (c.c) muhafaza buyursun inşallah.
her doğan insan evladı, tanrı'nın dünyadan ümidini kesmediği anlamına gelir. iyilik ve güzellikle gelen yavrunuz, büyüyüp yetişkin olduğunda da yeryüzünü umut ve sevgiyle doldursun. tebrikler.